Prof.Dr. İbrahim ÖZTEK

Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

ibrahim.oztekuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3048

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1703-8123

Kısa Özgeçmiş

1945 ordu doğumludur. İlk okulu Meriç’te (1956), orta okulu Beykoz’da (1959), liseyi kuleli askeri lisesinde bitirmiştir (1962).1962 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 5 mart 1970 tarihinde bitirmiştir.10. piyade tümeni baştabipliği, Ankara Gata’da ihtisas (1977), Çamlıca Askeri Hastanesi’de uzmanlık ve İstanbul Gata’da kurucu öğretim üyesi görevlerinde bulunmuştur.1985 yılında yardımcı doçent, 1987 yılında doçent ve 1993 yılında profesör olmuştur. 1992 yılında Zürih ve Cenevre Üniversiteleri ile Zürih Kanton Hastanesinde staj ve inceleme çalışmaları yapmıştır. 1993 yılında Amerikan Anjioloji Koleji Bilimsel Konsey Üyeliğine seçilmiştir. Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Baştabip yardımcılığı ve Patoloji Direktörlüğü görevinden 1996 yılında emekli olmuştur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • SİGARA ALKOL UYUŞTURUCU ve SPOR, 2020.
 • ERGOTERAPİ PENCERESİNDEN PSİKOPATOLOJİ, 2020.
 • VAJİNAL SİTOLOJİ SİTOLOJİDE TEMEL İLKELER VE TANIMLAR, 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Psikopatoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Makroskobik Diseksiyon, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sitoteknoloji II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index