Prof.Dr. İbrahim ÖZTEK

Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

ibrahim.oztekuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

1945 ordu doğumludur. İlk okulu Meriç’te (1956), orta okulu Beykoz’da (1959), liseyi kuleli askeri lisesinde bitirmiştir (1962).1962 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 5 mart 1970 tarihinde bitirmiştir.10. piyade tümeni baştabipliği, Ankara Gata’da ihtisas (1977), Çamlıca Askeri Hastanesi’de uzmanlık ve İstanbul Gata’da kurucu öğretim üyesi görevlerinde bulunmuştur.1985 yılında yardımcı doçent, 1987 yılında doçent ve 1993 yılında profesör olmuştur. 1992 yılında Zürih ve Cenevre Üniversiteleri ile Zürih Kanton Hastanesinde staj ve inceleme çalışmaları yapmıştır. 1993 yılında Amerikan Anjioloji Koleji Bilimsel Konsey Üyeliğine seçilmiştir. Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Baştabip yardımcılığı ve Patoloji Direktörlüğü görevinden 1996 yılında emekli olmuştur.

Devamı