Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi İbrahim ARSLAN

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler (Türkçe) - Bölüm Başkanı

ibrahim.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

1961 yılında doğdu. 1984’de Kara Harp Okulu’nda lisansını, 1997’de Kara Harp Akademisi’nde yüksek lisansını tamamladı.

2014’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Soğuk Savaş Sonrasında Afrika’daki Silahlı Çatışmaların Önlenmesi: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi ve Darfur Krizi Örneği” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Yurtiçindeki görevlerinin yanı sıra Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı (Stability Pact for Southeast Europe) kapsamında çok uluslu bir organizasyon olarak Zagreb/Hırvatistan’da kurulan Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezi’nde (Regional Arms Control, Verification and Implementation Assistance Centre-RACVIAC) üç yıl (2004-2007) süre ile Diyalog ve İşbirliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. İngilizce ve Almanca bilen Arslan, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesidir.

Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunan Arslan’ın akademik ilgi alanları arasında; Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası İşbirliği, Küreselleşme ve Uluslararası Politika, Siyasi Tarih ve Afrika Birliği bulunmaktadır.