Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi İbrahim ARSLAN

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler (Türkçe) - Bölüm Başkanı

ibrahim.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2314

Citation : 16 | h-index : 1 | i10-index : 1

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1961 yılında doğdu. 1984’de Kara Harp Okulu’nda lisansını, 1997’de Kara Harp Akademisi’nde yüksek lisansını tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, 2019.
  • Orta Doğu'da Hibrit Terör Yapılanması Örneği Olarak DEAŞ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Şanghay İş Birliği Örgütü : Çıkarlar/Öncelikler ve Bölgesel İş Birliği Arasında Bir Denge Arayışı

(2019)

Güvenlik Stratejileri Dergisi
21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme

(2018)

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi
Bir Ülke-Bir Kıta İlişkileri: Çin-Afrika Örneği

(2018)

Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Restrictions on a Possible Rapprochement between Turkey, Russia, and Iran 2018
A Proposal for Sustainable Peace in the Sykes-Picot Agreement’s Hundredth Year: The Middle East Peace and Stability Pact 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 05 / 2019
4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (4th International Scientific Research Congress) 02 / 2019
X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 10 / 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar International Relations II Lisans
2017-2018 Bahar 20th Century Political History Lisans
2017-2018 Bahar Türk Siyasal Hayatı Lisans
2017-2018 Bahar Afrika'nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı Lisans
2018-2019 Güz International Relations I Lisans
2018-2019 Güz Political History(1789-1914) Lisans
2018-2019 Güz Doğu Avrupa ve Balkanlar Lisans
2018-2019 Güz Ortadoğu'nun Siyasal ve Toplumsal Yapıları Lisans
2018-2019 Güz Uluslararası Savaş ve Barış Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index