Doç.Dr. İbrahim ARSLAN

İTBF / SOBE - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

ibrahim.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2314

ORCID ID: 0000-0001-5606-5610

Citation : 57 | h-index : 5 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

1961 yılında doğdu. 1984’de Kara Harp Okulu’nda lisansını, 1997’de Kara Harp Akademisi’nde yüksek lisansını tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, 2020.
 • Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, 2019.
 • Orta Doğu'da Hibrit Terör Yapılanması Örneği Olarak DEAŞ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020)

21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi (2018)

Bir Ülke-Bir Kıta İlişkileri: Çin-Afrika Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences) (2018)

Iran’s Middle East Policy

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017)

Yemen İstikrarsızlaştırılan Bir Ülkede Bölgesel Küresel Güç Mücadelesi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezinin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı

Yeni Türkiye (2015)

21. Yüzyılda Afrika-Avrupa Birliği İlişkileri: İki Birlik, Tek Vizyon

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (2015)

Afrika’da Barış ve Güvenliğin İnşasında Kıtasal Yaklaşım Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi

Güvenlik Stratejileri Dergisi (2014)

Türkiye’nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, StratejikOrtaklık ve Geleceği

Uluslararası Hukuk ve Politika (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Sahillerin Dili Svahili Birlikte Öğrenelim, 2020.
 • 2011 Sonrası Libya Siyaseti veSonrası Yönetimler ve Etki Alanları, 2020.
 • Siyah Afrikalı-Arap İlişkilerinden Afrika Birliği-Arap Devletleri Ligi Ortaklığına, 2020.
 • Kızıldeniz Enerji Güvenliği ve Ege Denizi, 2020.
 • Restrictions on a Possible Rapprochement between Turkey, Russia, and Iran, 2018.
 • A Proposal for Sustainable Peace in the Sykes-Picot Agreement’s Hundredth Year: The Middle East Peace and Stability Pact, 2018.
 • Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal-Gerçek İkilemi, 2015.
 • Japon Dış Politikası Sistemik ve Bölgesel Aktörlerle İlişkiler, 2013.
 • Didem Yaman Anı Kitabı, 2012.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2015.
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 6th Istanbul Security Conference, 2020.
 • Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (4th International Scientific Research Congress), 2019.
 • X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, (2018 - 2021)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2015 - 2016)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2015 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Ortadoğunun Siyasal ve Toplumsal Yapıları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Politics and Societies in the Middle East, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Political History I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • International Relations I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Siyasal Modernleşme, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • 20th Century Political History, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • International Relations II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index