İbrahim ARSLAN, Ph.D

Assistant Professor of International Relations

ibrahim.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2314

ORCID ID: 0000-0001-5606-5610

Citation : 16 | h-index : 1 | i10-index : 1


Short CV

Born in 1961. Finished his undergraduate degree at the Turkish Military Academy, and graduate degree at the Army War College.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, 2019.
 • Orta Doğu'da Hibrit Terör Yapılanması Örneği Olarak DEAŞ, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi (2018)

Bir Ülke-Bir Kıta İlişkileri: Çin-Afrika Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences) (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Kızıldeniz Enerji Güvenliği ve Ege Denizi, 2020.
 • Restrictions on a Possible Rapprochement between Turkey, Russia, and Iran, 2018.
 • A Proposal for Sustainable Peace in the Sykes-Picot Agreement’s Hundredth Year: The Middle East Peace and Stability Pact, 2018.
 • Japon Dış Politikası Sistemik ve Bölgesel Aktörlerle İlişkiler, 2013.
 • Didem Yaman Anı Kitabı, 2012.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (4th International Scientific Research Congress), 2019.
 • X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2018.

Education and Training Activities

 • Ortadoğunun Siyasal ve Toplumsal Yapıları, (lisans) Güz.
 • Politics and Societies in the Middle East, (lisans) Güz.
 • Political History I, (lisans) Güz.
 • International Relations I, (lisans) Güz.
 • Siyasal Modernleşme, (lisans) Bahar.
 • 20th Century Political History, (lisans) Bahar.
 • International Relations II, (lisans) Bahar.
 • Uluslararası Savaş ve Barış, (lisans) Güz.
 • Ortadoğu'nun Siyasal ve Toplumsal Yapıları, (lisans) Güz.
 • Doğu Avrupa ve Balkanlar, (lisans) Güz.
 • Political History(1789-1914), (lisans) Güz.
 • International Relations I, (lisans) Güz.
 • Afrika'nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı, (lisans) Bahar.
 • Türk Siyasal Hayatı, (lisans) Bahar.
 • 20th Century Political History, (lisans) Bahar.
 • International Relations II, (lisans) Bahar.
 • Uluslararası Savaş ve Barış, (lisans) Güz.
 • Uluslararası Savaş ve Barış, (lisans) Güz.
 • Doğu Avrupa ve Balkanlar, (lisans) Güz.
 • Political History (1789-1914), (lisans) Güz.
 • International Relations I, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index