Haydar SUR, MD

Professor of Public Health

haydar.suruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3030

ORCID ID: 0000-0002-6862-179X

Citation : 2829 | h-index : 30 | i10-index : 43


Short CV

CURRICULUM VITAE/ PROF. DR. HAYDAR SUR

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Özel Sağlık Sigortacılığında Aşırı Kullanımların Boyutu ve Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık Anabilim Dalı, 2019.
 • Hasta Güvenliği Açısından Sağlık Okuryazarlığının Önemi- Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bir Araştırma, 2019.
 • Juint Commission International Akreditasyonu Almış Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Buna Yönelik Eğitimin Değerlendirilmesi, 2019.
 • İnovasyonda Yeni Yaklaşım “Tutumlu İnovasyon” Ve Faydalı Bir Model Çalışması, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 4

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • sağlık iletişimi, 2020.
 • Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”, 2020.
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Bilinç ve Stratejist Seçme, 2019.
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz, 2019.
 • HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİDERLİĞİN VE SİSTEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ, 2019.
 • HASTA GÜVENLİĞİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, 2019.
 • Hasta Güvenliği, 2019.
 • Hasta Güvenliği, 2019.
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2018.
 • Konuşma Becerileri, 2018.
 • Hazırlıklı Konuşmaları, 2018.
 • Etkili Dinleme, 2018.
 • SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF YÖNETİM, 2018.
 • Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah, 2018.
 • SAĞLIK EKONOMİSİ, 2018.
 • Sağlık Sistemleri, 2017.
 • Stratejik Yönetim, 2017.
 • Epidemiyolojik Göstergeler, 2017.
 • SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, 2017.
 • SAĞLIKTA ARZ VE TALEP, 2017.
 • VERİLERİN ÖZETLENMESİ SUNUMU VE ANALİZİ, 2017.
 • Hizmet Sunumunda Dünya Modelleri, 2016.
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: İLKELER VE İŞLEVLER, 2012.
 • İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE TEDARİĞİ, 2012.
 • ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞ DOYUMU, 2012.
 • VERİYE DAYALI YÖNETİM, 2012.
 • SAĞLIK HİZMETLERİNİN GEÇMİŞİ VE GELİŞİMİ, 1998.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI VE HİZMETLERİ, 1998.
 • ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI, 1998.

Academic Activities > Editörlük

 • SAĞLIK HİZMETLERİ EL KİTABI, ISSN:, 1998.
 • HASTA GÜVENLİĞİ, ISSN:, 2012.
 • Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah, ISSN:, 2018.
 • Giriş Kapısı: Akademisyenliğe İlk Adım, ISSN:, 2018.
 • HASTA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMLARI, ISSN:, 2019.

Projects > Projects

 • Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, 2022.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 • 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, 2020.
 • 9. International Trakya Family Medicine Congress, 2020.
 • 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2020.
 • 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2020.
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİ VE İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TANITIM TOPLANTISI, 2019.
 • Sağlıkta Değişen Paradigmalar Sürdürülebilirlik, Digitalleşme ve Yapay Zeka, 2019.
 • SAĞLIKTA DEĞİŞEN PARADİGMALAR, 2019.
 • SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI PANELİ, 2019.
 • 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 • 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 • 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2018.
 • 3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT CONFERENCE, THE FUTURE of HEALTH SERVICES AND HEALTH SYSTEMS, 2018.

Administrative Activities

 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2019 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sağlık Yönetimi, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Halk Sağlığına Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Halk Sağlığı, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Politikası ve Planlaması, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Politikaları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Refah Politikaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Hizmetlerinde Planlama, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırması, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Politikaları ve Analizi, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Politikaları ve Planlaması, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index