Haydar SUR, MD , Ph.D

Professor

haydar.suruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3030

ORCID: 0000-0002-6862-179X

Documents : 48 | Citation : 1818 | h-index : 22

Citation : 3673 | h-index : 31 | i10-index : 49


UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

CURRICULUM VITAE/ PROF. DR. HAYDAR SUR

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Özel Sağlık Sigortacılığında Aşırı Kullanımların Boyutu ve Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık Anabilim Dalı, 2019.
 2. Hasta Güvenliği Açısından Sağlık Okuryazarlığının Önemi- Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bir Araştırma, 2019.
 3. Juint Commission International Akreditasyonu Almış Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Buna Yönelik Eğitimin Değerlendirilmesi, 2019.
 4. İnovasyonda Yeni Yaklaşım “Tutumlu İnovasyon” Ve Faydalı Bir Model Çalışması, 2018.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 4

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. sağlık iletişimi, 2020.
 2. Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”, 2020.
 3. Sağlık Kurumlarında Stratejik Bilinç ve Stratejist Seçme, 2019.
 4. Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz, 2019.
 5. HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİDERLİĞİN VE SİSTEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ, 2019.
 6. HASTA GÜVENLİĞİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, 2019.
 7. Hasta Güvenliği, 2019.
 8. Hasta Güvenliği, 2019.
 9. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2018.
 10. Konuşma Becerileri, 2018.
 11. Hazırlıklı Konuşmaları, 2018.
 12. Etkili Dinleme, 2018.
 13. SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF YÖNETİM, 2018.
 14. Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah, 2018.
 15. SAĞLIK EKONOMİSİ, 2018.
 16. Sağlık Sistemleri, 2017.
 17. Stratejik Yönetim, 2017.
 18. Epidemiyolojik Göstergeler, 2017.
 19. SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, 2017.
 20. SAĞLIKTA ARZ VE TALEP, 2017.
 21. VERİLERİN ÖZETLENMESİ SUNUMU VE ANALİZİ, 2017.
 22. Hizmet Sunumunda Dünya Modelleri, 2016.
 23. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: İLKELER VE İŞLEVLER, 2012.
 24. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE TEDARİĞİ, 2012.
 25. ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞ DOYUMU, 2012.
 26. VERİYE DAYALI YÖNETİM, 2012.
 27. SAĞLIK HİZMETLERİNİN GEÇMİŞİ VE GELİŞİMİ, 1998.
 28. SAĞLIK BAKANLIĞI VE HİZMETLERİ, 1998.
 29. ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI, 1998.

Academic Activities > Editörlük

 1. SAĞLIK HİZMETLERİ EL KİTABI, ISSN:, 1998.
 2. HASTA GÜVENLİĞİ, ISSN:, 2012.
 3. Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah, ISSN:, 2018.
 4. Giriş Kapısı: Akademisyenliğe İlk Adım, ISSN:, 2018.
 5. HASTA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMLARI, ISSN:, 2019.

Projects > Projects

 1. Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 2. Tıp Öğrenci Kongresi (ÜSCOM), 2023.
 2. 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2023.
 3. 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, 2022.
 4. 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 5. 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 6. 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 7. 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 8. 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, 2020.
 9. 9. International Trakya Family Medicine Congress, 2020.
 10. 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2020.
 11. 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2020.
 12. SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİ VE İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TANITIM TOPLANTISI, 2019.
 13. Sağlıkta Değişen Paradigmalar Sürdürülebilirlik, Digitalleşme ve Yapay Zeka, 2019.
 14. SAĞLIKTA DEĞİŞEN PARADİGMALAR, 2019.
 15. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI PANELİ, 2019.
 16. 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 17. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 18. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 19. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 20. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 21. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 22. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 23. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 24. 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 25. 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 26. 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 27. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2018.
 28. 3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT CONFERENCE, THE FUTURE of HEALTH SERVICES AND HEALTH SYSTEMS, 2018.

Administrative Activities

 1. Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2019 - 2020)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sağlık Yönetimi, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Tıpta İnsani Bilimler, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. University Culture II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Medical Humanities, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. English II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Halk Sağlığına Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 6. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 3A), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 1A), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Introduction to Public Health, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Medical Committee Courses (Com 1A), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Sosyal Refah Politikaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 11. Sağlık Politikaları ve Planlaması, (Master / 2022-2023 Bahar)
 12. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 13. English II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 14. Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi, (PhD / 2022-2023 Güz)
 15. Sağlık Politikası ve Planlaması, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 17. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2022-2023 Güz)
 18. Koruyucu Diş Hekimliği ve Epidemiyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)