Dr.Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

haticedilek.guldutunauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Hatice Dilek Güldütuna, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ihtisasını tamamladı. Frankfurt’ta Prof. Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde üç senelik Arapça eğitimini bitirdi. 2005-2011 yılları arasında Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde İslam Din Bilimi, Yahudi-Hristiyan Din Bilimi ve Felsefe tahsilini tamamladı. Aynı üniversitede İbn Arabi’de Harf Sembolizmi konusunda Yüksek Lisans ve Ken’an Rifai’de Hakk’ın Aynası Olarak Kadın (Konstruktionen des Weiblichen bei Ken’an Rifai: Das Weibliche als Spiegel der göttlichen Wirklichkeit) başlıklı Doktora çalışmasını yaptı. Halen, Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Tasavvuf alanında dersler vermektedir. Sembolizm, İbn Arabi’de Harf sembolizmi, İslam tasavvufunda kadının rolü ve sembol olarak dişilik ve erkeklik, İslam kültürünün düşünce ve bilimler tarihindeki rolü ve batıdaki etkileri gibi konular başlıca ilgi alanlarını teşkil etmektedir.

Devamı