Hatice DEMİRDAĞ, Ph.D

FHS / Nursing

hatice.demirdaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5092

ORCID ID: 0000-0002-6512-7497

Citation : 38 | h-index : 3 | i10-index : 1


Research Fields

Surgical nursing, Preoperative care, Intraoperative care, Postoperative care, Surgical infection, Wound, Burn, Pain, Pressure Injury, Cardiovascular surgery, CABG, Colorectal surgery, Stoma, Oncologic Surgery, Neurosurgery Nursing, Transplantation, Organ donation, Patient Education , Nursing education, Distance education, Traditional and Complementary Medicine, Musictherapy, Aromatherapy, Hypnotherapy, Urogenital Surgery, Preoperative anxiety, Nursing care, Health informatics, Nursing informatics

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4

Short CV

Hatice DEMİRDAĞ graduated from Kocaeli University Faculty of Nursing Department in 2005. DEMİRDAĞ, who completed her postgraduate education in the Department of Surgical Diseases Nursing from Kocaeli University in 2009, completed her doctorate in the Department of Surgical Diseases Nursing at Istanbul University in 2018 and received the title of Doctor. She has worked in different hospitals for 14 years in departments such as emergency service, intensive care, quality unit and research and development unit. He has been working as a doctoral faculty member at Üsküdar University since 2019.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. TEKRARLI MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA ÖZ BAKIM YÖNETİMİ VE İLAÇ UYUMU, 2023.
 2. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ, 2022.
 3. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN ALGILADIKLARI ÇEVRESEL STRESÖRLER VE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ, 2022.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 2

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi, 2022.

Projects > Projects

 1. Hastane Polikliniklerine Başvuran Bireylerin Kanser Taramalarına Karşı Tutumu, 2024.
 2. CERRAHİ HASTALARINDA AMELİYAT ÖNCESİ AĞRI İNANÇLARI VE CERRAHİ KORKUNUN AMELİYAT SONRASI AĞRI İLE İLİŞKİSİ, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi, 2023.
 2. 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), 2023.
 3. 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), 2023.
 4. 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), 2023.
 5. XII. Ulusal & I. Uluslararası Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2023.
 6. The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023), 2023.
 7. The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023), 2023.
 8. 16. Nöroşirurji Hemşireliği kongrrsi, 2022.
 9. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 10. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`22), 2022.
 11. Maltepe University International Student Congress-, 2022.
 12. 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2022.
 13. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 14. Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3, 2021.
 15. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 16. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, 2021.
 17. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 18. T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 19. The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 20. VII. Uluslaraarsı Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2018.
 21. VII. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2018.
 22. 53. Ulusal Diyabet Kongresi., 2017.
 23. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016.
 24. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016.

Administrative Activities

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Scientific Memberships

 1. BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 2023
 2. TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 2023
 3. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 2023
 4. HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ 2021

Education and Training Activities

 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Hemşirelikte Bilişim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlığın Değerlendirmesi, (Master / 2022-2023 Güz)
 5. Mezuniyet Projesi (Proje), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 6. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)