Dr.Öğr. Üyesi Hasan TOPAÇOĞLU

İF /Yeni Medya ve İletişim

hasan.topacogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 0

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1182-3905

Araştırma Alanları

Kitle İletişimi, İletişim Araştırmaları, İletişim Tarihi

Kısa Özgeçmiş

Hasan Topaçoğlu 1986 yılında Akhisar’da doğdu. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Japonca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Akabinde Japonya Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sene Japonya Büyükelçiliği’nde düzenlediği araştırma bursu (Mext Bursu) sınavında başarılı olarak, 2011 yılında Japonya’ya (Kyoto) gitti. Bir sene Araştırma Öğrencisi olarak çalışmalarını sürdüren Topaçoğlu, Kyoto Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Medya ve Kültürel Çalışmalar programına kabul edildi ve Medya Çalışmaları alanında Japonya’nın önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Sato Takumi’nin danışmanlığında yüksek lisans eğitimine başladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Gazeteciliğin Mekansan Dönüşümü Kapsamında Yeni Nesil Habercilik: Youtube Haberciliği, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Japonya’da Tarih Eğitimi ve Toplumsal Bellek Sorunu

Eğitimde Kuram ve Uygulama (2021)

ハワイ「明治百年祭」イベント(1986)と日系アメリカ人の記憶(The Meiji Centennial Event (1968) in Hawaii and the Memory of Japanese-Americans)

Japanese Journal of Communication Studies (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Kollektif Bellek İnşasından Nostaljk Esintilere: Meiji 100. ve 150. Yıl Etkinliklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 • 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • Tokyo 2nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, 2020.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Çeviri ve Redaksiyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - 2021)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Staj, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kültürel Çalışmalar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Modernizm ve Postmodernizm, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Turkish Media History, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index