Dr.Öğr. Üyesi Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI

MDBF / Bölüm Başkanı Yardımcısı - Biyomühendislik

handan.emisoglukulahliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2483

ORCID ID: 0000-0003-3702-5802

Citation : 63 | h-index : 2 | i10-index : 2

: 6
: 1

Araştırma Alanları

Biyolojik saat, Sirkadiyen ritim, Kanser biyolojisi, Nanotaşıyıcı ilaç sistemleri

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9

Kısa Özgeçmiş

Dr. Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI, 2009 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Prof. Dr. Aziz SANCAR Biyolojik Saat Laboratuvarı’nda doktora çalışmalarına devam etti. Doktora sürecinde sirkadiyen saat genlerinden BMAL1 geninin karsinojenik etkileri üzerinde çalıştı. 2021 yılında doktora derecesini aldı (2015-2021). Doktora eğitim süresince Yükseköğretim Kurumlarının ‘YÖK 100 / 2000 Doktora Burs Programı’ kapsamında ‘Moleküler Onkoloji’ öncelikli tematik alanda burs almaya hak kazandı.
Ulusal araştırma projelerinde araştırmacı olarak yer alan Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI; biyolojik saat, sirkadiyen ritmler, kanser biyolojisi ve nanotaşıyıcı ilaç sistemleri alanlarında uluslararası makale (SCI) ile uluslararası konferans bildirilerine sahiptir ve bu konularda bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Antidot Nanodelikli Paklitaksel Yüklü Grafen Nanotaşiyicilarinin İncelenmesi, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 3

Projeler > Projeler

 1. Fenolik Asit Türevlerinin Grafen Oksit Nanoplatformu ile Taşınmasının Farklı Kanser Fenotipli C.Elegans Modelleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Third International Congress on Biological and Health Science, 2023.
 2. International Congress on Bioliogical and Health Sciences, 2023.

İdari Faaliyetler

 1. Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, BAP Koordinatörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Biyomühendislik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Biyomühendislik Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Biyoinformatiğe Giriş, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. General Biology, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Protein Structure and Function, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Bioinformatics I, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Cell and Tissue Culture, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Protein Chemistry, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Human Physiology, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Cell Biology, (Lisans / 2022-2023 Güz)