Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI, Ph.D.

Assistant Professor

handan.emisoglukulahliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2483

ORCID ID: 0000-0003-3702-5802

Citation : 63 | h-index : 2 | i10-index : 2

: 6
: 1

Research Fields

Biyolojik saat, sirkadiyen ritimler, kanser biyolojisi, Nanotaşıyıcı ilaç sistemleri

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 9

Short CV

Dr. Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI graduated from the Biology Department of Dumlupinar University Faculty of Science in 2009. She completed her Master's degree in the Department of Molecular Biology at Anadolu University Institute of Science in 2013. She then continued her pHD studies in the Biological Clock Laboratory of the Molecular Biology and Genetics Department at Gebze Technical University, under the supervision of Professor Dr. Aziz SANCAR. During her Ph.D. she studied the carcinogenic effects of circadian clock  gene, BMAL1. She received her PhD degree in 2021, between 2015-2021. During her doctoral education, she was awarded a YÖK 100/2000 Doctoral Scholarship in the area of Molecular Oncology. Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI has published international articles and conference presentations in the fields of biological clock, circadian rhythms, cancer biology, and nanocarrier drug systems and continues to research in these research fields.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Antidot Nanodelikli Paklitaksel Yüklü Grafen Nanotaşiyicilarinin İncelenmesi, 2023.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Projects > Projects

 1. Alzheimer Hastalığına Karşı Kafeik Asit Temelli Grafen Oksit Nanoplatformları: Bir C.elegans Modeli, 2024.
 2. Kafeik Asidin Grafen Oksit ile Nanokompleksinin Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması, 2024.
 3. Fenolik Asit Türevlerinin Grafen Oksit Nanoplatformu ile Taşınmasının Farklı Kanser Fenotipli C.Elegans Modelleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Third International Congress on Biological and Health Science, 2023.
 2. International Congress on Bioliogical and Health Sciences, 2023.

Administrative Activities

 1. Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, BAP Koordinatörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Biyomühendislik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Biyomühendislik Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Biyoinformatiğe Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. General Biology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Protein Structure and Function, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Bioinformatics I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Cell and Tissue Culture, (Master / 2022-2023 Güz)
 7. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Protein Chemistry, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Human Physiology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Cell Biology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)