Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Hale YAYLALI

İF / Radyo Televizyon ve Sinema

hale.yaylaliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2975

ORCID ID: 0000-0001-5460-4342

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan Dr.Öğr. Üyesi Hale Yaylalı, yüksek lisansını 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bilim dalında tamamlamıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Bilim Dalı’ndan, “Kamusal Alan Olarak Televizyonun Kullanımı ve Demokrasi” başlıklı tezle doktor ünvanı alan Yaylalı, ulusal medyada çeşitli görevler üstlenmiştir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Sinemasal Anlatının Örneklerle Analizi: Film Çalışmaları
Etkileşim (2019)
“1927’den Çok Partili Döneme Kadar Türkiye’de Radyo Yayıncılığı”
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (2018)
Sayısal Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT’nin Güncel Stratejileri
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi / İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) İletişim Araştırmaları Dergisi (İlef) (2013)

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı RADYO KULÜBÜ 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Danışmanlığı 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı RADYO KULÜBÜ 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Sinema Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ Sinemaya Giriş Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Sineması Lisans
2018-2019 BAHAR Senaryo Yazarlığı Lisans
2018-2019 BAHAR Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş Lisans
2018-2019 BAHAR Kitle İletişim Sistemlerine Giriş Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Sineması Lisans
2017-2018 BAHAR Senaryo Yazarlığı Lisans
2017-2018 BAHAR Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş Lisans
2017-2018 BAHAR Kitle İletişim Sistemlerine Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Sinema Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ Sinemaya Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index