Dr.Öğr. Üyesi Hale YAYLALI

İF / Radyo Televizyon ve Sinema

hale.yaylaliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2975

ORCID ID: 0000-0001-5460-4342

Kısa Özgeçmiş

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan Dr.Öğr. Üyesi Hale Yaylalı, yüksek lisansını 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bilim dalında tamamlamıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Bilim Dalı’ndan, “Kamusal Alan Olarak Televizyonun Kullanımı ve Demokrasi” başlıklı tezle doktor ünvanı alan Yaylalı, ulusal medyada çeşitli görevler üstlenmiştir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Sayısal Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT’nin Güncel Stratejileri

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi / İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) İletişim Araştırmaları Dergisi (İlef) (2013)

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi, Muafiyet Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, RADYO KULÜBÜ 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sinema Tarihi, (lisans) Güz.
 • Sinemaya Giriş, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • Türk Sineması, (lisans) Bahar.
 • Senaryo Yazarlığı, (lisans) Bahar.
 • Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş, (lisans) Bahar.
 • Kitle İletişim Sistemlerine Giriş, (lisans) Bahar.
 • Sinema Tarihi, (lisans) Güz.
 • Sinemaya Giriş, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • Türk Sineması, (lisans) Bahar.
 • Senaryo Yazarlığı, (lisans) Bahar.
 • Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş, (lisans) Bahar.
 • Kitle İletişim Sistemlerine Giriş, (lisans) Bahar.
 • Sinema Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index