Hale YAYLALI, Ph.D

Assistant Professor of Communication Studies

hale.yaylaliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2975

ORCID ID: 0000-0001-5460-4342

Short CV

Assist. Prof. Dr. Hale Yaylalı graduated from İstanbul University Communication Faculty, Radio Television Department in 1992. Then, she completed her master’s degree at İstanbul University Social Sciences Institute, Radio Television and Film Department. Yaylalı, who took doctor’s degree from Marmara University Social Sciences Institute, Radio-Television Department by her thesis about “The Use of Television as a Public Space and Democracy” in 2003, also took different tasks in national media.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Sinema ve Fotoğraf İlişkisi: Abbas Kiyarüstemi’nin “Kirazın Tadı” ve “Rüzgar Bizi Sürükleyecek” Filmlerinin Özelinde Sinemada Fotoğrafın Görsel Gösterge Olarak Anlamlandırılması, 2021.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Sayısal Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT’nin Güncel Stratejileri

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi / İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) İletişim Araştırmaları Dergisi (İlef) (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Siyasal İletişim ve Atatürk, 2021.
 • Atatürk ve İletişim : Medya, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm, 2021.
 • 1927-1964 Radyo Yayıncılığına Hayat Verenler, 2021.

Projects > Projects

 • "Okuyan Üniversite-Okuyan Lise", 2022.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2021)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, RADYO KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İletişim Fakültesi Proje Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Sinema Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sinemaya Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Türk Sineması, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Senaryo Yazarlığı, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Kitle İletişim Sistemlerine Giriş, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index