Üsküdar University

Close

Hale YAYLALI, Ph.D

Assistant Professor of Communication Studies

hale.yaylaliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2975

ORCID ID: 0000-0001-5460-4342


Assist. Prof. Dr. Hale Yaylalı graduated from İstanbul University Communication Faculty, Radio Television Department in 1992. Then, she completed her master’s degree at İstanbul University Social Sciences Institute, Radio Television and Film Department. Yaylalı, who took doctor’s degree from Marmara University Social Sciences Institute, Radio-Television Department by her thesis about “The Use of Television as a Public Space and Democracy” in 2003, also took different tasks in national media.

read more

Education Status & Academic Titles


Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 3
Sinemasal Anlatının Örneklerle Analizi: Film Çalışmaları
Etkileşim (2019)
“1927’den Çok Partili Döneme Kadar Türkiye’de Radyo Yayıncılığı”
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (2018)
Sayısal Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT’nin Güncel Stratejileri
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi / İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) İletişim Araştırmaları Dergisi (İlef) (2013)

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı RADYO KULÜBÜ 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Danışmanlığı 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı RADYO KULÜBÜ 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Sinema Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ Sinemaya Giriş Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Sineması Lisans
2018-2019 BAHAR Senaryo Yazarlığı Lisans
2018-2019 BAHAR Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş Lisans
2018-2019 BAHAR Kitle İletişim Sistemlerine Giriş Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Sineması Lisans
2017-2018 BAHAR Senaryo Yazarlığı Lisans
2017-2018 BAHAR Radyo Televizyon Yayıncılığına Giriş Lisans
2017-2018 BAHAR Kitle İletişim Sistemlerine Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Sinema Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ Sinemaya Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ İletişim Tarihi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index