Doç.Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

İTBF / Tarih

hadiye.yilmazodabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2342

ORCID ID: 0000-0003-4297-5326

Citation : 99 | h-index : 7 | i10-index : 4


Kısa Özgeçmiş

1975 doğumlu Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Odabaşı, 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

Psikotarihin Tarihi: Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Universal Journal of History and Culture (2020)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926’da Giresun Vilayeti

The Black Sea Journal Of Social Sciences (2016)

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921)

TC Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Millî Mücadele Döneminde Suriye ve Irak

Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ / Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus Kimliğin İnşası ve “Salgın Hastalıklarla Topyekûn Mücadele” Söylemi, 2021.
 • Toplumsal Travma ve Posttravmatik Büyüme Perspektifinden Balkan Savaşı ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi/TRAVMALARIN GÖLGESİNDE POLİTİK PSİKOLOJİ, 2020.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, 2019.
 • KUTÜ'L AMARE 1916 OLAYLAR, HATIRALAR, RAPORLAR, 2018.
 • TÜRKİYE'DE KİTLE İLETİŞİMİ DÜN, BUGÜN, YARIN, 2017.
 • SURİYE'DE İŞGAL VE DİRENİŞ (1919-1922), 2017.
 • PEYAM-SABAH ve ALİ KEMAL, 2017.
 • DÜNDEN BUGÜNE PONTUS MACERASI, 2016.
 • MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi, 2014.
 • MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler, 2014.
 • ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru, 2011.
 • ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA PONTUS MESELESİ, 2010.
 • KURTULUŞ SAVAŞIMIZ VE ASYA-AFRİKA'NIN UYANIŞI, 2008.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Sineması (1895-1939), ISSN:, 2018.
 • PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ, ISSN:, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu-TÜBA&FSMVÜ, 2021.
 • 100. Yılında Ankara Anlaşması ve Türk-Fransız İlişkileri- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2021.
 • 4. Psikoloji Günleri-ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, 2021.
 • International Conference “Poland and Turkic World”, 2019.
 • 100. Yılında Milli Mücadele, 2019.
 • Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum, 2017.
 • Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University, 2016.
 • Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu, 2016.
 • TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, 2009.
 • Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2008.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2019 - 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Uygulama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tarih, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2018 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Haber ve Duyuru Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Medeniyet, Kültür Şehri İstanbul, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Anadolu Uygarlıkları Tarihi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mesleki İngilizce, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tarih Araş. Kuram ve Yöntem II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygarlık ve Bilim Tarihi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Dış Politikası - II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index