Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

İTBF - Dekan Yard. / Tarih

hadiye.yilmazodabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2342

Citation : 27 | h-index : 4 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1975 doğumlu Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Odabaşı, 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 9
Avrupa Emperyalizmi ve Suriye Direnişi (1919-1922): Türk Millî Mücadelesiyle Ortaklıklar ve Ayrılıklar

(2018)

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TC Devlet Salnamesine Göre Harf Inkılabinin Arifesinde Basının Genel Durumi

(2017)

Turkish Studies
The First Yearbook of the Republican Era: Milli Nevsal [The National Yearbook]

(2016)

International Journal of Turcologia
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmelerinde Ordu Vilayeti (1925-1927)

(2016)

Black Sea – Chornoye More
TC Devlet Salnamesi 1928’e Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Giresun Vilayetinin Ekonomik ve Sosyal Varlığı

(2016)

Turkish Studies
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926’da Giresun Vilayeti

(2016)

The Black Sea Journal Of Social Sciences
“1923 Yılı Mizah Basınında Kadınların Seçme-Seçilme Hakkı ve Kadınlar Halk Fırkası”

(2016)

Atatürk Yolu
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921)

(2015)

TC Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Millî Mücadele Döneminde Suriye ve Irak

(2014)

Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Kutü'l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar 2018
Türkiye'de Kitle İletişimi Dün, Bugün, Yarın 2017
Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922) 2017
Peyam-Sabah ve Ali Kemal 2017
Dünden Bugüne Pontus Macerası 2016
Modern Türkiye Tarihi / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi 2014
Modern Türkiye Tarihi / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler 2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru 2011
Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi 2010
Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı 2008

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 8
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
International Conference “Poland and Turkic World” 05 / 2019
100. Yılında Milli Mücadele 04 / 2019
Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum 03 / 2017
Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University 06 / 2016
Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu 03 / 2016
TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu 06 / 2009
Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10 / 2008
Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu 05 / 2008

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Dekan Yardımcısı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 21-30 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Bölüm Başkanlığı Tarih 2018
Komisyon Başkanlığı Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Danışmanlığı 21-30 Öğrenci Danışmanlığı 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2018-2019 Güz Tarih Araş. Kuram ve Yöntem I Lisans
2018-2019 Güz Türk Dış Politikası - I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index