Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

İTBF - Dekan Yard. / Tarih

hadiye.yilmazodabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2342

ORCID ID: 0000-0003-4297-5326

Citation : 32 | h-index : 4 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1975 doğumlu Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Odabaşı, 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 10
Türkiye-Polonya İlişkilerinin Tesisinde Başlıca Dış Dinamiklerin Fonksiyonu
Journal of Universal History Studies (2019)
Avrupa Emperyalizmi ve Suriye Direnişi (1919-1922): Türk Millî Mücadelesiyle Ortaklıklar ve Ayrılıklar
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018)
TC Devlet Salnamesine Göre Harf Inkılabinin Arifesinde Basının Genel Durumi
Turkish Studies (2017)
The First Yearbook of the Republican Era: Milli Nevsal [The National Yearbook]
International Journal of Turcologia (2016)
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmelerinde Ordu Vilayeti (1925-1927)
Black Sea – Chornoye More (2016)
TC Devlet Salnamesi 1928’e Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Giresun Vilayetinin Ekonomik ve Sosyal Varlığı
Turkish Studies (2016)
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926’da Giresun Vilayeti
The Black Sea Journal Of Social Sciences (2016)
“1923 Yılı Mizah Basınında Kadınların Seçme-Seçilme Hakkı ve Kadınlar Halk Fırkası”
Atatürk Yolu (2016)
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921)
TC Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (2015)
Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Millî Mücadele Döneminde Suriye ve Irak
Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları 2019
Batum’da Pontus Hükümeti’nin Kurulması 2019
III. Kars İslam Şûrası/ Büyük Kars Kongresi 2019
Kutü'l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar 2018
Türkiye'de Kitle İletişimi Dün, Bugün, Yarın 2017
Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922) 2017
Peyam-Sabah ve Ali Kemal 2017
Dünden Bugüne Pontus Macerası 2016
Modern Türkiye Tarihi / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi 2014
Modern Türkiye Tarihi / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler 2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru 2011
Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi 2010
Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı 2008

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 8
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
International Conference “Poland and Turkic World” 05 / 2019
100. Yılında Milli Mücadele 04 / 2019
Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum 03 / 2017
Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University 06 / 2016
Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu 03 / 2016
TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu 06 / 2009
Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10 / 2008
Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu 05 / 2008

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Dekan Yardımcısı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 21-30 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Bölüm Başkanlığı Tarih 2018
Komisyon Başkanlığı Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Danışmanlığı 21-30 Öğrenci Danışmanlığı 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Medeniyet, Kültür Şehri İstanbul Lisans
2019-2020 GÜZ Anadolu Uygarlıkları Tarihi Lisans
2019-2020 GÜZ Mesleki İngilizce Lisans
2019-2020 GÜZ Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I Lisans
2018-2019 BAHAR Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı Lisans
2018-2019 BAHAR Tarih Araş. Kuram ve Yöntem II Lisans
2018-2019 BAHAR Uygarlık ve Bilim Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Dış Politikası - II Lisans
2018-2019 GÜZ Tarih Araş. Kuram ve Yöntem I Lisans
2018-2019 GÜZ Türk Dış Politikası - I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index