Doç.Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

İTBF - Dekan Yard. / Tarih

hadiye.yilmazodabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2342

ORCID ID: 0000-0003-4297-5326

Citation : 50 | h-index : 4 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

1975 doğumlu Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Odabaşı, 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Toplumsal Travma ve Posttravmatik Büyüme Perspektifinden Balkan Savaşı ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi/TRAVMALARIN GÖLGESİNDE POLİTİK PSİKOLOJİ, 2020.
 • YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, 2019.
 • BATUM'DA PONTUS HÜKÜMETİ'NİN KURULMASI, 2019.
 • III. KARS İSLAM ŞÛRASI/ BÜYÜK KARS KONGRESİ, 2019.
 • KUTÜ'L AMARE 1916 OLAYLAR, HATIRALAR, RAPORLAR, 2018.
 • TÜRKİYE'DE KİTLE İLETİŞİMİ DÜN, BUGÜN, YARIN, 2017.
 • SURİYE'DE İŞGAL VE DİRENİŞ (1919-1922), 2017.
 • PEYAM-SABAH ve ALİ KEMAL, 2017.
 • DÜNDEN BUGÜNE PONTUS MACERASI, 2016.
 • MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi, 2014.
 • MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler, 2014.
 • ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru, 2011.
 • ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA PONTUS MESELESİ, 2010.
 • KURTULUŞ SAVAŞIMIZ VE ASYA-AFRİKA'NIN UYANIŞI, 2008.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • International Conference “Poland and Turkic World”, 2019.
 • 100. Yılında Milli Mücadele, 2019.
 • Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum, 2017.
 • Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University, 2016.
 • Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu, 2016.
 • TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, 2009.
 • Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu,, 2008.
 • Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2008.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı, Tarih, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Medeniyet, Kültür Şehri İstanbul, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Anadolu Uygarlıkları Tarihi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mesleki İngilizce, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tarih Araş. Kuram ve Yöntem II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygarlık ve Bilim Tarihi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Dış Politikası - II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index