Hadiye YILMAZ ODABAŞI , Ph.D

Vice Dean - Associate Professor of History

hadiye.yilmazodabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2342

ORCID ID: 0000-0003-4297-5326

Citation : 33 | h-index : 4 | i10-index : 0


Short CV

Hadiye Yılmaz Odabaşı was born in 1975, graduated from Hacettepe University, Department of Art History in 1999. She did her master’s in Marmara University, Department of Ataturk’s Principles and History of Revolution in 2008. She finished her doctorate degree in Marmara University in the field of the History of the Republic of Turkey in 2014. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, 2019.
 • Batum’da Pontus Hükümeti’nin Kurulması, 2019.
 • III. Kars İslam Şûrası/ Büyük Kars Kongresi, 2019.
 • Kutü'l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar, 2018.
 • Türkiye'de Kitle İletişimi Dün, Bugün, Yarın, 2017.
 • Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922), 2017.
 • Peyam-Sabah ve Ali Kemal, 2017.
 • Dünden Bugüne Pontus Macerası, 2016.
 • Modern Türkiye Tarihi / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi, 2014.
 • Modern Türkiye Tarihi / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler, 2014.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru, 2011.
 • Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi, 2010.
 • Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı, 2008.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • International Conference “Poland and Turkic World”, 2019.
 • 100. Yılında Milli Mücadele, 2019.
 • Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum, 2017.
 • Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University, 2016.
 • Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu, 2016.
 • TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, 2009.
 • Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu,, 2008.
 • Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2008.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Dekan Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Tarih 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı 2020.

Education and Training Activities

 • Medeniyet, Kültür Şehri İstanbul, (lisans) Güz.
 • Anadolu Uygarlıkları Tarihi, (lisans) Güz.
 • Mesleki İngilizce, (lisans) Güz.
 • Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I, (lisans) Güz.
 • Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı, (lisans) Bahar.
 • Tarih Araş. Kuram ve Yöntem II, (lisans) Bahar.
 • Uygarlık ve Bilim Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Dış Politikası - II, (lisans) Bahar.
 • Tarih Araş. Kuram ve Yöntem I, (lisans) Güz.
 • Türk Dış Politikası - I, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index