Hadiye YILMAZ ODABAŞI , Ph.D

Vice Dean - Associate Professor of History

hadiye.yilmazodabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2342

ORCID ID: 0000-0003-4297-5326

Citation : 70 | h-index : 5 | i10-index : 2


Short CV

Hadiye Yılmaz Odabaşı was born in 1975, graduated from Hacettepe University, Department of Art History in 1999. She did her master’s in Marmara University, Department of Ataturk’s Principles and History of Revolution in 2008. She finished her doctorate degree in Marmara University in the field of the History of the Republic of Turkey in 2014. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

Psikotarihin Tarihi: Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Universal Journal of History and Culture (2020)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926’da Giresun Vilayeti

The Black Sea Journal Of Social Sciences (2016)

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921)

TC Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Millî Mücadele Döneminde Suriye ve Irak

Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (2014)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ / Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus Kimliğin İnşası ve “Salgın Hastalıklarla Topyekûn Mücadele” Söylemi, 2021.
 • Toplumsal Travma ve Posttravmatik Büyüme Perspektifinden Balkan Savaşı ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi/TRAVMALARIN GÖLGESİNDE POLİTİK PSİKOLOJİ, 2020.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, 2019.
 • BATUM'DA PONTUS HÜKÜMETİ'NİN KURULMASI, 2019.
 • III. KARS İSLAM ŞÛRASI/ BÜYÜK KARS KONGRESİ, 2019.
 • KUTÜ'L AMARE 1916 OLAYLAR, HATIRALAR, RAPORLAR, 2018.
 • TÜRKİYE'DE KİTLE İLETİŞİMİ DÜN, BUGÜN, YARIN, 2017.
 • SURİYE'DE İŞGAL VE DİRENİŞ (1919-1922), 2017.
 • PEYAM-SABAH ve ALİ KEMAL, 2017.
 • DÜNDEN BUGÜNE PONTUS MACERASI, 2016.
 • MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi, 2014.
 • MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler, 2014.
 • ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru, 2011.
 • ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA PONTUS MESELESİ, 2010.
 • KURTULUŞ SAVAŞIMIZ VE ASYA-AFRİKA'NIN UYANIŞI, 2008.

Academic Activities > Editörlük

 • İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Sineması (1895-1939), ISSN:, 2018.
 • PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ, ISSN:, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 4. Psikoloji Günleri, 2021.
 • International Conference “Poland and Turkic World”, 2019.
 • 100. Yılında Milli Mücadele, 2019.
 • Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum, 2017.
 • Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University, 2016.
 • Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu, 2016.
 • TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, 2009.
 • Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu,, 2008.
 • Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2008.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Uygulama Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tarih, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Education and Training Activities

 • Medeniyet, Kültür Şehri İstanbul, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Anadolu Uygarlıkları Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Mesleki İngilizce, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Tarih Araş. Kuram ve Yöntem II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Uygarlık ve Bilim Tarihi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Dış Politikası - II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index