Güler CİMETE, Ph.D

Professor of Child Health and Diseases Nursing

guler.cimeteuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5072

ORCID ID: 0000-0003-0610-6140

Short CV

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Kanserli Çocuklar İçin Konfor Ölçeği Geliştirilmesi, 2021.
 • Yoğun Bakımdan Taburcu Olan Çocukların Ebeveynlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu, 2020.
 • İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, 2019.
 • İlkokul Öğrencilerinde Saldırganlık ve Benlik Saygısının Belirlenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Rehospitalization of preterm infants according to the discharge risk level

Journal for Specialists for Pediatric Nursing (2016)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

A Program Based on Social Cognitive Theory and Smith’s Model of Health Illness and Its Effect on Maternal Self-Efficacy and Child Behavior.

Children and Youth Services Review (2016)

Validity and Reliability of Neonatal Discharge Assessment Tool

Journal of Specialist in Pediatric Nursing (2016)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Palyatif Bakım, 2023.
 • Adolesan Dönemde Görülen Sorunlar. İçinde: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Editör: Hicran Çavuşoğlu., 2018.
 • Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım Uygulamaları, 2018.
 • Çocuğu Ölen Ebeveynlerinin Keder ve Yas Sürecinde Desteklenmesi, 2018.
 • Terminal Dönemdeki Çocukların Bakımında Yaşanan Etik Sorunlar, 2018.

Academic Activities > Editörlük

 • Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, ISSN:, 2018.

Projects > Projects

 • Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Şiddet Eğilimi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 • 3.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress), 2022.
 • 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress), 2022.
 • 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress), 2022.
 • İklim Değişikliği, Sağlığa Yansımaları ve Hemşirelik Sempozyumu, 2022.
 • 5.Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • I. ULUSLARARASI ŞİDDET VE ŞİDDETİ ÖNLEME KONGRESİ, 2021.
 • I. ULUSLARARASI ŞİDDET VE ŞİDDETİ ÖNLEME KONGRESİ, 2021.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • I. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, 2021.
 • Bartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliği, 2021.
 • Sürdürülebilir Gelecek İçin; Ebeler her Yerde Sempozyumu, 2021.
 • Güncel Bilgiler Işığında Covid-19'un bebek ve Çocuklara etkisi, 2021.
 • 2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2020.
 • 2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2020.
 • 41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, 2019.
 • 4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing, 2018.
 • 4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing, 2018.
 • IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri,, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Medipol Üniversitesi Güney Yerleşke, Kavacık, İstanbul., 2018.

Administrative Activities

 • Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2017 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ebelik, (2016 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2016 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Bölüm ve klüp işbirliği ile düzenlenen bilimsel/toplumu bilgilendirme faaliyetleri düzenleme etkinliği 2021

Education and Training Activities

 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yenidoğan Bakımı, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Ebelikte Öğretim, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Ebeliğe Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Çocukta Büyüme Gelişme, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Büyüme-Gelişme, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Yenidoğan Hemşireliği, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Çocuklarda Palyatif Bakım, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği, (PhD / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index