Üsküdar University

Close

Güler CİMETE, Ph.D

Professor of Child Health and Diseases Nursing

guler.cimeteuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5072

ORCID ID: 0000-0003-0610-6140


Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


  • İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, 2019.
  • İlkokul Öğrencilerinde Saldırganlık ve Benlik Saygısının Belirlenmesi, 2019.

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Adolesan Dönemde Görülen Sorunlar. İçinde: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Editör: Hicran Çavuşoğlu. 2018
Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım Uygulamaları 2018
Çocuğu Ölen Ebeveynlerinin Keder ve Yas Sürecinde Desteklenmesi 2018
Terminal Dönemdeki Çocukların Bakımında Yaşanan Etik Sorunlar 2018

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 9
Congress - Conference Name Congress Date
41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri 04 / 2019
4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing 12 / 2018
4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing 06 / 2018
IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 05 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 04 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Medipol Üniversitesi Güney Yerleşke, Kavacık, İstanbul. 04 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2019
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2018
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2017
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2016

Education and Training Activities


Academic Year Term Course Name Course Type
2017-2018 Bahar Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Lisans
2017-2018 Bahar Toplumda Kadının Yeri ve Kadına Yönelik Şiddet Lisans
2017-2018 Bahar Büyüme-Gelişme Lisans
2017-2018 Bahar Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Lisans
2017-2018 Bahar Cerrahi Hastalıklar ve Bakım Lisans
2018-2019 Güz Ebeliğe Giriş Lisans
2018-2019 Güz Histoloji Embriyoloji Lisans
2018-2019 Güz Ebelikte Öğretim Lisans
2018-2019 Güz Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2018-2019 Güz Yenidoğan Bakımı Lisans
2018-2019 Güz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Lisans
2018-2019 Güz Enfeksiyon Hastalıkları Lisans
2018-2019 Güz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Modelleri Doktora
2018-2019 Güz Çocukta Büyüme Gelişme Lisansustu
2018-2019 Güz Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Lisansustu
2018-2019 Güz Cinsel Sağlık Eğitimi Lisans
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index