Güler CİMETE, Ph.D

Professor

guler.cimeteuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5072

ORCID: 0000-0003-0610-6140

Citation : | h-index : | i10-index :

: 6
: 0

Short CV

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Kanserli Çocuklar İçin Konfor Ölçeği Geliştirilmesi, 2021.
 2. Yoğun Bakımdan Taburcu Olan Çocukların Ebeveynlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu, 2020.
 3. İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, 2019.
 4. İlkokul Öğrencilerinde Saldırganlık ve Benlik Saygısının Belirlenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Rehospitalization of preterm infants according to the discharge risk level

Journal for Specialists for Pediatric Nursing (2016)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

A Program Based on Social Cognitive Theory and Smith’s Model of Health Illness and Its Effect on Maternal Self-Efficacy and Child Behavior.

Children and Youth Services Review (2016)

Validity and Reliability of Neonatal Discharge Assessment Tool

Journal of Specialist in Pediatric Nursing (2016)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Palyatif Bakım, 2023.
 2. Adolesan Dönemde Görülen Sorunlar. İçinde: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Editör: Hicran Çavuşoğlu., 2018.
 3. Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım Uygulamaları, 2018.
 4. Çocuğu Ölen Ebeveynlerinin Keder ve Yas Sürecinde Desteklenmesi, 2018.
 5. Terminal Dönemdeki Çocukların Bakımında Yaşanan Etik Sorunlar, 2018.

Academic Activities > Editörlük

 1. Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, ISSN:, 2018.

Projects > Projects

 1. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 2. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 3. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 4. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 5. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Şiddet Eğilimi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2023.
 2. 9. Uluslararası, 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 3. 9.Uluslararası, 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 4. 4. Uluslararası Akdeniz 3. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 5. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 6. 3.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 7. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress), 2022.
 8. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress), 2022.
 9. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress), 2022.
 10. İklim Değişikliği, Sağlığa Yansımaları ve Hemşirelik Sempozyumu, 2022.
 11. 5.Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 12. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 13. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 14. I. ULUSLARARASI ŞİDDET VE ŞİDDETİ ÖNLEME KONGRESİ, 2021.
 15. I. ULUSLARARASI ŞİDDET VE ŞİDDETİ ÖNLEME KONGRESİ, 2021.
 16. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 17. I. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, 2021.
 18. Bartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliği, 2021.
 19. Sürdürülebilir Gelecek İçin; Ebeler her Yerde Sempozyumu, 2021.
 20. Güncel Bilgiler Işığında Covid-19'un bebek ve Çocuklara etkisi, 2021.
 21. 2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2020.
 22. 2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2020.
 23. 41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, 2019.
 24. 4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing, 2018.
 25. 4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing, 2018.
 26. IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, 2018.
 27. I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 28. I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri,, 2018.
 29. I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 30. I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 31. 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Medipol Üniversitesi Güney Yerleşke, Kavacık, İstanbul., 2018.

Administrative Activities

 1. Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2017 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ebelik, (2016 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2016 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Kongre bilimsel kurul üyeliği 2023
 2. Bölüm ve klüp işbirliği ile düzenlenen bilimsel/toplumu bilgilendirme faaliyetleri düzenleme etkinliği 2021

Education and Training Activities

 1. Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Büyüme-Gelişme, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Yenidoğan Hemşireliği, (Master / 2022-2023 Bahar)
 6. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II, (Master / 2022-2023 Bahar)
 7. Büyüme-Gelişme, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. Ebelikte Temel Kavramlar, (Master / 2022-2023 Güz)
 9. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Ebeliğe Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1, (Master / 2022-2023 Güz)