Güler CİMETE, Ph.D

Professor of Child Health and Diseases Nursing

guler.cimeteuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5072

ORCID ID: 0000-0003-0610-6140

Short CV

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, 2019.
 • İlkokul Öğrencilerinde Saldırganlık ve Benlik Saygısının Belirlenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Adolesan Dönemde Görülen Sorunlar. İçinde: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Editör: Hicran Çavuşoğlu., 2018.
 • Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım Uygulamaları, 2018.
 • Çocuğu Ölen Ebeveynlerinin Keder ve Yas Sürecinde Desteklenmesi, 2018.
 • Terminal Dönemdeki Çocukların Bakımında Yaşanan Etik Sorunlar, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2020.
 • 2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2020.
 • 41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, 2019.
 • 4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing, 2018.
 • 4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing, 2018.
 • IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Medipol Üniversitesi Güney Yerleşke, Kavacık, İstanbul., 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri,, 2018.
 • I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkanlığı, Ebelik 2020.

Education and Training Activities

 • Mezuniyet Projesi I, (lisans) Güz.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (lisans) Güz.
 • Yenidoğan Bakımı, (lisans) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (lisans) Güz.
 • Ebelikte Öğretim, (lisans) Güz.
 • Ebeliğe Giriş, (lisans) Güz.
 • Çocukta Büyüme Gelişme, (lisansustu) Güz.
 • Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Büyüme-Gelişme, (lisans) Bahar.
 • Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, (lisans) Bahar.
 • Yenidoğan Hemşireliği, (lisansustu) Bahar.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (doktora) Bahar.
 • Çocuklarda Palyatif Bakım, (doktora) Bahar.
 • Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği, (doktora) Bahar.
 • Enfeksiyon Hastalıkları, (lisans) Güz.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (lisans) Güz.
 • Yenidoğan Bakımı, (lisans) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (lisans) Güz.
 • Ebelikte Öğretim, (lisans) Güz.
 • Histoloji Embriyoloji, (lisans) Güz.
 • Ebeliğe Giriş, (lisans) Güz.
 • Çocukta Büyüme Gelişme, (lisansustu) Güz.
 • Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Modelleri, (doktora) Güz.
 • Cinsel Sağlık Eğitimi, (lisans) Güz.
 • Büyüme-Gelişme, (lisans) Bahar.
 • Toplumda Kadının Yeri ve Kadına Yönelik Şiddet, (lisans) Bahar.
 • Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması, (lisans) Bahar.
 • Cerrahi Hastalıklar ve Bakım, (lisans) Bahar.
 • Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, (lisans) Bahar.
 • Palyatif Bakım, (doktora) Güz.
 • Palyatif Bakım, (doktora) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (lisans) Güz.
 • Ebelikte Öğretim, (lisans) Güz.
 • Sağlıklı, Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı, (lisans) Güz.
 • Ebeliğe Giriş, (lisans) Güz.
 • Cinsel Sağlık Eğitimi, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index