Prof.Dr. Gökhan APAYDIN

MDBF - Dekan Yard. / Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

gokhan.apaydinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-8028-0353

Documents : 66 | Citation : 786 | h-index : 16

Citation : 1284 | h-index : 19 | i10-index : 35


Araştırma Alanları

Elektromanyetik, mikrodalga, anten teknolojileri, elektromanyetik dalga yayılımı, elektromanyetik dalga saçılması, sayısal elektromanyetik yöntemler, hesaplamalı elektromanyetik, elektromanyetik alanların modellenmesi, yüksek frekans teknikleri, MATLAB, antenler ve propagasyon, sayısal analiz, uygulamalı matematik

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Gökhan Apaydın, 1978 yılında Ankara’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarını, sırasıyla 2001, 2003 ve 2007 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 47

Fresnel Diffraction at Circular Cylinders

International Journal of Modern Physics C (2022)

Shadow radiation and Fresnel diffraction of acoustic waves

The Journal of the Acoustical Society of America (2022)

Finite Difference Time Domain Modeling of Fringe Waves

Applied Computational Electromagnetics Society Journal (2017)

Diffraction at Rounded Wedges: MoM Modeling of PTD Fringe Waves

Applied Computational Electromagnetics Society Journal (2017)

A Groundwave Propagation Model Using a Fast Far-Field Approximation

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (2016)

Diffraction at a Rectangular Plate: First-Order PTD Approximation

IEEE Transactions on Antennas and Propagation (2016)

Fringe Waves from a Wedge With One Face Electric and the Other Face Magnetic

IEEE Transactions on Antennas and Propagation (2016)

Method of Moments Modeling of Backscattering By a Soft–Hard Strip

IEEE Transactions on Antennas and Propagation (2015)

A Novel Wedge Diffraction Modeling Using Method of Moments (MoM)

Applied Computational Electromagnetics Society Journal (2015)

Method of Moments (MoM) Modeling of Wave Propagation Inside a Wedge Waveguide

Applied Computational Electromagnetics Society Journal (2014)

An FDTD-based waveguide filter simulator: Calibration against analytical models

International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering (2013)

The B-spline finite element based parabolic wave propagation inside a parallel plate waveguide

International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering (2013)

Groundwave Propagation at Short Ranges and Accurate Source Modeling

IEEE Antennas and Propagation Magazine (2013)

Validation, Verification and Calibration in Applied Computational Electromagnetics

Applied Computational Electromagnetics Society Journal (2010)

Propagation Modeling and Path Loss Prediction Tools for High Frequency Surface Wave Radars

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (2010)

Efficient Finite-Element Method for Electromagnetics

IEEE Antennas and Propagation Magazine (2009)

FEM-Based Surface Wave Multimixed-Path Propagator and Path Loss Predictions

IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS (2009)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

RESEARCH ON RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY WITH AN INFLUENCE OF GLASS ON POWER GENERATED BY A PHOTOVOLTAIC MODULE

International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering (2022)

RELATION BETWEEN ACTIVE & PASSIVE REMOTE SENSING OF MODELING

International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering (2022)

Diffraction at Rounded Edges

IEEE 2019 Fifth International Electromagnetic Compatibility Conference (EMC Turkiye) (2020)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Electromagnetic Diffraction Modeling and Simulation with MATLAB, 2021.
 2. RadioWave Propagation and Parabolic Equation Modeling, 2017.
 3. Finite Element Method with Web-splines for Electromagnetics, , ISBN , May 2009., 2009.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. IEEE Access, ISSN:2169-3536, 2020.
 2. IEEE Access, ISSN:2169-3536, 2021.
 3. IEEE Access, ISSN:2169-3536, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Yüzeylerinde Dirichlet ve Neumann Sınır Koşulları İçeren Şerit Geometrisinden Saçılımın Asimptotik ve Nümerik Yöntemlerle İncelenmesi, 2023.
 2. Elektromanyetik Dalga Yayılım Paketi Geliştirilmesi ve Elektromanyetik Ölçüm Verileri ile Karşılaştırılması, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 1224th International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), 2022.
 2. 1179th International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), 2021.
 3. XXXIII General Assembly and Scientific Symposium (GASS) of the International Union of Radio Science, 2020.
 4. EMC Türkiye 2019 The 5th International EMC Conference, 2019.
 5. 4th Int. Electromagnetic Compatibility Conference (EMC Turkiye), 2017.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu Başkanlığı (Fakülte), (2021 - Devam ediyor.)
 4. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Elektromanyetik Araştırma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Elektromanyetik Araştırma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 14. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 15. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2019 - Devam ediyor.)
 16. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 18. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü, (TÜBİTAK), 2021.
 2. Yayın Teşvik Ödülü, (TÜBİTAK), 2021.
 3. Yayın Teşvik Ödülü, (TÜBİTAK), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 1. IEEE Senior Member 2022
 2. URSI Senior Member 2022
 3. URSI Senior Member 2021
 4. URSI Senior Member 2020
 5. IEEE Senior Member 2011

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Electronic Circuits (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 2. M.S. Thesis, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 3. M.S. Thesis, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 4. Computational Electromagnetics, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 5. Control Systems, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 6. Numerical Methods for Electrical Engineering, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 7. Advanced Scientific Computing, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 8. Electromagnetic Waves, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 9. Computer Tools for Electrical Engineering, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)