Gamze KAĞAN, Ph.D

Assistant Professor

gamze.kaganuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2611

ORCID ID: 0000-0003-3715-142X

Citation : 142 | h-index : 8 | i10-index : 4

: 20

Research Fields

Organizational Behavior, Management and Organization, Health Management, Quality Management in Health Institutions, Occupational Psychology, Occupational Health and Safety, OHS Management Systems

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 8 12 16

Short CV

She was born in İstanbul. Following her graduation from Maltepe Anatolian High School in 2004, she graduated from the Departments of Business Administration (major) and Psychology Departments (minor) in Maltepe University in 2009. She graduated from Hospital Administration Master's Degree in Uskudar University in 2014.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 2

A Retrospective Study of Six Sigma Methodology to Reduce Inoperability among Lung Cancer Patients

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2015)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

A Comparative Study between Human Development Index and Work Accidents in Turkey and the EU Member Countries

Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM) (2015)

Development of Six Sigma Infrastructure for Strabismus Surgeries

International Review of Management and Marketing (2014)

Adoption of Six Sigma’s DMAIC to Reduce Complications in IntraLase Surgeries

International Journal of Statistics in Medical Research (2014)

Formation of Six Sigma Infrastructure for the Coronary Stenting Process

International Review of Management and Marketing (2013)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression

NP Akademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu / , Importance of atypical antipsychotic blood level monitoring: A case report

NP Akademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma / Clozapine blood level monitoring and relapse. A retrospective study

NP Akademi (2011)

Projects > Projects

 1. Afet Sonrası Kendiliğinden Gelişen Gönüllülüğün Kaynaklarının, Potansiyellerinin ve Etkisinin Araştırılması, 2023.
 2. “Afet Sonrası Kendiliğinden Gelişen Gönüllülüğün Kaynaklarının, Potansiyellerinin ve Etkisinin Araştırılması”, 2023.
 3. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. I. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi, 2020.
 2. Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 2020.
 3. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, 2019.
 4. International Social Innovation Congress, 2019.
 5. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 6. 3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, 2019.
 7. 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, 2018.
 8. 14th International Strategic Management Conference, 2018.
 9. 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 2018.
 10. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 11. 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 12. Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 13. WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 14. 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.

Administrative Activities

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, KIZILAY KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 9. Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, AHBAP KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 13. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 14. Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2020 - Devam ediyor.)
 15. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 16. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 18. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 19. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 20. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 21. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Çalışma Yaşamında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 23. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2020)
 24. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2017 - 2020)
 25. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - 2019)
 26. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 27. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2016)
 28. Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - 2019)
 29. Program Başkanlığı / Head of Program, Diyaliz, (2013 - 2014)
 30. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2013 - 2019)

Scientific Memberships

 1. SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2021
 2. SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2021
 3. TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2021
 4. ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2021
 5. ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2021
 6. SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2020
 7. SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2020
 8. TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2020
 9. ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2020
 10. ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2020
 11. ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2019
 12. ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2019
 13. TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2019
 14. SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2019
 15. SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2019
 16. ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2018
 17. ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2018
 18. TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2018
 19. SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2018
 20. SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2018

Education and Training Activities

 1. Sağlık Kurumları Yönetimi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Genel İşletme, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Kalite ve Kalibrasyon Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. İSG Yönetim Sistemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Genel İşletme, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 10. Genel İşletme, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Uygulamaları, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Uygulamaları, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)