Feride Zeynep GÜDER, Assoc. Prof. Dr.

Associate Professor of Communication Studies

feridezeynep.guderuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2960

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3244-3004

Citation : 18 | h-index : 1 | i10-index : 1


Research Fields

Communication Theories, Communication Research, Digital Media, Political Communication, Political Psychology, Technoculture, Critical Digital Literacy, Artificial Intelligence, Augmented Intelligence, Algoritmic Management

Short CV

Feride Zeynep Güder (Ph.D.) is an associate professor of Communication Studies at Uskudar University. She is the norm staff of Communication Faculty, New Media and Communication department. As of January 2022, defined as a libero staff, she was assigned to the Faculty of Humanities, at the English Translation and Interpreting Department. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Çocuk Cinsel İstismarı ve Medya: Türk Reality Programlarının Eleştirel Söylem Analizi, 2022.
 • Zinde Yaşam Kültürü: Sosyal Medya İçerik Analizleri, 2022.
 • Gelecek Dünya Tasarımları: Elon Musk'ın Söylemlerinin Analizi, 2022.
 • İllüstrasyon Tekniği ile Hikâyelerin Görselleştirilmesi, Kayseri Develioğlu Hikâyesi Uygulaması, 2021.
 • BM 2030 Hedefleri ve Çevreci Hareketin Siyasal Söylemlere Etkisi: Glasgow Zirvesi 2021, 2021.
 • Dijital Kültür ve Fütürizm Paradigmaları: Yeni Dünya Düzenlerinin İnşasında Yapay Zekânın Rolü, 2021.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, 2022.
 • New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 • SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR-ÖTANAZİ VE ÖLÜM’ÜN ESTETİZASYONU, 2022.
 • New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, 2022.
 • Dataveillance, Counterterrorism, and Sustainable Peace in the Age of Algocracy, 2022.
 • Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR ÖTANAZİ VE ÖLÜM, 2022.
 • HETEROTOPYA, HETEROKRONİ VE METAVERSE: ALTERNATİF KAÇIŞ YERLERİ VE ZAMANLARI, Genişletilmiş Gerçeklik ve Medya XR Teknolojileri, 2022.
 • DİJİTAL TEKNOLOJİ OKURYAZARLIGI BAĞLAMINDA METAVERSE VE ÖTESİ: NEURALİNK, NÖROTEKNOLOJİLER VE ALGORİTMİK YÖNETİM, Alternatif Dijital Evren Metaverse, 2022.
 • Orientalist Representations of Antakya (Antioch-on-the-Orontes) in Digital Media Narrations., 2021.
 • Dijital Hınç Öyküleri, Kovan Zihni ve Görsel Küresel Politikalar, 2021.
 • İKNA DİLİ VE MEDYA, 2016.
 • GÖZETLEYEN BAKIŞ, 2016.
 • FOUCAULT MARKSİZM VE TARİH, 2008.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • The International Symposium on Communication and Technology with its Philosophical Dimensions (ISCT-PHD) 2023, 2023.
 • Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi, 2022.
 • 2nd International Media and Society Symposium: “Digitalization and Visual Studies"_Istinye University, 2022.
 • 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 • Euromersive Turkey Research Showcase, 2022.
 • IFIG 8th International Communication Days / Crisis Communication in the Digital Age Symposium, 2021.
 • 7. Uluslarası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2020.
 • Barcelona International Conference on Society, Humanities, 2020.
 • Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu, 2019.
 • International Symposium on Communication in the Digital Age Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.
 • 4th International Congress on Visual Culture, Rome, 2018.
 • International Media Researches Symposium (IMS)- Ege Üniversitesi, 2018.

Administrative Activities

 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, PPM Müdür Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2022)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu, (2020 - 2022)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Medya ve İletişim, (2018 - 2022)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (1999 - Devam ediyor.)

Awards

 • En İyi Sözlü Bildiri- Best Paper Presentation Certificate, (BSSHS-20 kongre Jurisi- International Association of Humanities, Social Sciences and Management Studies), 2020.
 • En İyi Bildiri Ödülü, , A Comparative Study on the Transformation of Istanbul Memes in the Millennium, Awarded at the 11th International Symposium Communication in the Millenium, St. Cloud University, Minnesota, USA, , (11th International Symposium Communication in the Millenium, St. Cloud University, Minnesota, USA), 2013.

Education and Training Activities

 • Toplumsal Tarih, Mekan ve Bellek, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Postmodern Teori, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İleri Akademik Yazım, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Kültürlerarası İletişim, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Speaking and Presentation Skills, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Medya ve Gerçeklik, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Mesleki İngilizce I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 3 4 5 8 10 11 14 16

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index