Dr.Öğr. Üyesi Fatma Gizem AVCI

MDBF / Bölüm Başkanı - Biyomühendislik / Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

fatmagizem.avciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2471

ORCID ID: 0000-0001-6618-0487

Documents : 18 | Citation : 269 | h-index : 9

Citation : 348 | h-index : 10 | i10-index : 11

: 13
: 8

Araştırma Alanları

Antibiyotik Direnci, Endüstriyel Biyoteknoloji, Omik Teknolojiler, Metabolizma Mühendisliği, Protein Mühendisliği

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2010 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2013 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda aldı. Yüksek lisans çalışmaları sırasında ERASMUS değişim programı ile Belçika’da bulunan Gent Üniversitesi, Biyoteknoloji Bölümü’ne gitmeye hak kazandı ve metabolizma mühendisliği ile ilgili çalışmalara katıldı. 2013’te Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2018 yılında tamamladı. Aynı süre içerisinde Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorası sırasında bitki kökenli çeşitli maddelerin antimikrobiyal etki mekanizmaları ve beta-laktamaz enzimindeki allosterik regülasyonlar üzerine araştırmalar yaptı. Ayrıca kazandığı FEMS Araştırma Bursu ile Lyon, Fransa’da bulunan Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS-Centre National de la Recherche Scientifique) bakteriyel membran proteinlerinin karakterizasyonu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. 
Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde çalışmalarına devam eden Fatma Gizem Avcı’nın ilgi alanları arasında antibiyotik direnci, protein mühendisliği, metabolizma mühendisliği, omik teknolojiler ve endüstriyel biyoteknoloji bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Investigation of the Antivirulence Agents Targeting the Type IV Pili, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 15

Targeting a hidden site on class A beta-lactamases

Journal of Molecular Graphics and Modelling (2018)

An evolutionarily conserved allosteric site modulates beta-lactamase activity

Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (2016)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Curvularia lunata: A fungus for possible berberine transformation

International Journal of Secondary Metabolite (2022)

Evaluation of silibinin as an efflux pump inhibitor in Bacillus subtilis

International Journal of Secondary Metabolite (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Antibacterial and antifungal activities of isoquinoline alkaloids of the Papaveraceae and Fumariaceae families and their implications in structure–activity relationships, 2021.
 2. Fermente Ürünler Teknolojisi ve Mikrobiyolojisi- Antibiyotik Üretimi, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Tip 4 pili protein kompleksinin inhibisyonu ve inhibisyon dinamiğinin karakterizasyonu, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 47th FEBS Congress, 2023.
 2. 8th International BAU Drug Design Congress, 2022.
 3. 4th Eurasia Biochemical Approaches & Technologies Congress (EBAT), 2022.
 4. FEMS Conference on Microbiology 2022, 2022.
 5. 9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2020.
 6. MuTaLig COST ACTION CA15135 4th WG meeting, 2020.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Biyomühendislik, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Biyomühendislik (İngilizce), (2022 - Devam ediyor.)
 4. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Biyomühendislik Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 8. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - 2023)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 13. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Biyomühendislik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2021 - 2022)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyomühendislik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 15. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2022)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 18. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Bioengineering Laboratory I, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Biochemistry, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Introduction to Bioengineering, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Physical Chemistry, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Protein Yapı ve Fonksiyonu, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Introduction to Biotechnology, (Lisans / 2022-2023 Güz)