Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL, MD

Assistant Professor of Neurological / Mental Health and Disorders

fatmaduygu.kayauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 0

ORCID ID: 0000-0002-1761-8830

Citation : 179 | h-index : 7 | i10-index : 5


Short CV

She was born in İstanbul in 1981. She was graduated from TED Ankara College Private High School in 1999 and Gazi University School of Medicine in 2005. She completed her specialty education at Psychiatry Department of Gazi University School of Medicine between the years of 2006-2010. She started public service obligation at Ankara Elmadag State Hospital as a psychiatry specialist. Meanwhile, she started her PhD study in Neuroscience Doctorate Program of Gazi University Neuropsychiatry Center. She resigned from Elmadag State Hospital at the end of the year 2014 due to personal reasons.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Genç Erişkinlerde Bağlanma Biçimi ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • ERGENLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE DİSSOSİYASYON VE DUYGU İFADESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • Zemini: Ruminatif Düşünce Biçiminin Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi ile İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • 18-30 Yaş Arası Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • BİREYLERDE DOLAYLI UTANMA, ANKSİYETE DUYARLILIĞI VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME BAĞIMLILIĞININ DÜRTÜSELLİK VE BEDEN ALGISIYLA İLİŞKİSİ, 2018.
 • ÇİFTLERİN ALGILADIKLARI EBEVEYNLİK BİÇİMLERİ ve ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALARIN ROMANTİK İLİŞKİ BİLEŞENLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2018.
 • OBEZ BİREYLERDE OBEZİTE DÜZEYİ İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ, 2018.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.
 • YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE CİNSEL DOYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • PSİKOTEKNİK MERKEZİNDE SINAVA GİREN BİREYLERDE ALGILANAN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI,GENEL ÖZ YETERLİLİK VE ANKSİYETE İLE SINAV BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • RİSKLİ DAVRANIŞLAR İLE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.
 • PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE VE MEZUNLARINDA OBSESİF İNANÇLAR İLE BAĞLANMA BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 18

CONNECTOME or COLLECTOME? A NEUROPHILOSOPHICAL Perspective

Integrative Psychological and Behavioral Science (2020)

The psycho-periodic cube

Medical Hypotheses (2019)

Online Game Addiction in a Sample from Turkey: Development and Validation of the Turkish Version of Game Addiction Scale

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2016)

A Patient With Dimenhydrinate Dependence: A Case Report

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2016)

Taklit yoluyla ortaklık ve Türk toplumu

Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Grup Yaşlıda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Klinik Psikiyatri Dergisi (2014)

Bellek İşlevselliği Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Klinik Psikiyatri Dergisi (2013)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 6

Anxiety Sensitivity in Online Gamers

Bağımlılık Dergisi (2021)

A Neurophilosophical Thesis About Consciousness

Journal of Mind and Behavior (2020)

Subcutaneous Toxicity of Agmatine in Rats

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)

Subcutaneous Toxicity of Agmatine in Rats

The Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences (2017)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Neuro- physiology and Assessment of the Proprioception, 2018.
 • Neuro-Physiology and Assessment of the Proprioception., 2017.

Projects > Projects

 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.
 • Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 24. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2021.
 • 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi 12. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 55. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2019.
 • World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, 2019.
 • 54. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2018.

Administrative Activities

 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, NPSUAM Müdür Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörofelsefe Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index