Üsküdar University

Close

Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL, MD

Assistant Professor of Neurological / Mental Health and Disorders

fatmaduygu.kayauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 0

ORCID ID: 0000-0002-1761-8830

Citation : 78 | h-index : 4 | i10-index : 3


She was born in İstanbul in 1981. She was graduated from TED Ankara College Private High School in 1999 and Gazi University School of Medicine in 2005. She completed her specialty education at Psychiatry Department of Gazi University School of Medicine between the years of 2006-2010. She started public service obligation at Ankara Elmadag State Hospital as a psychiatry specialist. Meanwhile, she started her PhD study in Neuroscience Doctorate Program of Gazi University Neuropsychiatry Center. She resigned from Elmadag State Hospital at the end of the year 2014 due to personal reasons.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


 • 18-30 Yaş Arası Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Zemini: Ruminatif Düşünce Biçiminin Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi ile İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • ERGENLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE DİSSOSİYASYON VE DUYGU İFADESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • Genç Erişkinlerde Bağlanma Biçimi ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • BİREYLERDE DOLAYLI UTANMA, ANKSİYETE DUYARLILIĞI VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • RİSKLİ DAVRANIŞLAR İLE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.
 • PSİKOTEKNİK MERKEZİNDE SINAVA GİREN BİREYLERDE ALGILANAN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI,GENEL ÖZ YETERLİLİK VE ANKSİYETE İLE SINAV BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE CİNSEL DOYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.
 • OBEZ BİREYLERDE OBEZİTE DÜZEYİ İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ, 2018.
 • ÇİFTLERİN ALGILADIKLARI EBEVEYNLİK BİÇİMLERİ ve ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALARIN ROMANTİK İLİŞKİ BİLEŞENLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2018.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME BAĞIMLILIĞININ DÜRTÜSELLİK VE BEDEN ALGISIYLA İLİŞKİSİ, 2018.
 • PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE VE MEZUNLARINDA OBSESİF İNANÇLAR İLE BAĞLANMA BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 14
Evaluation of plantar foot sensation, balance, physical performance and fear of movement in substance use disorders
Journal of the American Podiatric Medical Association (2019)
The psycho-periodic cube
Medical Hypotheses (2019)
Homophobia in Health Professionals in Ankara, Turkey: Developing a Scale
TRANSCULTURAL PSYCHIATRY (2018)
How Game Addiction Rates and Related Psychosocial Risk Factors Change Within 2-Years: A Follow-Up Study
Psychiatry Investigation (2018)
The Soul, as an Uninhibited Mental Activity, is Reduced into Consciousness by Rules of Quantum Physics
Integrative Psychological and Behavioral Science (2017)
Atrial electromechanical delay analyzed by tissue doppler echocardiography is prolonged in patients with generalized anxiety disorders
Kardiologia Polska (2017)
Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex.
NEUROSCIENCE LETTERS (2017)
Online Game Addiction in a Sample from Turkey: Development and Validation of the Turkish Version of Game Addiction Scale
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2016)
A Patient With Dimenhydrinate Dependence: A Case Report
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2016)
Taklit yoluyla ortaklık ve Türk toplumu
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)
Behavioural and neurobiological consequences of 2 different chronic stressors in rats
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (2014)
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Grup Yaşlıda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
Klinik Psikiyatri Dergisi (2014)
Bellek İşlevselliği Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Klinik Psikiyatri Dergisi (2013)
Investigation of Serotonin Transporter Gene Promoter (5-HTTLPR) and Intron 2 (Variable Number of Tandem Repeats) Polymorphisms with Suicidal Behavior in a Turkish Population
DNA and Cell Biology (2010)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 3
Çocuk ve Ergenlerin Nörobilişsel Gelişimlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (2018)
Subcutaneous Toxicity of Agmatine in Rats
TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)
Coincidence of Delusional Disorder, Subclinical Hypothyroidism and Hirsutism: A Case Report
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2015)

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Neuro- physiology and Assessment of the Proprioception 2018
Neuro-Physiology and Assessment of the Proprioception. 2017

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 3
Congress - Conference Name Congress Date
55. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 10 / 2019
World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 05 / 2019
54. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 10 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Merkez Müdür Yardımcısı NPSUAM Müdür Yardımcısı 2020
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörofelsefe Çalışma Grubu 2020
Merkez Müdür Yardımcısı NPSUAM Müdür Yardımcısı 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörofelsefe Çalışma Grubu 2019
Merkez Müdür Yardımcısı NPSUAM Müdür Yardımcısı 2018
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörofelsefe Çalışma Grubu 2018

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index