Dr.Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCAN

SHMYO / Anestezi

fatma.dermicanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCAN, 1984 Manisa’da doğmuştur. 2002 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde lisans ve lisans üstü eğitimimi tamamladıktan sonra 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD’da uzmanlık eğitimine başlamıştır. Histerektomi Vakalarında Preoperatif Anksiyetenin Postoperatif Ajitasyon ve İlk Analjezik Tüketimine Etkisi adlı tez çalışmasıyla 2013 yılında Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olarak mezun olmuştur. 2013-2015 yılları arasında Bingöl Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğü görevini tamamladıktan sonra 2015-2018 yılları arasında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev almıştır. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. TARD, Türk Tabipleri Birliği, European Paediatric Association, TYBD gibi bilimsel ve mesleki kuruluşlarda üyeliği bulunmaktadır.

Devamı