Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı / İTBF / Tarih

canguzel.gunerzulfikaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-4345-4999

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı başlıklı doktora tezini tamamladı. North Carolina Chapel Hill ve Duke Üniversitelerinde tasavvuf ve İslam Medeniyeti konularında dersler vermiştir. UNC-Chapel Hill’de Orta Doğu ve Müslüman Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde başkan yardımcısı olarak çalışmıştır (2006-2010). UNC-Chapel Hill’de Turkish Studies Programını (2009) kurmuş ve Aralık 2013’e dek programın hocalığı görevini sürdürmüştür. Ekim 2013’te Türkiye’ye dönmüş, Ticaret ve Haliç Üniversitelerinde görev yapmıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde dersler vermektedir. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Derviş-Âlim Ali Yardım ve Anadolu İslâm Kültür ve Sanatına Katkıları, 2020.
 • Hz. Üftâde’nin Dîvân’ında Tevhid Kavramı, 2020.
 • Çağdaş Alperenlerden Osman Hâdî (Yücebilgiç) Efendi’nin Hayatı ve Dînî - Tasavvufî Görüşleri, 2020.
 • Ahmed Hüsâmî Dîvân'ında Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Eşrefoğlu Rûmî'nin Tarîkatnâme'sindeki Hz. Ali Tasavvuru, 2020.
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mârifetnâme'sinde Beslenmenin Önemi, 2020.
 • Muhammediye ve Envârü'l-Âşıkîn'de Hz. Ali, 2020.
 • Lütfi Paşa ve Devletli Ahlâkı, 2020.
 • İbn Meserre'nin Yeni Bulunan Eserleri Çerçevesinde Endülüs Emevîlerinin Erken Dönem Tasavvuf Anlayışı, 2020.
 • Meşkure Sargut'un Hayatı ve Eserleri, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Carl Ernst’s Methodology of Sufi Studies in Words of Experience, Translating Islam with Carl W. Ernst, 2021.
 • Tasavvuf Öğretileri, 2019.
 • Mihrimâh Sultan’ın Vakıflarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hizmetleri, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa kitabı içinde, 2019.
 • Searching for New Horizons in Sufi Studies' Methodology in Turkey, 2018.
 • Beauty and Light: Mystical Discourses by a Female Sufi Master, 2017.
 • Hz. Muhammed'in Yolunda İslâmiyeti Günümüz Dünyasında Yeniden Düşünmek, 2005.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Düzce Üniversitesi Hz. Mevlânâ'yı Anma Toplantısı, 2018.
 • Islamic Studies and the Study of Sufism in Academia: Rethinking Methodologies, May 20-21, 2017, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İslâm Tarihi Okuma ve Yazma Yöntemleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Farsça, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvuf Kültürü ve Sanat, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index