F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR, Ph.D

Assistant Professor of History

canguzel.gunerzulfikaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-4345-4999

Short CV

She graduated from Ankara University's Faculty of Literature, History and Geography's Department of History. She completed her PhD studies on the “Saint (Aziz) Mahmud Hudayi’s [ca. 1543-1628] Shrine Complex: Sufi Impact in the Civil Society Organizations in Ottoman Religious, Socio-Cultural History” at the Department of History of Hacettepe University. She taught courses on Tasawwuf and Islamic civilization at the University of North Carolina at Chapel Hill and Duke University. She was Associate Director (2006-2010) of the Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations at UNC-Chapel Hill. She established the Turkish Studies Program at UNC-CH in 2009, and served as an instructor there until December 2013. Upon returning to Turkey in October 2013, she worked at Istanbul Commerce and Halic Universities. At present, she teaches at Uskudar University’s Institute for Sufi Studies

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Derviş-Âlim Ali Yardım ve Anadolu İslâm Kültür ve Sanatına Katkıları, 2020.
 • Hz. Üftâde’nin Dîvân’ında Tevhid Kavramı, 2020.
 • Çağdaş Alperenlerden Osman Hâdî (Yücebilgiç) Efendi’nin Hayatı ve Dînî - Tasavvufî Görüşleri, 2020.
 • Ahmed Hüsâmî Dîvân'ında Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Eşrefoğlu Rûmî'nin Tarîkatnâme'sindeki Hz. Ali Tasavvuru, 2020.
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mârifetnâme'sinde Beslenmenin Önemi, 2020.
 • Muhammediye ve Envârü'l-Âşıkîn'de Hz. Ali, 2020.
 • Lütfi Paşa ve Devletli Ahlâkı, 2020.
 • İbn Meserre'nin Yeni Bulunan Eserleri Çerçevesinde Endülüs Emevîlerinin Erken Dönem Tasavvuf Anlayışı, 2020.
 • Meşkure Sargut'un Hayatı ve Eserleri, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Carl Ernst’s Methodology of Sufi Studies in Words of Experience, Translating Islam with Carl W. Ernst, 2021.
 • Tasavvuf Öğretileri, 2019.
 • Mihrimâh Sultan’ın Vakıflarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hizmetleri, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa kitabı içinde, 2019.
 • Searching for New Horizons in Sufi Studies' Methodology in Turkey, 2018.
 • Beauty and Light: Mystical Discourses by a Female Sufi Master, 2017.
 • Hz. Muhammed'in Yolunda İslâmiyeti Günümüz Dünyasında Yeniden Düşünmek, 2005.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Düzce Üniversitesi Hz. Mevlânâ'yı Anma Toplantısı, 2018.
 • Islamic Studies and the Study of Sufism in Academia: Rethinking Methodologies, May 20-21, 2017, 2017.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, TASAVVUF ÇALIŞMALARI KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2017 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • İslâm Tarihi Okuma ve Yazma Yöntemleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Farsça, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvuf Kültürü ve Sanat, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index