F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR, Ph.D

Institute for Sufi Studies – Deputy Director

canguzel.gunerzulfikaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-4345-4999

Citation : | h-index : | i10-index :


Short CV

She graduated from Ankara University Faculty of Literature, History and Geography Department of History. She completed her PhD studies on the “Aziz Mahmud Hudayi’s [ca. 1543-1628] Shrine Complex: Sufi Impact in the Civil Society Organizations in Ottoman Religious, Socio-Cultural History” at the Department of History of Hacettepe University. She gave courses on Tasawwuf and Islamic civilization at the University of North Carolina at Chapel Hill and Duke University. She was the Associate Director (2006-2010) of the Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations at UNC-Chapel Hill. She established the Turkish Studies Program at UNC-CH in 2009, and served as an instructor there until December 2013. Upon returning to Turkey in October 2013, she worked at Istanbul Commerce and Halic Universities. At present, she teaches at the Institute for Sufi Studies in Uskudar University. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. SÂMİHA AYVERDİ’NİN KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE İSİMLİ ESERİNDE İ'LÂ-YI KELİMETULLAH KAVRAMI, 2022.
 2. SÂMİHA AYVERDİ’NİN MESİHPAŞA İMAMI ROMANINDAKİ TEVHİDÎ TARİH ANLAYIŞI, 2022.
 3. SÂMİHA AYVERDİ’NİN İNSAN VE ŞEYTAN ROMANINDA ESARET ve HÜRRİYET KAVRAMI, 2022.
 4. MEHMED MUİZZÜDDÎN CELVETÎ 'NİN TERCEME-İ TECELLİYAT-I HÜDÂYÎ ADLI ESERİ (METİN - TAHLİL), 2022.
 5. MİKRO TARİH YAZIMINA BİR ÖRNEK: SAFİYE EROL’UN CİĞERDELEN ROMANINDA TASAVVUF ANLAYIŞI, 2022.
 6. HASAN SEZÂÎ GÜLŞENÎ’NİN MEKTÛBAT’INDA İRŞAT YÖNTEMLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI, 2021.
 7. Tasavvufta Konuşma ve Sohbet Âdabı, 2021.
 8. ŞEYH GȂLİB’İN HÜSN Ü AŞK MESNEVÎ'SİNDE SEYR U SÜLÛK, 2021.
 9. Derviş-Âlim Ali Yardım ve Anadolu İslâm Kültür ve Sanatına Katkıları, 2020.
 10. Hz. Üftâde’nin Dîvân’ında Tevhid Kavramı, 2020.
 11. Çağdaş Alperenlerden Osman Hâdî (Yücebilgiç) Efendi’nin Hayatı ve Dînî - Tasavvufî Görüşleri, 2020.
 12. Ahmed Hüsâmî Dîvân'ında Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 13. Eşrefoğlu Rûmî'nin Tarîkatnâme'sindeki Hz. Ali Tasavvuru, 2020.
 14. Muhammediye ve Envârü'l-Âşıkîn'de Hz. Ali, 2020.
 15. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mârifetnâme'sinde Beslenmenin Önemi, 2020.
 16. Lütfi Paşa ve Devletli Ahlâkı, 2020.
 17. İbn Meserre'nin Yeni Bulunan Eserleri Çerçevesinde Endülüs Emevîlerinin Erken Dönem Tasavvuf Anlayışı, 2020.
 18. Meşkure Sargut'un Hayatı ve Eserleri, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Belgeleri Konuşturan Sorularla Osmanlı Dönemi Vakıf Akarlarının Araştırılması: Bir Model Analizi Olarak Mihrimâh Sultan’ın Mevkūfātı, Bir Ömür Tarih Kitabı içinde, 2022.
 2. Carl Ernst’s Methodology of Sufi Studies in Words of Experience, Translating Islam with Carl W. Ernst, 2021.
 3. İslâm Kültüründe Fetih ve İlâ-yı Kelimetullah Kavramı, 2021.
 4. Tasavvuf Öğretileri, 2019.
 5. Mihrimâh Sultan’ın Vakıflarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hizmetleri, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa kitabı içinde, 2019.
 6. Searching for New Horizons in Sufi Studies' Methodology in Turkey, 2018.
 7. Beauty and Light: Mystical Discourses by a Female Sufi Master, 2017.
 8. Hz. Muhammed'in Yolunda İslâmiyeti Günümüz Dünyasında Yeniden Düşünmek, 2005.

Projects > Projects

 1. “Kadimden Geleceğe Doğu-Batı Köprüsü” Projesi, 2023.
 2. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 3. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 4. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 5. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 6. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 7. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 8. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Meşkûre Sargut'un Hatırasına: 9 Sene-i Devriyesinde Meşkûre Sargut'u Anma Paneli, 2022.
 2. Canadian Society for Advancement of Turkish Studies, 2021.
 3. Düzce Üniversitesi Hz. Mevlânâ'yı Anma Toplantısı, 2018.
 4. Islamic Studies and the Study of Sufism in Academia: Rethinking Methodologies, May 20-21, 2017, 2017.

Administrative Activities

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 2. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2018 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 6. Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, TASAVVUF ÇALIŞMALARI KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2017 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Tasavvuf Metinlerine Yaklaşımlar (Yaz Okulu), (Master / 2021-2022 Bahar)
 2. Tasavvuf Metinlerine Yaklaşımlar (Yaz Okulu), (Master / 2021-2022 Bahar)
 3. Farsça, (Master / 2021-2022 Bahar)
 4. Tasavvuf Kültürü ve Sanat, (Master / 2021-2022 Bahar)
 5. Farsça, (Master / 2021-2022 Güz)
 6. Tasavvuf Kültürü ve Sanat, (Master / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)