Ezgi TESİR,

Child Protection and Care Services

ezgi.tesiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5098

ORCID ID: 0000-0003-2921-2544

Research Fields

family welfare, child welfare, disability rights, poverty, social policy

Short CV

Born in 1993, Ezgi Tesir graduated from Social Work Departmant of Yalova University in 2015. Between 2015-2017, she worked as a responsible manager at the A-dora Nursinghome. She continues her master study in Social Work Departmant of Usküdar University and teaches as a  lecturer at the University of Uskudar.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, 2019.
 • Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi 4, 2019.
 • ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.
 • III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 • 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 • Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Perfüzyon Teknikleri, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Awards

 • ''Geleceğin Sosyal Bilimcileri 4. Ulusal Öğrenci Kongresi''nde sunulan en iyi 3. bildiri ödülü, (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), 2019.

Education and Training Activities

 • Sosyal Sorumluluk Projesi (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmet ve Bakım, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Sorumluluk, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, (onlisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index