Ezgi TESİR,

Instructor

ezgi.tesiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5098

ORCID: 0000-0003-2921-2544

Citation : | h-index : | i10-index :


Research Fields

family welfare, child welfare, disability rights, poverty, social policy

Short CV

Born in 1993, Ezgi Tesir graduated from Social Work Departmant of Yalova University in 2015. Between 2015-2017, she worked as a responsible manager at the A-dora Nursinghome. She continues her master study in Social Work Departmant of Usküdar University and teaches as a  lecturer at the University of Uskudar.

read more

Education Status & Academic Titles

Projects > Projects

 1. Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi, 2024.
 2. Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Türk Dünyasında Kamu Yönetimi: Dünü, Bugünü, Geleceği, 2023.
 2. SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, 2019.
 3. Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi 4, 2019.
 4. ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.
 5. III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 6. 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 7. Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.

Administrative Activities

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Program Başkanlığı / Head of Program, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, (2019 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 5. Program Başkanlığı / Head of Program, Perfüzyon Teknikleri, (2018 - 2019)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Awards

 1. ''Geleceğin Sosyal Bilimcileri 4. Ulusal Öğrenci Kongresi''nde sunulan en iyi 3. bildiri ödülü, (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), 2019.

Education and Training Activities

 1. Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Sosyal Hizmet Uygulamaları II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Sosyal Refah Hizmetlerine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Sosyal Hizmet ve Bakım, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, (onlisans / 2022-2023 Güz)