Ezgi TESİR,

Child Protection and Care Services

ezgi.tesiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5098

ORCID ID: 0000-0003-2921-2544

Short CV

Born in 1993, Ezgi Tesir graduated from Social Work Departmant of Yalova University in 2015. Between 2015-2017, she worked as a responsible manager at the A-dora Nursinghome. She continues her master study in Social Work Departmant of Usküdar University and teaches as a  lecturer at the University of Uskudar.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, 2019.
 • Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi 4, 2019.
 • ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.
 • III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 • 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 • Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Perfüzyon Teknikleri, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Awards

 • ''Geleceğin Sosyal Bilimcileri 4. Ulusal Öğrenci Kongresi''nde sunulan en iyi 3. bildiri ödülü, (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), 2019.

Education and Training Activities

 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet ve Bakım, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Çocuk ve İletişim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Kurumlarında Gözlem, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Kurumlarında Gözlem, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet ve Bakım, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Geriontolojik Sosyal Hizmetler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index