Öğr.Gör. Ezgi ERCİHAN

SHMYO / Çocuk Gelişimi

ezgi.ercihanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5127

ORCID ID: 0000-0002-9363-0620

Citation : 62 | h-index : 4 | i10-index : 3


Araştırma Alanları

Okul Öncesi Eğitimi, Erken Çocukluk Döneminde Eğitim, Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi, Erken Çocuklukta Drama Eğitimi, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Kısa Özgeçmiş

1992 yılı İzmir doğumludur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programında 2014 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programında “Değerler Eğitimi Temelli Yaratıcı Drama Programının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi” başlıklı teziyle 2017 yılında almıştır. 2015-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programında araştırma görevlisi unvanıyla çalışmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Programında 2017 yılında başladığı doktora eğitimine devam etmekte ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2017)

TÜRKİYE’DE OYUN SOKAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA VE İSTANBUL ÖRNEKLERİ

IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Mühendis Olmaya Adım Adım Etkinlik Kitabı, 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Program Başkanlığı / Head of Program, Sosyal Hizmetler, (2023 - 2023)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - 2022)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2020 - 2023)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Sosyal Hizmet Uygulamaları II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Büyüme ve Gelişme, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Özel Eğitim Uygulaması, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Çocuk Edebiyatı ve Medya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Çocuk Edebiyatı ve Medya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Çocuk Gelişimi II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Çocuk Gelişimi II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Çocuk ve Oyun, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Çocuk ve Oyun, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Çocuk ve Drama, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Çocuk ve Drama, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Çocuk ve Drama, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Çocuk Edebiyatı ve Medya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Çocuk Gelişimi I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Çocuk Gelişimi I, (onlisans / 2022-2023 Güz)