Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Ezgi ERCİHAN

SHMYO / Çocuk Gelişimi

ezgi.ercihanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5127

ORCID ID:

Citation : 3 | h-index : 1 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1992 yılı İzmir doğumludur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programında 2014 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programında “Değerler Eğitimi Temelli Yaratıcı Drama Programının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi” başlıklı teziyle 2017 yılında almıştır. 2015-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programında araştırma görevlisi unvanıyla çalışmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Programında 2017 yılında başladığı doktora eğitimine devam etmekte ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

(2017)

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
3-7 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Beslenmeyle İlgili Davranışlarının İncelenmesi

(2017)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE’DE OYUN SOKAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA VE İSTANBUL ÖRNEKLERİ

(2017)

IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index