Ezgi ERCİHAN,

Instructor

ezgi.ercihanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5127

ORCID: 0000-0002-9363-0620

Citation : 63 | h-index : 4 | i10-index : 2


Research Fields

Preschool Education, Early Childhood Education, Art in Early Childhood Education , Drama in Early Childhood Education, Early Childhood Development

Short CV

She was born in 1992 in Izmir. She completed her undergraduate education in Dokuz Eylül University Buca Education Faculty Preschool Teaching Program in 2014. She received her master's degree from Dokuz Eylul University Educational Sciences Institute Preschool Teaching Program in 2017 with her thesis titled "Değerler Eğitimi Temelli Yaratıcı Drama Programının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi” (The Effect of Values Education-Based Creative Drama Program on the Development of Social Skills of 5-6 Years Old Children). Between 2015-2019, she worked as a research assistant at Istanbul Aydın University, Faculty of Education, Department of Basic Education, Preschool Teaching Program. She continues her doctorate education, which she started in 2017 at Ankara University Institute of Educational Sciences, Department of Basic Education Preschool Education Program and works as a Lecturer in Üsküdar University Health Services Vocational School Child Development Program.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2017)

TÜRKİYE’DE OYUN SOKAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA VE İSTANBUL ÖRNEKLERİ

IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education (2017)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Mühendis Olmaya Adım Adım Etkinlik Kitabı, 2022.

Academic Activities > Editörlük

 1. The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2023.

Administrative Activities

 1. Program Başkanlığı / Head of Program, Sosyal Hizmetler, (2023 - 2023)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - 2022)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2020 - 2023)
 6. Raportör, Staj Raportörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Education and Training Activities

 1. Sosyal Hizmet Uygulamaları II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Büyüme ve Gelişme, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Özel Eğitim Uygulaması, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Çocuk Edebiyatı ve Medya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Çocuk Edebiyatı ve Medya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Çocuk Gelişimi II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Çocuk Gelişimi II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Çocuk ve Oyun, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Çocuk ve Oyun, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Çocuk ve Drama, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 11. Çocuk ve Drama, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Çocuk ve Drama, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Çocuk Edebiyatı ve Medya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Çocuk Gelişimi I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Çocuk Gelişimi I, (onlisans / 2022-2023 Güz)