Doç.Dr. Esennur SİRER

İF / Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

esennur.sireruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2969

ORCID: 0000-0003-0345-4158

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Televizyon Yayıncılığı, Dijital İletişim, Kitle İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 3 4 8 10 11 16

Kısa Özgeçmiş

Esennur Sirer, 1969 yılında Bursa’da doğdu. 1986 yılında Bursa Kız Lisesi’ni bitirdi.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 2010 yılında “Televizyon Haberciliğinin Gelişen ve Değişen Biçimsel Yapısı” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Dalı’ndan yüksek lisans diplomasını aldı. 2018 yılında “Popüler Kültür Ürünü Olarak Futbol: Naklen Yayınında Yapım Unsurları Açısından Görüntü Düzenlemesi” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Dalı’nda doktor unvanı alarak mezun oldu. 2021 yılında da Doçent unvanı aldı.
1992-2018 yılları arasında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı İstanbul Müdürlüğü’nde yönetmen olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli yapımlarda görev aldı.
Yönetmenlik görevinin yanı sıra, 2007 yılından bu yana yürüttüğü akademik çalışmalarını 2018 yılı Ekim ayından itibaren Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Sinemada Korku - Gerilim Türü: Alfred Hitchcock Sineması ve ‘’Arka Pencere’’ Filminin Çözümlenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

HATUN’UN YOLCULUĞU: TOMRİS FİLMİNDE KADIN HÜKÜMRANLIĞININ ANLATISAL TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (2023)

5G İLE TELEVİZYON YAYINLARININ İLETİMİ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ (2022)

Sinemada Dramatik Yapıyı Oluşturan Unsurların “400 Darbe” Filmi Üzerinden Çözümlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) (2021)

Televizyon Yayıncılığında Büyük Veri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020)

Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Sportive Male Narrative in Advertising

Middle Black Sea Journal of Communication Studies (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Violence Aestheticized in Sports Publications and Broadcasts, 2023.
 2. Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine, Sinema ve Ütopya: Sinemada Ütopik ve Distopik İmgeler, 2023.
 3. Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine, 2023.
 4. "Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine", 2023.
 5. Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, 2022.
 6. SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR-ÖTANAZİ VE ÖLÜM’ÜN ESTETİZASYONU, 2022.
 7. Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR ÖTANAZİ VE ÖLÜM, 2022.
 8. TELEVİZYON YAYINCILIĞININ TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA SANAL UYGULAMALARIN KULLANIMI, 2022.
 9. Truth in Football "From the hand of God" to VAR, 2022.
 10. Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2021.
 11. Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 12. Zamanın Ruhu; Eşzamansızlık, 2020.
 13. Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLERKİTLE, 2020.
 14. ENGELLİLİKTARİHİ YAZILARI, 2020.
 15. Handbook of Researchon Aestheticization ofViolence, Horror, andPower, 2020.
 16. FUTBOL YAYINLARINDA GÖRÜNTÜ DİLİ, 2020.
 17. Stadiums as a Narrative Space in Advertising, 2019.
 18. The Narrative of Fanaticism in Advertising, 2019.
 19. Televizyon Yayıncılığının Küreselleşmesi Bağlamında Devlet Televizyonlarının Durumu: ERT Örneği, 2019.
 20. Reading the Television Broadcasts on Sports, 2019.
 21. Futbol Maçlarında Ürün Yerleştirme, 2018.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLER KİTLE, ISSN:, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 2. Uluslararası Felsefi Boyutlarıyla Teknoloji ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 3. ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 2021, 2021.
 4. SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 5. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 6. 28th Barcelona International Conference on Society, Humanities and Social Science (BSHSS-20), 2020.
 7. 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 8. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Congist’19), 2019.
 9. 6. Uluslararası İletişim Günleri, 2019.
 10. Dünden Bugüne Engellilik Araştırmaları Konferansı, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Laboratuvar, Kalite Sorumlusu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uygulamalı Eğitim Alanları Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 8. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Televizyon Yayıncılığı Uygulamaları, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Televizyon Yayıncılığı Uygulamaları, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Film Yapım ve Yönetimi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Radyo ve Televizyon Haberciliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Sinema ve Televizyon Atölyesi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. İletişime Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)