Doç.Dr. Esennur SİRER

İF / Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

esennur.sireruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2969

ORCID ID: 0000-0003-0345-4158

Kısa Özgeçmiş

Esennur Sirer, 1969 yılında Bursa’da doğdu. 1986 yılında Bursa Kız Lisesi’ni bitirdi.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 2010 yılında “Televizyon Haberciliğinin Gelişen ve Değişen Biçimsel Yapısı” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Dalı’ndan yüksek lisans diplomasını aldı. 2018 yılında “Popüler Kültür Ürünü Olarak Futbol: Naklen Yayınında Yapım Unsurları Açısından Görüntü Düzenlemesi” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Dalı’nda doktor unvanı alarak mezun oldu. 2021 yılında da Doçent unvanı aldı.
1992-2018 yılları arasında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı İstanbul Müdürlüğü’nde yönetmen olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli yapımlarda görev aldı.
Yönetmenlik görevinin yanı sıra, 2007 yılından bu yana yürüttüğü akademik çalışmalarını 2018 yılı Ekim ayından itibaren Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Sinemada Korku - Gerilim Türü: Alfred Hitchcock Sineması ve ‘’Arka Pencere’’ Filminin Çözümlenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

5G İLE TELEVİZYON YAYINLARININ İLETİMİ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ (2022)

Sinemada Dramatik Yapıyı Oluşturan Unsurların “400 Darbe” Filmi Üzerinden Çözümlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) (2021)

Televizyon Yayıncılığında Büyük Veri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020)

Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Sportive Male Narrative in Advertising

Middle Black Sea Journal of Communication Studies (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, 2022.
 • Sinematik İmgelemde İntihar-Ötanazi ve Ölüm’ün Estetizasyonu, 2022.
 • SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR-ÖTANAZİ VE ÖLÜM’ÜN ESTETİZASYONU, 2022.
 • TELEVİZYON YAYINCILIĞININ TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA SANAL UYGULAMALARIN KULLANIMI, 2022.
 • Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2021.
 • Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 • Zamanın Ruhu; Eşzamansızlık, 2020.
 • Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLERKİTLE, 2020.
 • ENGELLİLİKTARİHİ YAZILARI, 2020.
 • Handbook of Researchon Aestheticization ofViolence, Horror, andPower, 2020.
 • FUTBOL YAYINLARINDA GÖRÜNTÜ DİLİ, 2020.
 • Stadiums as a Narrative Space in Advertising, 2019.
 • The Narrative of Fanaticism in Advertising, 2019.
 • Televizyon Yayıncılığının Küreselleşmesi Bağlamında Devlet Televizyonlarının Durumu: ERT Örneği, 2019.
 • Reading the Television Broadcasts on Sports, 2019.
 • Futbol Maçlarında Ürün Yerleştirme, 2018.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLER KİTLE, ISSN:, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 2021, 2021.
 • SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • 28th Barcelona International Conference on Society, Humanities and Social Science (BSHSS-20), 2020.
 • 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Congist’19), 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri, 2019.
 • Dünden Bugüne Engellilik Araştırmaları Konferansı, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Televizyon Yayıncılığında Yeni Yaklaşımlar, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Radyo-Televizyon Haberciliği Uygulamaları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Spor Medyası, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yapımcılık ve Yönetmenlik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Dijital Yayıncılık Kuram ve Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 2 3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index