Esennur SİRER, Ph.D

Associate Professor

esennur.sireruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2969

ORCID: 0000-0003-0345-4158

Citation : | h-index : | i10-index :


Research Fields

Television Technologies, Digital Communication, Mass Media, New Communication Technologies

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

1 3 4 8 10 11 16

Short CV

Esennur Sirer was born in Bursa in 1969. She graduated from Bursa Girls' High School in 1986.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Sinemada Korku - Gerilim Türü: Alfred Hitchcock Sineması ve ‘’Arka Pencere’’ Filminin Çözümlenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 8

HATUN’UN YOLCULUĞU: TOMRİS FİLMİNDE KADIN HÜKÜMRANLIĞININ ANLATISAL TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (2023)

5G İLE TELEVİZYON YAYINLARININ İLETİMİ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ (2022)

Sinemada Dramatik Yapıyı Oluşturan Unsurların “400 Darbe” Filmi Üzerinden Çözümlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) (2021)

Televizyon Yayıncılığında Büyük Veri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020)

Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Sportive Male Narrative in Advertising

Middle Black Sea Journal of Communication Studies (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Violence Aestheticized in Sports Publications and Broadcasts, 2023.
 2. Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine, Sinema ve Ütopya: Sinemada Ütopik ve Distopik İmgeler, 2023.
 3. Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine, 2023.
 4. "Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine", 2023.
 5. Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, 2022.
 6. SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR-ÖTANAZİ VE ÖLÜM’ÜN ESTETİZASYONU, 2022.
 7. Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR ÖTANAZİ VE ÖLÜM, 2022.
 8. TELEVİZYON YAYINCILIĞININ TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA SANAL UYGULAMALARIN KULLANIMI, 2022.
 9. Truth in Football "From the hand of God" to VAR, 2022.
 10. Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2021.
 11. Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 12. Zamanın Ruhu; Eşzamansızlık, 2020.
 13. Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLERKİTLE, 2020.
 14. ENGELLİLİKTARİHİ YAZILARI, 2020.
 15. Handbook of Researchon Aestheticization ofViolence, Horror, andPower, 2020.
 16. FUTBOL YAYINLARINDA GÖRÜNTÜ DİLİ, 2020.
 17. Stadiums as a Narrative Space in Advertising, 2019.
 18. The Narrative of Fanaticism in Advertising, 2019.
 19. Televizyon Yayıncılığının Küreselleşmesi Bağlamında Devlet Televizyonlarının Durumu: ERT Örneği, 2019.
 20. Reading the Television Broadcasts on Sports, 2019.
 21. Futbol Maçlarında Ürün Yerleştirme, 2018.

Academic Activities > Editörlük

 1. Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLER KİTLE, ISSN:, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 2. Uluslararası Felsefi Boyutlarıyla Teknoloji ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 3. ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 2021, 2021.
 4. SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 5. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 6. 28th Barcelona International Conference on Society, Humanities and Social Science (BSHSS-20), 2020.
 7. 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 8. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Congist’19), 2019.
 9. 6. Uluslararası İletişim Günleri, 2019.
 10. Dünden Bugüne Engellilik Araştırmaları Konferansı, 2019.

Administrative Activities

 1. Laboratuvar, Kalite Sorumlusu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uygulamalı Eğitim Alanları Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 8. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Televizyon Yayıncılığı Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Televizyon Yayıncılığı Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Film Yapım ve Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Radyo ve Televizyon Haberciliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Sinema ve Televizyon Atölyesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)