Esennur SİRER, Ph.D

FC / Radio, Television and Cinema

esennur.sireruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2969

ORCID ID: 0000-0003-0345-4158

Short CV

Esennur Sirer was born in Bursa in 1969. She graduated from Bursa Girls' High School in 1986.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Sinemada Korku - Gerilim Türü: Alfred Hitchcock Sineması ve ‘’Arka Pencere’’ Filminin Çözümlenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Sinemada Dramatik Yapıyı Oluşturan Unsurların “400 Darbe” Filmi Üzerinden Çözümlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) (2021)

Televizyon Yayıncılığında Büyük Veri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020)

Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Sportive Male Narrative in Advertising

Middle Black Sea Journal of Communication Studies (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2021.
 • Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 • Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLERKİTLE, 2020.
 • FUTBOL YAYINLARINDA GÖRÜNTÜ DİLİ, 2020.
 • Zamanın Ruhu; Eşzamansızlık, 2020.
 • ENGELLİLİKTARİHİ YAZILARI, 2020.
 • Handbook of Researchon Aestheticization ofViolence, Horror, andPower, 2020.
 • Televizyon Yayıncılığının Küreselleşmesi Bağlamında Devlet Televizyonlarının Durumu: ERT Örneği, 2019.
 • Stadiums as a Narrative Space in Advertising, 2019.
 • The Narrative of Fanaticism in Advertising, 2019.
 • Reading the Television Broadcasts on Sports, 2019.
 • Futbol Maçlarında Ürün Yerleştirme, 2018.

Academic Activities > Editörlük

 • Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCE YENİ İZLER KİTLE, ISSN:, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyum, 2021.
 • SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • 28th Barcelona International Conference on Society, Humanities and Social Science (BSHSS-20), 2020.
 • 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Congist’19), 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri, 2019.
 • Dünden Bugüne Engellilik Araştırmaları Konferansı, 2019.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)

Education and Training Activities

 • Televizyon Yayıncılığında Yeni Yaklaşımlar, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Radyo-Televizyon Haberciliği Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Spor Medyası, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yapımcılık ve Yönetmenlik, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Dijital Yayıncılık Kuram ve Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Televizyon Programcılığı Uygulamaları II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index