Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI, Ph.D

Assistant Professor of Biochemistry

emel.serdarogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID ID: 0000-0003-1566-5788

Citation : 244 | h-index : 8 | i10-index : 8


Short CV

I was born in 1975 in Istanbul. I graduated from Istanbul University Faculty of Science, Department of Biology. In 2000, Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciences Biochemistry "Essential hypertension and renal Nitric Oxide and the relationship of parameters" on a Masters degree after completing his thesis. In 2001, Marmara University Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, started the PhD program. In 2006, "In hyperlipidemic and diabetic animal model “Corylus Avellana “to examine the effect of the unsaturated fatty acid content on thrombogenic activity and lipid profile" after completing my PhD thesis I won the title “PhD”. In 2012 I began to work in Üsküdar University of Engineering and Natural Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics (Turkish) as a Assist Prof. Dr. In 2012-2013, Molecular Biology and Genetics (Turkish) served as the Deputy Head of the Department.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • DENEYSEL YAŞLANMA MODELİNDE TUNCELİ DAĞ SARIMSAĞI (Allium tuncelianum)’NIN OKSİDAN-ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ, 2022.
 • D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katarnı'nın SERPINE-1 Düzeylerine Etkisi, 2019.
 • D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katranı'nın Oksidatif Stres Üzerine Etkileri, 2019.
 • Milli Atletlerde MCT1 (RS1049434) Polimorfizminin Belirlenmesi, 2017.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 11

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 4

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Relationship Between Free Radicals and Oxidative Stress, 2022.
 • THE ROLE OF ANTIOXIDANTS AND OXIDATIVE STRESS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES AND AGING, 2022.
 • John Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık/ Bölüm 46: Anemi, 2019.

Projects > Projects

 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 • Deneysel Yaşlanma Modelinde Gypsophila perfoliata Ekstresinin anti-oksidatif Rolünün araştırılması, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • V. Kubiyogen Bilim Kongresi, 2022.
 • MESMAP 7, 2021.
 • Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021, 2021.
 • 32. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2021.
 • Biruni Üniversitesi 3. BİGEN Kongresi, 2020.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • IV. International Congress on Apllied Biological Sciences, 2018.
 • International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS), 2018.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, BAP Koordinatörü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, NPFUAM Müdür Yardımcısı, (2014 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2013 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Köşe Yazarlığı 2021

Education and Training Activities

 • İleri Biyokimya, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Tezi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yaz Stajı, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Hormonlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Biyoloji II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimyada Temel Konular, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Proje, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Hormonlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Biyokimya I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index