Elçin BABAOĞLU, Ph.D

Assistant Professor of Psychiatric Nursing

elcin.akdenizuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5090

ORCID ID: 0000-0002-0952-2652

Short CV

Asst. Prof. Dr. Elçin Akdeniz was born in İstanbul in 1976. She graduated from Üsküdar Anatolian High School, Hacettepe University Faculty of Nusing (1998). She’s worked as a research assistant in Hacettepe University (1998-2004), as a assistant professor at Marmara Univesity Faculty of Health Science the Department of Nursing (2010-2011) and Nursing College of Maltepe University (2011-2015). She is working as an assistant professor at Uskudar University since 2015.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Primer Beyin Tümörü Olan Bireylerin Cerrahi Girişim Sonrası Süreçteki Psikososyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi., 2020.
 • )Ayaktan Tüberküloz Tedavisi Alan Hastaların Psikososyal Uyumlarının Değerlendirilmesi., 2020.
 • Kanser Hastalarında Tedavi Sonrası Erken Dönemde Bilişsel İşlevselliğin Değerlendirilmesi., 2019.
 • Meme Kanseri Tedavisi Alan Hastaların Psikososyal Uyumu Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi., 2019.
 • Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi., 2019.
 • )Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Kayıtlı Şizofreni Hastalarının Sosyal İşlevselliklerinin İncelenmesi., 2019.
 • Hemşirelerin Psikiyatri Hastalarında Metabolik Sendroma İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Uygulamaları. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik, 2019.
 • Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü, 2018.
 • Ameliyat sonrası yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlı hastalarda müzik dinlemenin anksiyete üzerine etkisi,, 2018.
 • Bir İnşaat Firmasında Çalışan İşçilerin Stresle Baş Etme Biçimleri Ve İş Kaza Sıklığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2017.
 • Erken evre kanser tanısı almış olan hastalarda algılanan eş uyumu ve ruhsal durum ilişkisi, Üsküdar Üniversitesi., 2016.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

KEMOTERAPİ SONRASI KANSER HASTASININ BİLİŞSEL İŞLEVSELLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ (2018)

OKUL ÇOCUKLARININ, AİLELERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE VE SOSYAL DIŞLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KALİTATİF YÖNTEMLE BELİRLENMESİ

türkiye klinikleri (2016)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

INVESTIGATION OF EARLY PERIOD COGNITIVE FUNCTIONALITY OF CANCER PATIENTS WHO COMPLETED THEIR TREATMENT

3 RD INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS PROCEEDING BOOK (2020)

Terminal Dönemdeki ÇocuğunKardeşi Olmak

ürkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular (2018)

The problem identification of female Turkish immigrant women via qualitative methodology in a settlement of GermanyAlmanya nın bir yerleşim yerinde yaşayan göçmen Türk kadınlarının kalitatif yöntem ile belirlenen sorun alanları

ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ (2013)

Koruyucu Psikiyatri Çalışmaları Açısından Göç ve Kadın RuhSağlığı

Kriz dergisi (2009)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Ailede Unutulan Grup Sağlıklı Kardeşler

Hemşirelik Forum Dergisi (2004)

Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusalve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (2003)

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 • 2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2019.
 • V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Kalitatif Araştırma Yöntemleri, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Hemşirelikte İletişim, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Psikiyatri Hemşireliği, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Stres ve Kriz Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index