Ebulfez SÜLEYMANLI, Ph.D

Professor of Sociology

ebulfez.suleymanliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2504

ORCID ID: 0000-0003-1894-5232

Citation : 187 | h-index : 6 | i10-index : 4


Short CV

Prof.  Ebulfez SULEYMANLI  was born in Azerbaijan in 1975. After finishing primary and high school in Azerbaijan, he began his undergraduate education in Sociology at İstanbul University, taking place in the first group of students who attended the univesity from Azerbaijan in 1991. After graduation in 1995, he began Social Structure-Social Change Master Program in İstanbul University. After finishing his master education, he began PhD and wrote the thesis of “Sociological Analysis of Identity Seeking in Recent History of Azerbaijan”. In 2012, he succeeded to have the title of Associate Professor in Sociology in Turkey. He attended various universities, academic centers and scientific activities for a long time in Azerbaijan. E. SULEYMANLI is currently the Head of The Department of Sociology in Faculty of Social Sciences and Humanities at Üsküdar University. In addition, he is the Vice Chairman of Sociologist Union of the Turkish World and the Head of the Eurasia Social Research Center. SULEYMANLI published abounding academic studies about family, national identity, migration and children which published in Turkey and abroad. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • TEK EBEVEYNLİ AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI SOSYO-EKONOMİK SORUNLARININ VE GEREKSİNMELERİNİN İNCELENMESİ: ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ, 2020.
 • TÜRK VE SURİYE UYRUKLU VATANDAŞLARIN ERKEN YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 2020.
 • 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Mahremiyet Eğitimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi, 2019.
 • EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE TIBBİ SOSYAL ÇALIŞMA (İSTANBUL ÖRNEĞİ), 2019.
 • Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Hayatına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2019.
 • SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ GEBZE İLÇESİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • MÜLTECİLERE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR:İSTANBUL ÖRNEĞİ, 2019.
 • Üniversite Öğrencisi Annelerin Aile İçi İlişkilerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2018.
 • Türkiye’deki Ulus-Ötesi Evlilikler Ve Yabancı Gelinlerin Sosyo-Psikolojik Tahlili, 2018.
 • 6-12 Yaş Arası Öğrencilerin Sosyal Uyum Sorunu Ve Okul Sosyal Hizmeti: Sancaktape Örneği, 2018.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki (Küçükçekmece TRSM ve Esenyurt TRSM), 2018.
 • SURİYELİ MÜLTECİ GÖÇÜ BAĞLAMINDA RİSK GRUPLARI: ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, 2017.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Democracy Culture in the Central Asian Republics after the Independence: The Impacts of Socio-Economic and Political Transformation, 2020.
 • Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies, 2018.

Projeler > Projeler

 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • "Avrasya ve Sosyo-Ekonomik Değişim " temalı VII. Türk Dünyası sosyologlar Kongresine, 2020.
 • Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği, 2019.
 • Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı, 2019.
 • Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 • Uluslararası Coğrafyanın Güncel Sorunları, 2019.
 • İnternational Altay Communities Symposium-VII, 2019.
 • ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
 • Beşeri Bilimlerin Güncel Sorunları: Folklor, Edebiyat, Etnografi, Tarih, Arkeografi Konferansı, Ufa (Rusya), 2019.
 • Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri, 2018.
 • TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Yerelden Küresele:TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, 2018.
 • I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, 2017.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkanlığı, Sosyoloji, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı, Sosyoloji, (2014 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, SOSYOLOJİ KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Türk Dünyası Bilim İnsanları Arasında İşbirliğine Katkılarından Dolayı Başkuristan Cumhutiyeti 100.Yıl Özel Madalyası, (Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)), 2020.
 • Türkiye-Kazakistan eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından ve Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Abulfez Süleymanov “Alaş Orda Devletinin 100. Yılı” özel madalyasıyla ödüllendirildi., (Kazakistan İlimler Akademisi Velihanov Tarih Enstitüsü ve Kazakistan Akjol Demokrat Partisi), 2018.

Education and Training Activities

 • Uluslararası Göç ve Çok Kültürlülük, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Toplumsal Değişme, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Toplumsal Değişme, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İbn-i Haldun'da Sosyolojik Düşünce, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyolojide Araştırma Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sosyolojiye Giriş-I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index