Dr.Öğr. Üyesi Ebru ÖZKAN OKTAY

SHMYO / Laboratuvar Teknolojisi - Program Başkanı/Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

ebru.ozkanoktayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5129

ORCID ID: 0000-0002-0395-9845

Kısa Özgeçmiş

1984 doğumlu Ebru Özkan Oktay, 2007 yılında Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında yine Trakya Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • GLİOMA HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2021.
 • İN SİLİKO ARAÇLAR KULLANILARAK ALZHEİMER HASTALIĞI ile İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE İLGİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2021.
 • PTK2 GENİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİCO ANALİZİ, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2021.
 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.
 • Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, (2017 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Laboratuvar Teknolojisi, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Tekniği I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Tekniği I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Biyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yaşlıda Rehabilitasyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Hastalıklar Bilgisi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemler IV, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemler IV, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Muhafaza ve Pazarlama, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve E-Devlet, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sunucu İşletim Sistemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Transplantasyonda Perfüzyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Transplantasyonda Perfüzyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meyve-Sebze Hastalıkları ve Zararlıları, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tarımsal Ekoloji, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Laboratuvar Tekniği II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Görme, İşitme ve Konuşma Engellilerin Rehabilitasyonu, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Engelli Bireylerin Gelişimi ve Özel Eğitimi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Çene Yüz Protezleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Çene Yüz Protezleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index