Ebru ÖZKAN OKTAY, Ph.D

Laboratory Technology - Head of Department

ebru.ozkanoktayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5129

ORCID ID: 0000-0002-0395-9845

Short CV

Ebru ÖZKAN OKTAY was born in Istanbul in 1984. She ranked 1st place graduation in Trakya University Department of Biology and 2nd place in Science and Arts Faculty in 2007. She had master’s degree at Trakya University Department of Biology in 2010. She got the Erasmus Scholarship during her master thesis and worked for six months at the Helmholtz Institute of RWTH Aachen University in Germany in 2009. She had Ph.D. degree at Yildiz Technical University Department of Bioengineering in 2014. She started to work as Lecturer at Uskudar University, Laboratory Technology Program in 2017. Her academic interest areas are cancer genetics and single nucleotide polymorphisms.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • B HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (B-ALL) ile İLİŞKİLİ PAX5 ve CRLF2 GENLERİNDEKİ SNP’LERİN OLASI ETKİLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2023.
 • BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK EPİLEPSİ HASTALIĞI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN EPM2A VE NHLRC1(EPM2B) GENLERİNDEKİ SNP’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 • GLİOMA HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2021.
 • İN SİLİKO ARAÇLAR KULLANILARAK ALZHEİMER HASTALIĞI ile İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE İLGİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2021.
 • PTK2 GENİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİCO ANALİZİ, 2021.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Üsküdar Üniversitesi 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, 2022.
 • 10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2021.
 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.
 • Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - 2023)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, (2017 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Laboratuvar Teknolojisi, (2017 - 2023)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Genel Biyoloji (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yaz Stajı, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yaz Stajı, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Laboratuvar Teknolojisi Uygulamaları, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Laboratuvar Teknolojisi Uygulamaları, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tarımsal Ekoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tarımsal Ekoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Laboratuvar Tekniği II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Laboratuvar Tekniği II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Laboratuvar Tekniği I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Laboratuvar Tekniği I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Biyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Biyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index