Dr.Öğr. Üyesi Denizcan KABAŞ

İF / Radyo, Televizyon ve Sinema

denizcan.kabasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2834

ORCID: 0000-0001-7073-8172

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Kitle İletişimi, Yeni Medya, Yeni İletişim Teknolojileri, Dijital İletişim, Sinema

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

9 11

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş, 2012 yılında, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Programı’ndan yüksek lisans derecesi almıştır. Kabaş ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden de Radyo, Sinema ve Televizyon alanında pedagojik formasyon almıştır. Doktorasını ise Kocaeli Üniversitesi, İletişim Bilimleri Bölümü’nde 2020 yılında tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde görev yapmaktadır.
Çalışma Alanları: kitle iletişim araştırmaları, dijitalleşme, yeni medya, gazetecilik, sinema.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Maradona as a Versatile Media Figure: A Study on Turkish Press

Funes. Journal of Narratives and Social Sciences (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. TV Dizilerinde Militarist Söylemler ve Dijital Medyadaki Yankıları: İsimsizler, Söz ve Savaşçı Dizileri Üzerine Bir İnceleme, 2018.
 2. Kültürel Tüketimin Yeni Boyutu: Minikitap Serisi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2023.
 2. 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 3. Yakın Doğu Üniversitesi 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, 2022.
 4. 18th International Symposium: Communication in the Millennium (CIM 2021), 2021.
 5. 8. Uluslararası İletişim Günleri-Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 6. 4th International Cultural Informatics, Communication & Media Studies (CICMS2021), 2021.
 7. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 8. 4th International Management and Social Sciences Conference (UYSAD 2020), 2020.
 9. 6. Uluslararası İletişim Günleri, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - 2023)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - 2022)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2019 - 2021)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2019 - 2021)
 11. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Dijital Çağda Sinema, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Yeni Medya Yayıncılığı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Yeni Medya Yönetimi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Televizyon Gazeteciliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Yeni Medyaya Eleştirel Bakış, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. İnternet Gazeteciliği Uygulamaları, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Yeni Medya ve Demokrasi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Sosyal Medya ve Kültür, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Dijital Medya Teknolojileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)