Deniz DEMİRCİ, Ph.D

Professor

deniz.demirciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5077

ORCID: 0000-0003-4672-2378

Citation : 69 | h-index : 4 | i10-index : 3

: 2
: 0

Research Fields

Exercise Physiology, Training, Physiology, Athlete health, Physical fitness and Exercise

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

Deniz Demirci graduated from Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology in 1990. She continued her academic and administrative studies at the Faculty of Physiology of Karadeniz Technical University between 1990-1995 and at Kocaeli University Faculty of Sport Sciences between 2001-2018. Demirci, who received the title of Associate Professor of Sports Sciences in September 2015, continued his duty as the head of the department at Istanbul Bilgi University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Therapy between February 2018 and 2021.
As of March 2021, he continues his academic studies as Professor in the Department of Occupational Therapy at Üsküdar University, Faculty of Health Sciences, and also serves as the Head of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation.
Numerous scientific studies presented at national and international congresses; an article published in national and international journals; There are book chapters. She has supervised many master's and doctoral theses and worked on scientific projects.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. ORTEZ KULLANAN VE KULLANMAYAN HEMİPLEJİK BİREYLERDE YÜRÜYÜŞ ESNASINDA AYAK TABAN BASINÇ VE YERE TEMAS SÜRESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2024.
 2. FİZYOTERAPİSTLERDE NÖROGELİŞİMSEL YOGA VE LUMBAL BÖLGE EGZERSİZLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE BEL AĞRISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2024.
 3. SERVİKAL DİSK HERNİLİ BİREYLERDE SERVİKAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN POSTÜR, ENDURANS, YAŞAM KALİTESİ VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMASI, 2024.
 4. Kronik Bel Ağrılı Bireylerde, Statik ve Dinamik Postür Analizi Değerlendirilmesi, 2023.
 5. Obez kadınlarda mat ve reformer pilatesin kas iskelet sistemi şikayetleri,vücut kompozisyonu ve yaşam kalitesine etkisinin karşılaştırılması, 2023.
 6. Okçularda Skapula Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon Tekniğinin Atış Perfomansı Üzerine Etkisi, 2023.
 7. Servikal disk herniasyonu olan hastalarda rijit bantlamanın ağrı ve eklem hareket açıklığı üzerine akut etkisinin değerlendirilmesi, 2023.
 8. Adölesan İdiopatik Skolyozlu Bireylerde Korse Kullanımının Baş-Boyun Pozisyonu, Servikal Sagital Parametreler,Sagital Denge, Deformite Algısı ve Korse Stresi Üzerine Etkisi, 2023.
 9. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL DİNAMİK DESTEK VE DUYUSAL GERİ DÖNÜT SAĞLAYAN ADAPTİF MOBİLİTE CİHAZINDA NELER YAPABİLDİKLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 10. TABANCA TAŞIYAN BİREYLERDE TABANCA TAŞIMANIN BEL AĞRISI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 11. Özel Gereksinimli Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisinin Duyusal İşlemleme ve Davranış Problemleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2022.
 12. ’HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SERAMİK SANATININ VE DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN EL BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESI’’, 2022.
 13. Hemiplejik Hastalarda Kavrama gücü ve Nine Hole Peg Testi Sonuçlarının Günlük Yaşam Aktiviteleri i ile ilişkisinin Değerlendirilmesi, 2022.
 14. Hemiplejik Bireylerde Ortez Kullanımına Bağlı Ayak Taban Basınç Sistemi İle Yere Temas Süresinin Değerlendirilmesi, 2022.
 15. FİBROMİYALJİLİ BİREYLERDE TEMPOROMANDİBULER EKLEM DİSFONKSİYONU İLE BAŞ POSTÜRÜ, SERVİKAL AĞRI, SERVİKAL DERİN FLEKSÖR KAS ENDURANSI,KİNEZYOFOBİ,YAŞAM KALİTESİ VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ, 2022.
 16. COVID-19’a Bağlı Psikolojik Sıkıntının Ruhsal Belirtiye Dönüşmesinin Algılanan Sosyal Destek Bakımından İncelenmesi ve Çocukluk Çağı Travmalarının BUNA Etkisi. Trauma and Disaster Mental Health / Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı., 2021.
 17. Covıd-19 Döneminde Çocuklara Yönelik Grup Temelli Yapılandırılmış Uzaktan Psikososyal Destek Programının Etkililiğinin Araştırılması, 2021.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 15

Immediate Effect of Non-Elastic Taping on Gait Balance in Stroke Patients: Randomized Controlled Trial

International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research (2023)

Aerobic Exercise in Individuals with Mild Cognitive Impairment: A Narrative Review

International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation (2023)

Cerrahlarda Görülen Kas İskelet Sistemi Problemleri

Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023)

Orta Şiddette Fizksel Aktivite

ECZACI-FARMAKOP(ECZACILIK VE TIP DERGİSİ) (2021)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Balneoterapi, 2021.
 2. Süreğen Hastalıklarda Egzersiz. İnme Hastalarında Egzersiz., 2020.

Projects > Projects

 1. ’Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Bilgi, Tutum ve Sosyal Medya Bağımlılığının Araştırılması’’, 2025.
 2. Bir Ses İki Hareket Projesi/Duruş ve Yürüyüş Bozukluklarının Ön Taraması, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 8. INTERNATIONAL PALANDÖKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 2024.
 2. 7.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2024.
 3. Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2024.
 4. 4th International SCOSYM Symposium, 2023.
 5. ERPA International Congresses on Education 2023, 2023.
 6. 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi, 2023.
 7. 7. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, 2023.
 8. GEVHER NESİBE 10. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 2023.
 9. 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, 2022.
 10. 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, 2022.
 11. 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, 2022.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSFİZYOTEM, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Nörofizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Temel Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Temel Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Engellilerde Spor ve Rekreasyon, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Temel Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Temel Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Temel Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Solunum ve Dolaşım Fizyolojisi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 11. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Temel İlkeleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)