Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Cihan BECAN

İF / Reklam Tasarımı ve İletişimi

cihan.becanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2956

ORCID ID: 0000-0002-1289-1360

Citation : 66 | h-index : 4 | i10-index : 2

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Cihan Becan lisans eğitimini burslu olarak girmeye hak kazandığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde 2005 tarihinde tamamlamıştır. Sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama İletişimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini yapmıştır. Doktora tezini 2014 yılında tamamlayan Becan’ın konusu ”Anti Ütopik İdeolojinin Üretilmesinde Reklam Çekiciliklerinin Rolü”dür. Yaklaşık 7 yıl boyunca halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanında müşteri ve ajans tarafında çalıştıktan sonra, 2010 yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde, öğretim üyesi olarak çalıştı. Şu an Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde görev yapmaktadır. Becan’ın çalışma alanları arasında reklam stratejileri, reklam çözümlemeleri, reklam sosyolojisi, göstergebilim, dijital tüketim ve halkla ilişkiler konuları yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 2018.
  • Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, 2018.
  • Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 5
Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

(2019)

Etkileşim İletişim Fakültesi Dergisi
Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi: İAÜ Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Araştırması

(2018)

Erciyes İletişim Dergisi
Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki İzdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi

(2017)

Global Media Journal: Turkish Edition
Reklam Vaadlerinin Rasyonalizmden Optimizme Geçişinde Mutluluk Olgsunun Rolü Mutluluk Çekicilikli Reklamlardan Elde Edilen Doyumlara Yönelik Bir Araştırma

(2016)

NWSA: Humanities Sciences International Peer-Reviewed e-Journal
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi

(2011)

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam 2016
İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar 2016
Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış 2015
Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi 2015

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
International Symposiun on Communication in the Digital Age 10 / 2018
16th International Symposium Communication in the Millennium 04 / 2018
II. International Social Sciences Symposium 05 / 2017

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index