Dr.Öğr. Üyesi Cihan BECAN

İF / Reklamcılık

cihan.becanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2956

ORCID ID: 0000-0002-1289-1360

Citation : 222 | h-index : 7 | i10-index : 5


Kısa Özgeçmiş

Cihan Becan lisans eğitimini burslu olarak girmeye hak kazandığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde 2005 tarihinde tamamlamıştır. Sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama İletişimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini yapmıştır. Doktora tezini 2014 yılında tamamlayan Becan’ın konusu ”Anti Ütopik İdeolojinin Üretilmesinde Reklam Çekiciliklerinin Rolü”dür. Yaklaşık 7 yıl boyunca halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanında müşteri ve ajans tarafında çalıştıktan sonra, 2010 yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde, öğretim üyesi olarak çalıştı. Şu an Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde görev yapmaktadır. Becan’ın çalışma alanları arasında reklam stratejileri, reklam çözümlemeleri, reklam sosyolojisi, göstergebilim, dijital tüketim ve halkla ilişkiler konuları yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Çocuk Gıda Takviyesi Reklamlarının Ebeveynlerin Algısı Üzerine Bir Saha Araştırması, 2021.
 • Dijital Tüketim Açısından COVİD-19 Pandemi Döneminde Tüketicilerin Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Satın Alma Davranışı Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, 2021.
 • Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 2018.
 • Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, 2018.
 • Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 18

Sadness Appeal as a Social Emotion in Advertising: Sentiment (Emotional) Analysis on the Ads in the Pandemic Period

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC (2021)

Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Metinsel Analiz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek, 2021.
 • Toplumsal İyilik Bağlamında Bir Kurumsal İletişim Biçimi Olarak 'Goodvertising': Cinsiyetçi Kalıpları Yıkan Reklamlara Yönelik Göstergebilimsel Bir Çözümleme, 2021.
 • Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı, 2020.
 • Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam, 2016.
 • İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar, 2016.
 • Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış, 2015.
 • Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi, 2015.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2018.
 • Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2019.
 • Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 9. Uluslararası İletişim Günleri-Communication Studies in the Digital Age Symposium, 2022.
 • 5th International Cultural, Informatics, Communication Media Studies Conference, 2022.
 • Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları GSUSTRAT-IV: Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler, 2021.
 • 4th International Cultural Enformatics, Communication & Media Studies, 2021.
 • 3rd Communication and Technology Congress, 2021.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • International Symposiun on Communication in the Digital Age, 2018.
 • 16th International Symposium Communication in the Millennium, 2018.
 • II. International Social Sciences Symposium, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - 2021)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)

Bilimsel Üyelikler

 • İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2022
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2021
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Reklam Ajansı Yönetimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Reklam ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Reklam Tarihi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Reklamda Yaratıcılık I, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index