Cihan BECAN, Ph.D

Associate Professor

cihan.becanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2956

ORCID: 0000-0002-1289-1360

Citation : 325 | h-index : 9 | i10-index : 8


Research Fields

Advertising Research, Advertising Analysis, Advertising Strategies, Digital Advertising, Marketing Communication

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 10

Short CV

Cihan Becan had finished his Bachelor’s Degree in Istanbul Bilgi University Communication Management Department as scholarship in year 2005. He respectively completed his M.A in Marketing Communications and Public Relations at University of Bahcesehir and PhD in Public Relations and Advertising at Istanbul University. The subject of the Ph.D. thesis he completed in 2014 is “The Role of Advertising Appeals for Reproducing Dystopian Ideology”. After he worked for agencies and clients in the communication sector about 7 years, Becan has started his profession as an academician in Istanbul Aydın University and he is working as an Assistant Professor in Üsküdar University. Becan’s interested areas are; Advertising, Advertising Strategies, Advertising Analysis, Semiology, digital consumption and public relations.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Ünlü İşbirlikleri İçeren Reklamların Tüketicilerin Dikkat ve Duygusal Uyarılma Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Nöropazarlama Yöntemleri ile Ölçülmesi, 2024.
 2. Postmodern Reklamlar Yoluyla İnşa Edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Tüketici Duyarlılığının İncelenmesi, 2024.
 3. Dijital Reklamlarda İnsan Öğesi Kullanımının Tüketim Türlerine Göre Görsel Etkilerin Ölçümlenmesi: Nöropazarlama Açısından Keşfedici Araştırma, 2022.
 4. Çocuk Gıda Takviyesi Reklamlarının Ebeveynlerin Algısı Üzerine Bir Saha Araştırması, 2021.
 5. Dijital Tüketim Açısından COVİD-19 Pandemi Döneminde Tüketicilerin Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Satın Alma Davranışı Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, 2021.
 6. Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 2018.
 7. Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, 2018.
 8. Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 19

Sadness Appeal as a Social Emotion in Advertising: Sentiment (Emotional) Analysis on the Ads in the Pandemic Period

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC (2021)

Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Metinsel Analiz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Reklamcılıkta Bir Dönüşüm Alanı Olarak Yapay Zekanın Kullanımı: Bibliyometrik Bir Çözümleme, 2024.
 2. Dijital Reklamlardaki İnsan Görseli Kullanımı Üzerine Dikkat Düzeyinin Ölçümlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma: Nöropazarlama Yöntemi Olarak Bir Göz Takibi Çalışması, 2023.
 3. ‘Gamification’ as a Digital Experience Area in Advertising: The Analysis of ‘Yumos Island’ and ‘Aslan Max’s Factory' Advergames from the Perspective of the New Hedonic Consumption, 2023.
 4. Yaratıcı Mesaj Çerçevesinde Dijital Reklamcılıkta Altı Segmentli Mesaj Tipolojilerinin Değerlendirilmesi: Mixx Awards Ödüllü Reklamlara Yönelik Bir Araştırma, 2023.
 5. Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek, 2021.
 6. Toplumsal İyilik Bağlamında Bir Kurumsal İletişim Biçimi Olarak 'Goodvertising': Cinsiyetçi Kalıpları Yıkan Reklamlara Yönelik Göstergebilimsel Bir Çözümleme, 2021.
 7. Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı, 2020.
 8. Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam, 2016.
 9. İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar, 2016.
 10. Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış, 2015.
 11. Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi, 2015.

Academic Activities > Editörlük

 1. Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2018.
 2. Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2019.
 3. Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2021.
 4. Tüketiciyi Anlamak: Reklam Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Yeni Yönelimler, ISSN:, 2023.
 5. Sanat ve Geometri, ISSN:, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 9. Uluslararası İletişim Günleri-Communication Studies in the Digital Age Symposium, 2022.
 2. 5th International Cultural, Informatics, Communication Media Studies Conference, 2022.
 3. Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları GSUSTRAT-IV: Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler, 2021.
 4. 4th International Cultural Enformatics, Communication & Media Studies, 2021.
 5. 3rd Communication and Technology Congress, 2021.
 6. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 7. International Symposiun on Communication in the Digital Age, 2018.
 8. 16th International Symposium Communication in the Millennium, 2018.
 9. II. International Social Sciences Symposium, 2017.

Administrative Activities

 1. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Reklam ve Tüketici Araştırmaları Çalışma Grubu, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Bikutu ve Rol Yapma Oyunları Kulübü, (2024 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2023
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2022
 3. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2021
 4. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2019

Education and Training Activities

 1. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. İkna Kuramları ve Reklamcılık, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Medya Planlaması, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Marka İletişimi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Reklamcılıkta Kuramsal Yaklaşımlar, (Master / 2022-2023 Bahar)
 6. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Reklam Dili, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Reklam Metin Yazarlığı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Reklamcılığa Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Pazarlama, (Master / 2022-2023 Güz)