Cihan BECAN,

FC / Advertising

cihan.becanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2956

ORCID ID: 0000-0002-1289-1360

Citation : 85 | h-index : 4 | i10-index : 2


Short CV

Cihan Becan had finished his Bachelor’s Degree in Istanbul Bilgi University Communication Management Department as scholarship in year 2005. He respectively completed his M.A in Marketing Communications and Public Relations at University of Bahcesehir and PhD in Public Relations and Advertising at Istanbul University. The subject of the Ph.D. thesis he completed in 2014 is “The Role of Advertising Appeals for Reproducing Dystopian Ideology”. After he worked for agencies and clients in the communication sector about 7 years, Becan has started his profession as an academician in Istanbul Aydın University and he is working as an Assistant Professor in Üsküdar University. Becan’s interested areas are; Advertising, Advertising Strategies, Advertising Analysis, Semiology, digital consumption and public relations.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 2018.
 • Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, 2018.
 • Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Metinsel Analiz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı, 2020.
 • Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam, 2016.
 • İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar, 2016.
 • Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış, 2015.
 • Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi, 2015.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • International Symposiun on Communication in the Digital Age, 2018.
 • 16th International Symposium Communication in the Millennium, 2018.
 • II. International Social Sciences Symposium, 2017.

Administrative Activities

 • Koordinatör, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Kurul Üyeliği, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)

Education and Training Activities

 • Reklam Ajansı Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam ve Etik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklamda Yaratıcılık I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index