Cihan BECAN,

FC / Advertising

cihan.becanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2956

ORCID ID: 0000-0002-1289-1360

Citation : 142 | h-index : 6 | i10-index : 4


Short CV

Cihan Becan had finished his Bachelor’s Degree in Istanbul Bilgi University Communication Management Department as scholarship in year 2005. He respectively completed his M.A in Marketing Communications and Public Relations at University of Bahcesehir and PhD in Public Relations and Advertising at Istanbul University. The subject of the Ph.D. thesis he completed in 2014 is “The Role of Advertising Appeals for Reproducing Dystopian Ideology”. After he worked for agencies and clients in the communication sector about 7 years, Becan has started his profession as an academician in Istanbul Aydın University and he is working as an Assistant Professor in Üsküdar University. Becan’s interested areas are; Advertising, Advertising Strategies, Advertising Analysis, Semiology, digital consumption and public relations.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Çocuk Gıda Takviyesi Reklamlarının Ebeveynlerin Algısı Üzerine Bir Saha Araştırması, 2021.
 • Dijital Tüketim Açısından COVİD-19 Pandemi Döneminde Tüketicilerin Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Satın Alma Davranışı Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, 2021.
 • Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 2018.
 • Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, 2018.
 • Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 16

Sadness Appeal as a Social Emotion in Advertising: Sentiment (Emotional) Analysis on the Ads in the Pandemic Period

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC (2021)

Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Metinsel Analiz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek, 2021.
 • Toplumsal İyilik Bağlamında Bir Kurumsal İletişim Biçimi Olarak 'Goodvertising': Cinsiyetçi Kalıpları Yıkan Reklamlara Yönelik Göstergebilimsel Bir Çözümleme, 2021.
 • Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı, 2020.
 • Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam, 2016.
 • İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar, 2016.
 • Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış, 2015.
 • Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi, 2015.

Academic Activities > Editörlük

 • Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2018.
 • Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2019.
 • Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, ISSN:2667-5692, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 4th International Cultural Enformatics, Communication & Media Studies, 2021.
 • 3rd Communication and Technology Congress, 2021.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • International Symposiun on Communication in the Digital Age, 2018.
 • 16th International Symposium Communication in the Millennium, 2018.
 • II. International Social Sciences Symposium, 2017.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)

Scientific Memberships

 • İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2021
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği 2019

Education and Training Activities

 • Reklam Ajansı Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam ve Etik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklamda Yaratıcılık I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index