Üsküdar University

Close

Cihan BECAN,

FC / Advertising Design and Communication Department

cihan.becanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2956

ORCID ID: 0000-0002-1289-1360

Citation : 64 | h-index : 4 | i10-index : 2


Cihan Becan had finished his Bachelor’s Degree in Istanbul Bilgi University Communication Management Department as scholarship in year 2005. He respectively completed his M.A in Marketing Communications and Public Relations at University of Bahcesehir and PhD in Public Relations and Advertising at Istanbul University. The subject of the Ph.D. thesis he completed in 2014 is “The Role of Advertising Appeals for Reproducing Dystopian Ideology”. After he worked for agencies and clients in the communication sector about 7 years, Becan has started his profession as an academician in Istanbul Aydın University and he is working as an Assistant Professor in Üsküdar University. Becan’s interested areas are; Advertising, Advertising Strategies, Advertising Analysis, Semiology, digital consumption and public relations.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


  • Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 2018.
  • Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, 2018.
  • Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 5
Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

(2019)

Etkileşim İletişim Fakültesi Dergisi
Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi: İAÜ Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Araştırması

(2018)

Erciyes İletişim Dergisi
Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki İzdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi

(2017)

Global Media Journal: Turkish Edition
Reklam Vaadlerinin Rasyonalizmden Optimizme Geçişinde Mutluluk Olgsunun Rolü Mutluluk Çekicilikli Reklamlardan Elde Edilen Doyumlara Yönelik Bir Araştırma

(2016)

NWSA: Humanities Sciences International Peer-Reviewed e-Journal
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi

(2011)

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam 2016
İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar 2016
Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış 2015
Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi 2015

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 3
Congress - Conference Name Congress Date
International Symposiun on Communication in the Digital Age 10 / 2018
16th International Symposium Communication in the Millennium 04 / 2018
II. International Social Sciences Symposium 05 / 2017

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index