Çiğdem YAZICI, Ph.D

Professor

cigdem.yaziciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2325

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9761-5241

Citation : 121 | h-index : 2 | i10-index : 2


Research Fields

20th Century Continental Philosophy, Philosophy of Art, Ancient Philosophy, Gender, Ethics and Political Philosophy

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

4 5 7 8 10 11 13 16 17

Short CV

Prof. Dr. Çiğdem Yazıcı graduated from Boğaziçi (Bosphorous) University by receiving her BA in Philosophy in 2000 and her MA in Philosophy in 2003, with a thesis on Socratic Daimon and Wisdom. In 2010, she received her Ph.D. in Philosophy in the University of Memphis, (USA, TN), with a dissertation on Heidegger’s ideas of work of art and historical being. During her Ph.D., she worked as a TA and she received also a graduate certificate degree in Women’s and Gender Studies in the University of Memphis. Between 2010 and 2016, she took her first academic position as Assist. Prof. at Koç University, Istanbul, in the Department of Philosophy. As of 2016-2017, she took a new position of Assist. Prof. at Üsküdar University, Istanbul, in the Department of Philosophy. Here, she became Associated Professor in 2018 and Full Professor in 2023.  Her research and teaching areas cover mostly the 20th Century European Philosophy, Gender, Philosophy of Art, Critical Thinking, Ancient Philosophy, and Ethics.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Yaşam Bütünselliğini Husserl ve Merleau-Ponty'nin Fenomenolojileriyle Düşünmek, 2023.
 2. Hannah Arendt'te Radikal Kötülükten Amor Mundi'ye, 2023.
 3. Hümanizm, Posthümanizm ve Yeni Öznellikler, 2023.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Philosophical Perspectives on Ethical Issues in Neuromarketing-Paradigm Shifts within the Communication World, 2021.
 2. "From the Solitude of Writing to the Political: Crossings between Feminist Thought and Blanchot" Collective Reflections on Political Solitude (Eds.C. Emmenegger, G. Gondino, M. Stambazzi), 2019.
 3. “Toplumsal Cinsiyet ve Irk Kesişimlerinde Çoğulluğun İmkânını Düşünmek,” Cinsiyeti Yazmak (Ed. Zeynep Direk), 2016.
 4. "Felsefede Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm," Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Ed. Feryal Saygılıgil), 2016.

Academic Activities > Editörlük

 1. Chiasmi İnternational, ISSN:2155-6415, 2007.
 2. Reflektif: Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:DOI: https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.78, 2022.
 3. Journal of NeuroPhilosophy, ISSN:1307-6531, 2022.
 4. 5. SWIP-TR Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı / 5. SWIP-TR The Book of Abstracts and Proceedings, ISSN:, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Felsefe Kongresi, 2023.
 2. Maltepe University International Student Congress on Humanities and Social Sciences (HUMSOS) towards Sustainable Societies: Prospects and Retrospects, 2022.
 3. Fourth Annual Meeting of Society for Women in Philosophy Turkey (SWIP-TR): Philosophies of Life and Death, ODTÜ/ METU & Online, 2021.
 4. İzmir Sanal Kitap Fuarı, 2021.
 5. Türkiye Felsefe Kurumu 32. Istanbul Semineri, 2020.
 6. Samsun Mimarlar Odası Mekan Sempozyumu, 2019.
 7. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2019.
 8. 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Psikolojik İyi Oluşun Kaynakları, Üsküdar Üniversitesi, Istanbul, 2019.
 9. SWIP-TR, The First Annual Conference of the Society of Woman Philosophers in Turkey, Bilkent Universitesi, Ankara, 2018.
 10. V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Savaş ve Barış / V. International Philosophy Congress: War and Peace, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2018.
 11. 2. Uluslararası Kadın Kongresi / 2. International Women’s Congress, DEKAUM, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2018.
 12. IDEA-GRETHA 2018 CONGRESS: A World United: Allies and Ethical Action in International Ethical Development -- The University of Bordeaux, Fransa, 2018.
 13. Interdisciplinary Conference on Social and Political Change: Political Solitude between Participation, Marginalization, and Indifference, The University of Florence, İtalya, 2018.
 14. Toward a Phenomenology of Social Change, Czech Academy of Science, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2017.
 15. Dutch-Flemish Philosophy Day, Vrije University, Amsterdam, Hollanda, 2017.
 16. The Greek-Turkish Philosophy Conference (Humboldt-Kolleg), The University of Thessaloniki, Yunanistan, 2016.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Felsefe, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Felsefe, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - 2022)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2022 - 2023)
 6. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, FELSEFE KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2021 - 2022)
 10. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Bikutu ve Rol Yapma Oyunları Kulübü, (2021 - 2022)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İLKÇAĞ VE ÇAĞDAŞ FELSEFE GRUBU, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 14. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - 2021)
 18. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Felsefe, (2018 - 2020)
 19. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 20. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Türkiye Fenomenoloji Topluluğu 2023
 2. Türkiye Felsefe Kurumu 2023
 3. Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu / Society for Women in Philosophy- Türkiye 2023
 4. Türkiye Felsefe Kurumu üyeliği 2022
 5. SWIP-TR Society of Women in Philosophy-Turkey/ Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu üyeliği 2022
 6. Türkiye Felsefe Kurumu 2021
 7. SWIP-TR Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu 2021
 8. Türkiye Felsefe Kurumu 2020
 9. SWIP-TR: Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu 2020
 10. Society for Women in Philosophy in Turkey/Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (2019) 2019
 11. Türkiye Felsefe Kurumu (2019) 2019
 12. Society for Women in Philosophy in Turkey/Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (2018) 2018
 13. Türkiye Felsefe Kurumu (2018) 2018
 14. International Development Ethics Association (2018) 2018
 15. SPEP: Society for Phenomenology and Existential Philosophy (2011 ve 2014) 2014
 16. American Philosophical Association(2009 ve 2011) 2011

Education and Training Activities

 1. Critical Thinking, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Sanat ve Felsefe, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Ahlak Felsefesinden Seçme Konular, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Çağdaş Felsefe Akımları II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Ahlak Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Eleştirel Düşünce, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Introduction to Philosophy, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Introduction to Philosophy, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Eleştirel Düşünme, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Çağdaş Felsefe Akımları I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)