Cemal Onur NOYAN, MD

Professor

onur.noyanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5087

ORCID: 0000-0002-4819-1032

Citation : 1510 | h-index : 14 | i10-index : 18

: 137
: 0

Research Fields

Addiction, bipolar disorder, anxiety disorders, neuroimaging, Gambling addiction

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 9 16 17

Short CV

He was born in Edirne/Keşan in 1977. He graduated from Kuleli Military High School in 1995, and he graduated from GATA Faculty of Medicine in 2001. He worked as practician doctor in Kutahya between 2001 and 2004. He had major degree of psychiatry in GATA Haydarpaşa Faculty Hospital between 2004 and 2008. He worked at Gümüşsuyu Military Hospital, Balmumcu Dispensary between 2008 and 2012. He worked as psychiatrist at Diyarbakır Military Hospital between 2012 and 2013. He left his job Turkish Armed Forces voluntarily, and he has been working at Neuropsychiatry Hospital (NPİstanbul) since 2013.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 23

Volumetric brain abnormalities in polysubstance use disorder patients

Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)

Relationship Between Impulsivity and Plasma Uric Acid Levels in Patients with Substance Use Disorders

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)

Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Relationship of Subjective Sleep Quality Daytime Sleepiness and Depression to The Quality Of Life in Patients With Parkinson s Disease

Neurology, Psychiatry and Brain Research (2007)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 18

Development of the COVID-19 Phobia Scale: Validity and Reliability Study

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi / Male Addicts and the Form of the Affiliation of their Parents and the Relationship of Control Focus to Clinical Features

Bağımlılık Dergisi (2015)

Psychogenic Polydipsia Responding to Oxcarbazepine A Case Presentation

Scholars Journal of Medical Case Reports (2014)

Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics (2014)

Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics (2014)

Substance Use in the Early Adult Male with First Episode Psychosis

Neurology, Psychiatry and Brain Research (2008)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Nikotin Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Farmakokinetiği, 2023.
 2. DEMANS TANILI HASTALARDA PSİKİYATRİK ACİL YAKLAŞIMI, 2023.
 3. Arındırma Sonrası Alkol Kullanım Bozukluğunun İlaç Tedavisi, 2022.
 4. Duygudurum Bozukluğu Eş Tanısı, 2022.
 5. Madde Bağımlılığına Giriş Aracı Olarak Tütün Mamullerinin Kullanımı, 2021.
 6. Kumar Oynama Bozukluğu, 2021.
 7. Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığı, 2021.
 8. Bağımlılıkta Bilinçli Farkındalık, 2021.
 9. Pozitif Ödüllendirme Sistemi, 2021.
 10. Bağımlılık Tedavisinde Somatik Tedavi Uygulamaları, 2021.
 11. Davranışsal Bağımlılıkların Nörobilişsel ve Nörobiyolojik Özellikleri, 2021.
 12. Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.
 13. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Merhamet Algılarının İncelenmesi: Fenomeneolojik Bir Çalışma, 2020.
 14. Kars İlinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evlerinde Kalan Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılık, Öz Yeterlilik ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, 2020.
 15. Alkol / Madde Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Bağlanma Stilleri ve Yenilik Arama Davranışının İncelenmesi, 2020.
 16. Adolesan Dönemi Alkol ve Madde Kullanımı, 2018.

Academic Activities > Editörlük

 1. Current Addiction Research, ISSN:2548-0715, 2018.
 2. BAĞIMLILIK TANI VE TEDAVİ TEMEL KİTABI, ISSN:, 2021.

Projects > Projects

 1. Davranışsal Bozuklukların İnsan Beyni Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi; Bir Veri Görselleştirme Animasyon Uygulaması, 2024.
 2. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 3. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 4. Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelansı, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. VI. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2024.
 2. İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi, 2024.
 3. 21st Annual World Congress of Society for SBMT, 2024.
 4. 21st Annual World Congress of Society for SBMT, 2024.
 5. 9. Psikiyatri Zirvesi, 16. Anksiyete Kongresi, 2024.
 6. 9. psikiyatri zirvesi 16. Anksiyete kongresi, 2024.
 7. Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2024.
 8. Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2024.
 9. XVI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2023.
 10. 8. Psikiyatri Zirvesi & 15. Anksiyete Kongresi, 2023.
 11. 8. Psikiyatri Zirvesi, 15.Anksiyete Kongresi, 2023.
 12. 8. Psikiyatri Zirvesi & 15. Anksiyete Kongresi, 2023.
 13. T.C. Sağlık Bakanlığı Bahar Seminerleri-4, 2023.
 14. Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri Kongresi, 2023.
 15. Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT (Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği), 2023.
 16. XIII. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi, 2022.
 17. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 18. 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2020.
 19. 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2020.
 20. World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, 2019.
 21. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi, 2019.
 22. 12.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 23. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10.Anksiyete Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSBAUMER Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 5. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2017 - Devam ediyor.)

Awards

 1. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu Bildiri Araştırma Tesvik Ödül 1.' Liği, (Turkish Association For Psychopharmacology), 2015.
 2. Ulusal Bağımlılık Kongresi Araştırma Ödülü 2.'liği, (Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği), 2015.

Scientific Memberships

 1. Türkiye Psikiyatri Derneği 2014
 2. Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği 2014

Education and Training Activities

 1. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Madde Kullanım Bozukluklarına Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Bozukluklar (Çift Tanı: Ko-Morbid Bozukluklarına Genel Bir Bakış), (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Bağımlılıkta Motivasyonel Görüşme, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 5. Bağımlılık Psikofarmakolojisi ve Toksikolojisi, (Master / 2022-2023 Güz)