Cem TUTAR,

Associate Professor

cem.tutaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2967

ORCID: 0000-0002-4547-6171

Citation : 73 | h-index : 5 | i10-index : 2


Research Fields

Communication Sociology, Urban Sociology, Everyday Life Sociology, Sociology of Culture, Cultural Studies

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 10 11

Short CV

Cem TUTAR was born in 1978, in Izmir. He received his bachelor’s degree from Ege University, at the Deparment of Radio-Television and Cinema in 2006. He had been the valedictorian; academically ranking highest in the Department. He has completed his post graduate studies at Dokuz Eylül Univesity Department of Cinema-Television. His PhD thesis was on “Dynamics of the Postmodern City of Everday Life in the Nature of Interactive Reality Programs” and was taken from Ege University, Deparment of Radio-Television and Cinema in 2015. From 2017 to mid 2018 his worked as the Assistant Professor at the Radio-Television and Cinema Department, Antalya Akev University. He is currently working on Üsküdar University’s Faculty of Communication as an Assistant Professor.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Bir Politik Başkaldırı Olarak Kadınların Kamusal Alan Mücadelesi: 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü ile Mekânın Temellük Edilmesi, 2024.
 2. Kentsel Mekânda Suç ve Sapmanın Televizüel Temsilleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert Örneği, 2023.
 3. Yeni Türkiye Sinemasında Kent ve Taşra İkileminde Gündelik Hayatın Fragmanları: Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Anomik Temsiller, 2022.
 4. Sosyo-Kültürel Bağlamda Resim Sanatındaki Mitolojik Temsillerin Sosyal Medya Reklamcılığında Kullanımı: Instagram Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2022.
 5. Kültürel Yeniden Üretim Sürecinde Opera Sanatı ve Mekân Temsilleri, 2022.
 6. Postmodern Kültürde Kişiselleştirilmiş Mekânlar ve Moda Ekolojisi: Nişantaşı Örneği, 2022.
 7. Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, 2022.
 8. Kapitalist Üretim Sürecinde Mekânsal Pratikler ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, 2021.
 9. Reha Erdem Sinemasında Gündelik Hayat Pratiklerinin Temsili: Toplumsal Mekân ve Zamanın Yapıbozumu, 2021.
 10. Postmodern Kültürde Gündelik Hayatın Ethosu ve Bir Benlik Pratiği Olarak Kendilik Düşüncesi: Yaşam Tarzı Programları ve TLC Örneği, 2021.
 11. Postmodern Kentte Dramaturjik Bir Gündelik Hayat Etkinliği Olarak Mekânsal Pratikler: Cihangir Kafeleri Örneği, 2021.
 12. Neoliberal Dönemde Kentsel Mekânların Tüketimi: Küresel Kent Kurgusu Örneği Olarak Karaköy, 2021.
 13. Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2020.
 14. Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, 2020.
 15. 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 14

Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2021)

Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Tam Metin (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Metaverse Kavramı Ekseninde Dijital Mekânda Sosyo-Kültürel Alanın Sembolik Dönüşümü ve Cisimleşmiş Beden Tasarıları, 2023.
 2. Tüketimin Kavşağında İtibar Kazanan Kimlikler: Online Paylaşım Ortamlarında Prestij Yönetimi, 2022.
 3. Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri "Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları", 2021.
 4. Benliğin Düşünümsel Üretim Sürecinde Postmodern Kültür ve Sosyal Medya Platformları Üzerine Kuramsal Bir Tartışma, 2021.
 5. Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2021.
 6. A Theoretical Approach on the Deconstruction of Ethical Codes of Daily Life in Transformation of Urban Spaces (wos), 2021.
 7. Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 8. Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 1. Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi (Journal of Urban Culture and Management), ISSN:2146-9229, 2021.
 2. Media and Terrorism in the 21st Century, ISSN:, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 5. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu "İş Yaşamında Yalnızlık", 2023.
 2. Galatasaray Üniversitesi ve Sosyoloji Derneği X. Ulusal Sosyoloji Kongresi (Krizler Çağının Toplumsal Halleri), 2023.
 3. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 4. SineFilozofi Dergisi 5. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2022.
 5. SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2021.
 6. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, 2021.
 7. 4th Cultural Informatics, Communication and Media Studies Conference (CICMS 2021), 2021.
 8. SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 9. 17th International Symposium Communication in the Millennium, 2020.
 10. II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS 2020), 2020.
 11. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), 2019.
 12. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.
 13. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, 2019.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Times Higher Education - SDG Etiket Veri Giriş Sorumlusu, (2023 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - 2022)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2021)
 14. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Eleştirel Medya Kuramları, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. Popüler Kültüre Eleştirel Bakış, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. İletişim Tasarımında İnovasyon, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 4. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Tasarım Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Görsel Kültür, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. İletişimin Epsitomolojik Temelleri, (PhD / 2022-2023 Güz)
 8. Kültür Sosyolojisi, (Master / 2022-2023 Güz)
 9. İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)