Cem TUTAR , Ph.D

FC / Visual Communication Design Department

cem.tutaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2967

ORCID ID: 0000-0002-4547-6171

Citation : 35 | h-index : 3 | i10-index : 1


Short CV

Cem TUTAR was born in 1978, in Izmir. He received his bachelor’s degree from Ege University, at the Deparment of Radio-Television and Cinema in 2006. He had been the valedictorian; academically ranking highest in the Department. He has completed his post graduate studies at Dokuz Eylül Univesity Department of Cinema-Television. His PhD thesis was on “Dynamics of the Postmodern City of Everday Life in the Nature of Interactive Reality Programs” and was taken from Ege University, Deparment of Radio-Television and Cinema in 2015. From 2017 to mid 2018 his worked as the Assistant Professor at the Radio-Television and Cinema Department, Antalya Akev University. He is currently working on Üsküdar University’s Faculty of Communication as an Assistant Professor.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Kapitalist Üretim Sürecinde Mekânsal Pratikler ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, 2021.
 • Reha Erdem Sinemasında Gündelik Hayat Pratiklerinin Temsili: Toplumsal Mekân ve Zamanın Yapıbozumu, 2021.
 • Postmodern Kültürde Gündelik Hayatın Ethosu ve Bir Benlik Pratiği Olarak Kendilik Düşüncesi: Yaşam Tarzı Programları ve TLC Örneği, 2021.
 • Postmodern Kentte Dramaturjik Bir Gündelik Hayat Etkinliği Olarak Mekânsal Pratikler: Cihangir Kafeleri Örneği, 2021.
 • Neoliberal Dönemde Kentsel Mekânların Tüketimi: Küresel Kent Kurgusu Örneği Olarak Karaköy, 2021.
 • Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2020.
 • Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, 2020.
 • 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2021)

Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Tam Metin (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri "Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları", 2021.
 • Benliğin Düşünümsel Üretim Sürecinde Postmodern Kültür ve Sosyal Medya Platformları Üzerine Kuramsal Bir Tartışma, 2021.
 • Kentsel Mekânların Dönüşümünde Gündelik Hayatın Etik Kodlarının Yapıbozumu Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, 2021.
 • Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 • Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi (Journal of Urban Culture and Management), ISSN:2146-9229, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, 2021.
 • 4 th Cultural Informatics, Communication and Media Studies Conference (CICMS 2021), 2021.
 • SineFilozofi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • 17 th International Symposium Communication in the Millennium, 2020.
 • II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS 2020), 2020.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, 2019.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Politik Sinema, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kültür Sosyolojisi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Popüler Kültür, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kent ve Görsellik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kültürü Fotoğraflamak, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Kent ve İletişim, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index