Üsküdar University

Close

Cem TUTAR , Ph.D

FC / Visual Communication Design Department

cem.tutaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2967

ORCID ID: 0000-0002-4547-6171

Citation : 15 | h-index : 2 | i10-index : 1


Cem TUTAR was born in 1978, in Izmir. He received his bachelor’s degree from Ege University, at the Deparment of Radio-Television and Cinema in 2006. He had been the valedictorian; academically ranking highest in the Department. He has completed his post graduate studies at Dokuz Eylül Univesity Department of Cinema-Television. His PhD thesis was on “Dynamics of the Postmodern City of Everday Life in the Nature of Interactive Reality Programs” and was taken from Ege University, Deparment of Radio-Television and Cinema in 2015. From 2017 to mid 2018 his worked as the Assistant Professor at the Radio-Television and Cinema Department, Antalya Akev University. He is currently working on Üsküdar University’s Faculty of Communication as an Assistant Professor.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


 • Kapitalist Üretim Sürecinde Mekansal Pratikler ve Tüketim Mekanlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, 2020.
 • 2000 Sonrası Türkiye Komedi Sinemasının Yapısal Dönüşümü: Kent ve Taşra Arasında Toplumsal Bir Kahraman Olarak Recep İvedik, 2019.
 • Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2019.
 • Tüketim Toplumunda Kitle İletişim Aracı Olarak Reklam ve Resim Sanatının Etkileşimi Bağlamında Kültürel Yeniden Üretim Kavramı, 2019.
 • 2000 Sonrası Bağımsız Türkiye Sinemasında Gündelik Hayatın Yapısal Dönüşümü: Mekansal Pratikler ve Normatif Alanın Çöküşü, 2019.
 • Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, 2019.
 • 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, 2019.
 • Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 5
Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili (The Representation of Risk Society Discourses in Reality TV Programs)
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)
Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)
Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi (The Rise of Care of The Self in Daily Live Activities in The Digitalizing World)
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı (2019)
Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış (Structural Barriers of Turkish Horror Cinema: A Socio-Cultural Perspective)
e-GİFDER (2015)
Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma (Representation of Children's Rights On Print Media: A Research On Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah and Zaman Newspapers)
Journal of Yaşar University (2014)

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 3
Congress - Conference Name Congress Date
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019) 09 / 2019
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu 05 / 2019
Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı 03 / 2019

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Politik Sinema Lisans
2019-2020 GÜZ Kültür Sosyolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Popüler Kültür Lisans
2019-2020 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2019-2020 GÜZ Kent ve Görsellik Lisans
2018-2019 BAHAR Kültürü Fotoğraflamak Lisansustu
2018-2019 BAHAR Kent ve İletişim Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 GÜZ Politik Sinema Lisans
2018-2019 GÜZ Dijital Kültür ve İletişim Lisans
2018-2019 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Kent ve Görsellik Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index