Belkıs ATASEVER ARSLAN, Ph.D

Assistant Professor of Physiology

belkis.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2602

Citation : 553 | h-index : 12 | i10-index : 16


Short CV

Assoc.Prof. Belkıs Atasever Arslan was born in 1980 in Istanbul. In 2001, he graduated from Istanbul University, Department of Biology. He received his master's degree in 2004 and doctorate degree in 2008 in the Department of Physiology at Istanbul University, Istanbul Medical Faculty.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Alzheimer hastalığında PSMD9 gen polimorfizmi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 34

Dinutuximab in the Treatment of High-Risk Neuroblastoma in Children

CLINICAL MEDICINE INSIGHTS-THERAPEUTICS (2017)

Decreased IFN-γ and IL-12 levels in panic disorder

Journal of Psychosomatic Research (2012)

Effects of flavonoids obtained from Cynara syriaca on leukemic cells

Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi (2003)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 14

Anti-diabetic Effects of Berberis cretica Extract in INS-1E Cells

International Journal of Science Letters (2021)

Does Radiotherapy Augment Natural Killer Cell Function in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia?

Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences (2021)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.
 • Nöron ve nöroglianın tipleri, histopatolojik özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.
 • Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti oluşumu ve fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.

Academic Activities > Editörlük

 • Turkish Journal of Biology, ISSN:1300-0152, 2022.

Projects > Projects

 • Betainin Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etkisinin Araştırılması ve Sinyal Yolaklarının Belirlenmesi., 2022.
 • Sigara dumanı ekstresinin endotel hücrelerinde adezyon molekülleri ve sinyal yolakları üzerine etkisinin sesamol ile modülasyonunun araştırılması., 2022.
 • Kronik miyeloid lösemi hücrelerinde koku reseptörü OR2AT4’ün apoptotik sinyal yolaklarına etkisinin α-Bisabolol maddesi ile modülasyonunun araştırılması., 2022.
 • Filogenetik Olarak GSK-3β Molekülünde Korunan Bölgelerin Nörodejenerasyondaki Etkisinin Araştırılması, 2022.
 • Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 • Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 • Kuersetin-Saponin Molekülleri ile Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etkisinin Araştırılması ve Sinyal Yolaklarının Belirlenmesi, 2021.
 • İn vitro ateroskleroz modellemesinde Vaccinium myrtillus I. ekstresinin atero koruyucu etkisinin araştırılması, 2021.
 • İn vitro Parkinson modelinde Hypericum perforatum ekstresinin nöro-koruyucu etkisinin moleküler mekanizmalarının araştırılması, 2021.
 • Aluminyum Maltolat ile oluşturulan Alzheimer modelinde Hypericum perforatum ekstresinin antioksidan etkisinin araştırılması, 2021.
 • İn vitro kan beyin bariyerinde gallik asitin demir nörotoksisistesine bağlı antioksidan etkisinin araştırılması, 2021.
 • FOLİK ASİTİN İNSAN NÖROBLASTOMA (SH-SY5Y) HÜCRELERİNDE OLUŞAN OKSİDATİF STRESE KARŞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2018.
 • Ceratonia siliqua EKSTRESİNİN, ANDROJEN RESEPTÖRÜ (NR3C4) GEN DÜZENLENME MEKANİZMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2018.
 • Östrojenin Nöroinflamasyon üzerine etkisinin araştırılması, 2018.
 • Nörodejeneratif Hastalıkların Moleküler Temellerinin Araştırılması, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 • 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 • 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 • Alzheimer Sempozyumu, 2019.
 • 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2018.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2016 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2013 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Üyeliği 2021
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Üyeliği 2019

Education and Training Activities

 • İmmunoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Bellek, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Histoloji ve Embriyoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Genetik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler Nörobilim, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Bellek, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • İmmunoloji, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Bellek, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Moleküler Genetik, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index