Bahriye ESELER ,

VSHS / Social Security Program

bahriye.eseleruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5121

ORCID ID: 0000-0001-7728-4433

Short CV

Bahriye Eseler, born in 1990, graduated from Trakya University in 2013 with a bachelor's degree in Public Administration and Business Administration. In 2016, Eseler graduated from the Trakya University Department of Public Administration with a master's degree. Currently, she continues her Ph.D. program in Marmara University Political Science and Public Administration Department.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Çingenelerin Sosyal ve Toplumsal Sorunları Mahcup Red Notaları, 2021.
 • ÇEVRE ETİĞİ KAVRAMI ÜZERİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • Tarihten İzler İlk Çağlardan Modern Döneme, 2018.
 • Batıda ve Türkiye'de Kuramsal Milliyetçilik, 2018.
 • SAVAŞ VE TOPLIM, 2016.
 • Bayrampaşa İlçesinin Sosyo Kültürel Dokusunun Oluşumunda Toplumsal Hafıza- Balkan Göçmenlerinin Etkisi, 2016.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021.
 • ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021.
 • empirical economics and social sciences 2019, 2019.
 • 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2019.
 • Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018.
 • III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 • 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 • Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.
 • Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2018.
 • Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), 2018.

Administrative Activities

 • Program Başkanlığı / Head of Program, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)

Education and Training Activities

 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Kamu Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranış Bilimleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Güvenlik Teorisi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Vergi Sistemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Davranış Yöntemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index