Doç.Dr. Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN

İF/ Gazetecilik

bahar.muratogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2978

Araştırma Alanları

Gazetecilik, İletişim Kuramları, Medya Araştırmaları, Sosyal Medya Çalışmaları, Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Medya Teknolojileri

Kısa Özgeçmiş

Bahar Muratoğlu Pehlivan, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Falkültesi’nde lisans eğitimi aldıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2021 yılında İletişim Çalışmaları alanında Doçentlik unvanı almıştır. Yeni medya, medya ve toplumsal cinsiyet, gazetecilik ve medya çalışmaları gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 15

TÜRKİYE MEDYASINDA KAYIP BEYAZ KADIN SENDROMU

YENİ YÜZYILDA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (2022)

Mülksüzler 30. Yılında

Cumhuriyet Dergi (2004)

Savaşın Edebi Karşılığı

PiVOLKA - Savaş Özel Sayısı (2003)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yeni medyada bilim haberciliği: Bir alternatif habercilik örneği olarak Evrim Ağacı, 2020.
 • Bir gerçeklikten kaçış aracı olarak medya kullanımı ve dizi izleme davranışı, 2020.
 • Yerli dizilerde bir hegemonik erkeklik simgesi olarak et tüketimi, 2020.
 • Deindividuation, disinhibition and anonymity on social media: A field study on online behaviors of Turkish users, 2020.
 • Eleştirel düşünme: Sosyal bilimler ve iletişim perspektifi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • PiVOLKA - Editör Yardımcılığı, ISSN:2587-022X, 2003.
 • Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, ISSN:2687-2668, 2019.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, ISSN:, 2020.
 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.
 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi, 2022.
 • Yeniyüzyılda İletişim Kongresi, 2022.
 • V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 • V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 • The 2nd International Symposium - Communication in Digital Age (CIDA 2020), 2020.
 • II. Uluslarası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 2019.
 • Innovation and Gloval Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 2018.
 • From Traditional to Digital International Media Researches Symposium, 2018.
 • 9 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 2011.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL) Üyelik 2003

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İletişim ve Etik (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medya Çalışmaları, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medya Okuryazarlığı, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medyaya Eleştirel Bakış, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Journalism Practices, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Canlandırma Sineması, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medyaya Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Gazetecilik ve Yeni Medya, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Görsel Anlatım ve Tasarım, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index