Doç.Dr. Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN

İF/Dekan Yardımcısı / Gazetecilik

bahar.muratogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2978

ORCID ID: 0000-0001-8977-822X

Citation : 97 | h-index : 5 | i10-index : 4


Araştırma Alanları

Gazetecilik, medya çalışmaları, toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları, yeni medya

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

5 8 10 16

Kısa Özgeçmiş

Bahar Muratoğlu Pehlivan, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Falkültesi’nde lisans eğitimi aldıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2021 yılında İletişim Çalışmaları alanında Doçentlik unvanı almıştır. Yeni medya, medya ve toplumsal cinsiyet, gazetecilik ve medya çalışmaları gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 15

TÜRKİYE MEDYASINDA KAYIP BEYAZ KADIN SENDROMU

YENİ YÜZYILDA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (2022)

Mülksüzler 30. Yılında

Cumhuriyet Dergi (2004)

Savaşın Edebi Karşılığı

PiVOLKA - Savaş Özel Sayısı (2003)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Yeni medyada bilim haberciliği: Bir alternatif habercilik örneği olarak Evrim Ağacı, 2020.
 2. Bir gerçeklikten kaçış aracı olarak medya kullanımı ve dizi izleme davranışı, 2020.
 3. Yerli dizilerde bir hegemonik erkeklik simgesi olarak et tüketimi, 2020.
 4. Deindividuation, disinhibition and anonymity on social media: A field study on online behaviors of Turkish users, 2020.
 5. Eleştirel düşünme: Sosyal bilimler ve iletişim perspektifi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. PiVOLKA - Editör Yardımcılığı, ISSN:2587-022X, 2003.
 2. Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, ISSN:2687-2668, 2019.
 3. Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, ISSN:, 2020.
 4. Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.
 5. Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. İGÜ Yeni Medya Konferansı, 2023.
 2. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 3. 10. Uluslararası İletişim Günleri, 2023.
 4. 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2022.
 5. Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi, 2022.
 6. Yeniyüzyılda İletişim Kongresi, 2022.
 7. V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 8. V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 9. The 2nd International Symposium - Communication in Digital Age (CIDA 2020), 2020.
 10. II. Uluslarası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 2019.
 11. Innovation and Gloval Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 2018.
 12. From Traditional to Digital International Media Researches Symposium, 2018.
 13. 9 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 2011.

İdari Faaliyetler

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İletişim Fakültesi, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Mezuniyet Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2023 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü, (2023 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2023 - Devam ediyor.)
 9. Koordinatör / Coordinator, Enstitü / Fakülte SHMYO Sınav Programı Koordinatörü, (2023 - Devam ediyor.)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 11. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2022 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2022 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL) Üyelik 2003

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Yeni Medya Çalışmaları, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Yeni Medya, Demokrasi ve Toplumsal Haraketler, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Medya Okuryazarlığı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Gazetecilik Tarihi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Yeni Medyaya Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Yeni Medya Ve Gazetecilik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Sosyal Medya Haberciliği, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. İletişim ve Etik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. İletişim ve Etik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Gazetecilik ve Yeni Medya, (Lisans / 2022-2023 Güz)