Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN, Ph.D.

FC / Cartoon and Animation Department

bahar.muratogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2978

Short CV

After earning her BA degree from Başkent University, Faculty of Economics and Administrative Sciences; Bahar Muratoğlu Pehlivan completed her MA and PhD studies at Istanbul University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism. She became an Associate Professor of Communication Studies in 2021. Her research fields are new media, media and gender, journalism and media studies.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 15

TÜRKİYE MEDYASINDA KAYIP BEYAZ KADIN SENDROMU

YENİ YÜZYILDA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (2022)

Mülksüzler 30. Yılında

Cumhuriyet Dergi (2004)

Savaşın Edebi Karşılığı

PiVOLKA - Savaş Özel Sayısı (2003)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Yeni medyada bilim haberciliği: Bir alternatif habercilik örneği olarak Evrim Ağacı, 2020.
 • Bir gerçeklikten kaçış aracı olarak medya kullanımı ve dizi izleme davranışı, 2020.
 • Yerli dizilerde bir hegemonik erkeklik simgesi olarak et tüketimi, 2020.
 • Deindividuation, disinhibition and anonymity on social media: A field study on online behaviors of Turkish users, 2020.
 • Eleştirel düşünme: Sosyal bilimler ve iletişim perspektifi, 2019.

Academic Activities > Editörlük

 • PiVOLKA - Editör Yardımcılığı, ISSN:2587-022X, 2003.
 • Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, ISSN:2687-2668, 2019.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, ISSN:, 2020.
 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.
 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi, 2022.
 • Yeniyüzyılda İletişim Kongresi, 2022.
 • V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 • V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 • The 2nd International Symposium - Communication in Digital Age (CIDA 2020), 2020.
 • II. Uluslarası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 2019.
 • Innovation and Gloval Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 2018.
 • From Traditional to Digital International Media Researches Symposium, 2018.
 • 9 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 2011.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL) Üyelik 2003

Education and Training Activities

 • İletişim ve Etik (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medya Çalışmaları, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medya Okuryazarlığı, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medyaya Eleştirel Bakış, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Journalism Practices, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Canlandırma Sineması, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yeni Medyaya Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Gazetecilik ve Yeni Medya, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Görsel Anlatım ve Tasarım, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index