Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN, Ph.D

Associate Professor

bahar.muratogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2978


UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

5 8 10

Short CV

After earning her BA degree from Başkent University, Faculty of Economics and Administrative Sciences; Bahar Muratoğlu Pehlivan completed her MA and PhD studies at Istanbul University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism. She became an Associate Professor of Communication Studies in 2021. Her research fields are new media, media and gender, journalism and media studies.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 15

TÜRKİYE MEDYASINDA KAYIP BEYAZ KADIN SENDROMU

YENİ YÜZYILDA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (2022)

Mülksüzler 30. Yılında

Cumhuriyet Dergi (2004)

Savaşın Edebi Karşılığı

PiVOLKA - Savaş Özel Sayısı (2003)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Yeni medyada bilim haberciliği: Bir alternatif habercilik örneği olarak Evrim Ağacı, 2020.
 2. Bir gerçeklikten kaçış aracı olarak medya kullanımı ve dizi izleme davranışı, 2020.
 3. Yerli dizilerde bir hegemonik erkeklik simgesi olarak et tüketimi, 2020.
 4. Deindividuation, disinhibition and anonymity on social media: A field study on online behaviors of Turkish users, 2020.
 5. Eleştirel düşünme: Sosyal bilimler ve iletişim perspektifi, 2019.

Academic Activities > Editörlük

 1. PiVOLKA - Editör Yardımcılığı, ISSN:2587-022X, 2003.
 2. Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, ISSN:2687-2668, 2019.
 3. Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, ISSN:, 2020.
 4. Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.
 5. Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 2. 10. Uluslararası İletişim Günleri, 2023.
 3. 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2022.
 4. Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi, 2022.
 5. Yeniyüzyılda İletişim Kongresi, 2022.
 6. V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 7. V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, 2021.
 8. The 2nd International Symposium - Communication in Digital Age (CIDA 2020), 2020.
 9. II. Uluslarası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 2019.
 10. Innovation and Gloval Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 2018.
 11. From Traditional to Digital International Media Researches Symposium, 2018.
 12. 9 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 2011.

Administrative Activities

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İletişim Fakültesi, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Mezuniyet Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2023 - Devam ediyor.)
 6. Koordinatör / Coordinator, Enstitü / Fakülte SHMYO Sınav Programı Koordinatörü, (2023 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2022 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2022 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL) Üyelik 2003

Education and Training Activities

 1. Yeni Medya Çalışmaları, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. Yeni Medya, Demokrasi ve Toplumsal Haraketler, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Medya Okuryazarlığı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Gazetecilik Tarihi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Yeni Medyaya Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Yeni Medya Ve Gazetecilik, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Sosyal Medya Haberciliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Gazetecilik ve Yeni Medya, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)