Ayşegül BALTA ÖZGEN, Ph.D.

FHSS / Sociology

aysegul.baltaozgenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2354

ORCID ID: 0000-0001-8381-2351

Citation : 16 | h-index : 1 | i10-index : 1


Short CV

Before joining Üsküdar University, Ayşegül Balta Özgen worked as a Postdoctoral Fellow at the Center for the Study of Ethnicity, Race and Immigration (CSERI) at University of Pennsylvania in 2019-2020. She completed her Ph.D. in sociology at the State University of New York at Buffalo in 2019. Her NSF-funded dissertation has received the 2019-2020 Outstanding Ph.D. Dissertation Award from University at Buffalo. She received her B.A. degrees in sociology and political science & international relations from Boğaziçi University and M.A. in cultural studies from Sabancı University in Istanbul, Turkey. She defines herself as a scholar of international migration and her research broadly explores refugee integration. The big question that connects different pieces of her work is: how can newcomers to a place live together in harmony with people who have been living there, possibly for decades? She examines this topic in connection with sociology of organizations, sociology of law and policy, and urban sociology.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Üniversite Öğrencilerinin Pandemide Yeme İçme Pratiklerindeki Değişimlerin Yemek Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi: İstanbul İli Örneği, 2023.
 • Suriye’den İstanbul’a Göç Eden Savaş Mağduru Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısı, 2022.
 • Kültürel Etkileşimde Okul ve Öğretmenlerin Rolü: Türk ve Suriyeli Öğrencilerle İlgili Nitel Bir Çalışma, 2022.
 • Kadın Sporcuların Türkiye’deki Kitle İletişim Araçlarından Olan Gazetelerin Spor Sayfalarında Çizilen Portreleri ve Sunum Biçimleri, 2022.
 • Türkiye’deki Ücretli Öğretmenlerin Durumunun Prekarya Bağlamında Değerlendirilmesi, 2022.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

In This World: An Analysis in the Light of Agamben and Butler

International Relations and Dialogue of Cultures (2021)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Metamorphosis of Turkish Foreign Policy in the 21st Century: Opportunities and Challenges, 2023.

Projects > Projects

 • Developing an Integrated Smart Talent Management System and a Digital Incubator for the Inclusion of Forced Migrants into Labor Market, 2023.
 • TÜBİTAK’ın 2023 Kooordinatörlüğü Destekleme, 2023.
 • Sosyoloji Eğitminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • The Impacts of Refugee Policies on the Wellbeing of Muslim Refugees in the United States and Germany, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • The Migration Conference 2021, 2021.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Kitap ve Yazarlık, (2021 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Metotları, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Göç Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Sanayi Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İktisat Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Uluslararası Göç ve Çok Kültürlülük, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Sivil Toplum ve Demokrasi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Sosyolojide Araştırma Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Uluslararası Göç Sorunları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • International Migration Problems, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

10

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index