Doç.Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY

MDBF / Adli Bilimler / BABE Müdür Yardımcısı / Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik / Suç Önleme ve Analizi / Ceza Adaleti Anabilim Dalı Başkanı

aylin.yalcinsaribeyuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2449

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0975-8630

Kısa Özgeçmiş

 Dr.Öğr. ÜyesiAylin YALÇIN SARIBEY 1978 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Ankara, Aydın ve Van Kriminal Laboratuvarlarının Balistik Şube, Bilimsel Destek Şube, Eğitim Şube gibi farklı birimlerinde Adli Bilim Uzmanı, Balistik Uzmanı olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk Kadın Balistik Uzmanı olup, çok sayıda Balistik Uzmanı’nın yetişmesine katkı sağlamıştır. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında 2005 yılında yüksel lisansını, 2008 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları Adli Bilimler, Kriminalistik, Olay Yeri İnceleme, Adli Balistik, , Ateşli ve Ateşsiz Silahlar, Kovan ve Mermi Çekirdeği incelemeleri olup, yerli ve yabancı dergilerde yayınları, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferans sunumları bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Piyasadan Temin Edilen Farklı Özelliklerdeki Tütünlerde Menşei Tayini, 2021.
 • Kriminal Amaçlı Veri Tabanlarının Karşılaştırmalı İncelemesi, 2021.
 • Olay Yeri İncelemesinde Adli Antropolojik Deliller, 2020.
 • Ola y Yeri İncelemesinde İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları, 2020.
 • Sualtı Olay Yeri İncelemesi, 2020.
 • Taklit İmza/Paraflar Üzerindeki Mesleki Tecrübenin Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
 • Silahla Yaralanmalarda Acil Servis Çalışanlarının Tanı ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2020.
 • Hastane Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Olay Yeri Yaklaşım AlgoritmasınınBelirlenmesi, 2020.
 • Ola Yeri İncelemesinde Adli Antropolojik Deliller, 2020.
 • Kurusıkı Silahlar ile Farklı özellikteki Tekstil Yüzeylere Yapılan Atışlarda Mermi Çekirdeği Giriş Deliği Karakteristiklerinin İncelenmesi, 2019.
 • Farklı çaplarda Tabancalar ile Hedef Yüzeylere Yapılan Atışlarda Atışın Yeniden CAnlandırılması, 2019.
 • Ceza Davalarında Uzman Görüşü ve Bilimsel Mütalaanın Etkilerinin İncelenmesi, 2019.
 • El yazılarında Garafolojik İncelemeler, 2019.
 • 2018 yılında Beşiktaş Olay Yeri İnceleme Kısmına İntikal Eden Öldürme Olaylarının İncelenmesi, 2019.
 • Su Altı Olay Yeri İnceleme, 2018.
 • Hastane öncesi acil sağlık ekiplerinin olay yeri yönetimi, delillerin korunması ve yasal sorumlulukları, 2018.
 • Ceza Adaleti Sisteminde Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşünün Değeri ve Etkileri, 2018.
 • 2017 Yılında Türkiye’de En Çok Tıklanan Üç Haber Sitesinde Yer Alan “Aile içi Şiddet” Haberlerinin Değerlendirilmesi, 2018.
 • Taklit İmzalar Üzerinde Mesleki Bilgi ve Tecrübenin Etkilerinin İncelenmesi, 2018.
 • Duvar Üzerine Çeşitli Kalemler ile Yazılmış El Yazılarının İncelenmesi., 2018.
 • Olay Yerinde Atış Açısının Belirlenmesinde Güncel Yöntemler, 2018.
 • Kurusıkı Silahlar ile yapılan atışların Tekstil Yüzeyleri Üzerindeki Fiziksel Etkilerinin İncelenmesi, 2018.
 • Yeniden Yüzlendirmenin Türkiye’deki Durumu ve Etik Boyutu, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 8

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 13

The Effect of the Legal Status of Blank Cartridge Firing Pistols on Their Use in Crime

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2011)

Shotgun Modified after a Domestic Shooting

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2011)

Kısa Namlulu Silahlarla Kumaş Yüzeylere Yapılan Atışlar Sonrasında Hedef Yüzeyde Oluşan Atış Artıklarının GFAAS ile İncelenmesi

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2010)

Homemade Copies of Commercial Factory Made Self Loading Pistols

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2010)

Turkish Mole Guns Examined Between 2006 and 2008

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2010)

Fişekler ve Fişeklerin Dip Tablalarında Bulunan Tanımlayıcı İşaretler

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2010)

Modified Pistol Cartridges used in Crimes in Turkey between January 2006 September 2008

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners) Journal (2009)

Fatal Shooting Involving a Fired Shotgun Cartridge that had been Exposed to Fire

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2009)

Tabancalarla Cam Yüzeylere Yapılan Atışlarda Mermi Çekirdeği Giriş Deliği Karakteristikleri

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2009)

Shotgun Firing Pin and Extractor Altered After a Shooting Incident

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2009)

Kurusıkı Tabanca İle Yapılan Atışlarda Karton ve Kumaş Yüzeyler Üzerinde Atış Artığı İncelemesi

Turkish Journal of Forensic Science (2007)

Kurusıkı Tabancaların Tadilat Yöntemleri ve Yasal Durumları

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2007)

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS BOOK EDITOR, ISSN:, 2021.

Projeler > Projeler

 • Benzer Özelliklerdeki Lif Delillerinin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak Adli Amaçlı İncelenmesi, 2022.
 • Türkiye'nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Arttırılması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ISARC 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Metting, 2021.
 • 1st INTERNATIONAL SCIENCE AND INNOVATION CONGRESS, 2020.
 • Adım Fizik Günleri VIII, 2019.
 • TFD 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 2019.
 • Turcmos 2019, 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 71. American Academt of Forensic Sciences Congress, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Ceza Adaleti, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2021
 • Fizik mühendisleri Odası Üyeliği 2021
 • Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2020
 • Fizik Mühendisleri Odası Üyeliği 2020

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Suç ve Suçluluğun Önlenmesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Suç Önleme: Yaklaşım, Uygulama ve Değerlendirme, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme I, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Parmak İzi ve Balistik İnceleme, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Fiziğe Giriş I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Matematik I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Eser Delil Analizleri, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Ateşli Silahlar ve İz Analizi, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Ateşli Silahlar ve İz Analizi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Olguya Dayalı Olay Yeri İnceleme, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Olguya Dayalı Olay Yeri İnceleme, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Etik, Kriminal Laboratuvar Yönetimi ve Kalite Güvencesi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Etik, Kriminal Laboratuvar Yönetimi ve Kalite Güvencesi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Olay Yeri İnceleme II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Olay Yeri İnceleme II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Fiziğe Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Matematik-II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Eser Deliller ve Mikroskopi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index