Doç.Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY

MDBF / Adli Bilimler / BABE Müdür Yardımcısı / Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

aylin.yalcinsaribeyuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2449

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0975-8630

Documents : 13 | Citation : 27 | h-index : 3

Citation : 53 | h-index : 5 | i10-index : 2

: 7
: 7

Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Spektroskopi, Balistik, Fizik, Ateşli Silahlar

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

8 9 16

Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY 1978 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Ankara, Aydın ve Van Kriminal Laboratuvarlarının Balistik Şube, Bilimsel Destek Şube, Eğitim Şube gibi farklı birimlerinde Adli Bilim Uzmanı, Balistik Uzmanı olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk Kadın Balistik Uzmanı olup, çok sayıda Balistik Uzmanı’nın yetişmesine katkı sağlamıştır. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında 2005 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları Adli Bilimler, Kriminalistik, Olay Yeri İnceleme, Adli Balistik, Ateşli ve Ateşsiz Silahlar, Kovan ve Mermi Çekirdeği İncelemeleri olup, yerli ve yabancı dergilerde yayınları, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferans sunumları bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Madde Kullanan Bireylerin Suça Yönelik Tutum Ve Ilişkilerinin Incelenmesi: Trabzon Ili Örneği, 2024.
 2. 9 mm. ÇAPINDAKİ SİLAHTAN YAPILAN ATIŞLARIN FARKLI AÇI VE MESAFEYE GÖRE FARKLI HEDEF YÜZEYLERDE OLUŞAN TAHRİBATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2023.
 3. FARKLI ISI KAYNAKLARINA MARUZ BIRAKILARAK KAYBOLAN MÜREKKEPLERİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ, 2023.
 4. KOYU RENKLİ YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİNİN ALTERNATİF IŞIK KAYNAĞI VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER KULLANILARAK TESPİTİ, 2023.
 5. FARKLI KÂĞIT YÜZEYLERİNDE OLUŞTURULAN FİZİKSEL TAHRİBATLARIN İNCELENMESİ, 2023.
 6. PARMAK İZİ TOZ ÇEŞİTLERİNİN FARKLI YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2023.
 7. GÖRGÜ TANIĞINA VERİLEN YANILTICI BİLGİNİN BELLEK ÜZERİNE ETKİSİ, 2023.
 8. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ BAĞLAMINDA COVİD-19 DÖNEMİNDE YER ALAN PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ, 2022.
 9. Tırnak Cilalarının FTIR ile İncelenmesi, 2022.
 10. ADLİ YÜZ KARŞILAŞTIRMADA ADLİ ANTROPOLOJİNİN ROLÜ, 2022.
 11. K A D I N L A R İ Ç İ N B İ R Ö Z S A V U N M A M E R K E Z M O D E L Ö N E R İ S İ, 2021.
 12. SİLAHLA YARALANMALARDA ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN TANI VE MÜDAHALE KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 13. Adli Bilimler Eğitiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi, 2021.
 14. Piyasadan Temin Edilen Farklı Özelliklerdeki Tütünlerde Menşei Tayini, 2021.
 15. Kriminal Amaçlı Veri Tabanlarının Karşılaştırmalı İncelemesi, 2021.
 16. Cinsel Saldırı Mağdurları için Gönüllülük Esaslı Barınma Hizmetleri için Model Önerisi, 2021.
 17. Olay Yeri İncelemesinde Adli Antropolojik Deliller, 2020.
 18. Ola y Yeri İncelemesinde İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları, 2020.
 19. Sualtı Olay Yeri İncelemesi, 2020.
 20. Taklit İmza/Paraflar Üzerindeki Mesleki Tecrübenin Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
 21. Silahla Yaralanmalarda Acil Servis Çalışanlarının Tanı ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2020.
 22. Hastane Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Olay Yeri Yaklaşım AlgoritmasınınBelirlenmesi, 2020.
 23. Ola Yeri İncelemesinde Adli Antropolojik Deliller, 2020.
 24. Ceza Davalarında Uzman Görüşü ve Bilimsel Mütalaanın Etkilerinin İncelenmesi, 2019.
 25. Ceza Adaleti Sisteminde Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşünün Değeri ve Etkileri, 2018.
 26. 2017 Yılında Türkiye’de En Çok Tıklanan Üç Haber Sitesinde Yer Alan “Aile içi Şiddet” Haberlerinin Değerlendirilmesi, 2018.
 27. Taklit İmzalar Üzerinde Mesleki Bilgi ve Tecrübenin Etkilerinin İncelenmesi, 2018.
 28. Kurusıkı Silahlar ile yapılan atışların Tekstil Yüzeyleri Üzerindeki Fiziksel Etkilerinin İncelenmesi, 2018.
 29. Yeniden Yüzlendirmenin Türkiye’deki Durumu ve Etik Boyutu, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 14

Third Level Identification with Hyperspectral Imaging in Fingerprints

31st IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, SIU 2023 (2023)

Direct pore-based identification for fingerprint matching process

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (2023)

Homemade Heavy Caliber Rifles Two Unusual Firearms

Journal of Forensic Sciences (2015)

A study of the knives used in crime in East Turkey from 2010 2014

Australian Journal of Forensic Sciences (2015)

Homemade Heavy Caliber Rifles-Two Unusual Firearms

Journal of Forensic Sciences (2015)

Modified Shotguns in Turkey from 2006 to 2008

Journal of Forensic Sciences (2009)

Modification Methods of Blank Pistols in Turkey in 2006

Journal of Forensic Sciences (2009)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 31

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF FIRST RESPONDERS

Güvenlik Bilimleri Dergisi (2022)

KARIŞIM DNA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ

Turkish Journal of Forensic Sciences (Adli Bilimler Dergisi) (2022)

Üç Boyutlu Yazıcı ile Basılan Silahlar

Turkish Journal of Forensic Science (Adli Bilimler Dergisi) (2021)

Kurusıkı Silahların Çeşitli Hedef Yüzeyler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Turkish Journal of Forensic Science (Adli Bilimler Dergisi) (2021)

Suç Aleti Olarak Ateşsiz Silahlar

Jandarma Dergisi (2011)

The Effect of the Legal Status of Blank Cartridge Firing Pistols on Their Use in Crime

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2011)

Shotgun Modified after a Domestic Shooting

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2011)

Kısa Namlulu Silahlarla Kumaş Yüzeylere Yapılan Atışlar Sonrasında Hedef Yüzeyde Oluşan Atış Artıklarının GFAAS ile İncelenmesi

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2010)

Homemade Copies of Commercial Factory Made Self Loading Pistols

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2010)

Turkish Mole Guns Examined Between 2006 and 2008

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2010)

Fişekler ve Fişeklerin Dip Tablalarında Bulunan Tanımlayıcı İşaretler

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2010)

Artı ve Eksileriyle Rüzgar Enerjisi

Jandarma Dergisi (2010)

Elektromanyetik Radyasyon ve İnsan Sağlığına Etkileri

Jandarma Dergisi (2009)

Modified Pistol Cartridges used in Crimes in Turkey between January 2006 September 2008

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners) Journal (2009)

Fatal Shooting Involving a Fired Shotgun Cartridge that had been Exposed to Fire

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2009)

Tabancalarla Cam Yüzeylere Yapılan Atışlarda Mermi Çekirdeği Giriş Deliği Karakteristikleri

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2009)

Shotgun Firing Pin and Extractor Altered After a Shooting Incident

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2009)

Kurusıkı Tabanca Gerçeği

Paralel Dergisi (2008)

Radyasyon

Jandarma Dergisi (2007)

Kurusıkı Tabanca İle Yapılan Atışlarda Karton ve Kumaş Yüzeyler Üzerinde Atış Artığı İncelemesi

Turkish Journal of Forensic Science (2007)

Kurusıkı Tabancaların Tadilat Yöntemleri ve Yasal Durumları

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2007)

Güneş Pilleri

Jandarma Dergisi (2006)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Adli Amaçlı Lif İnc, 2023.
 2. Mermi Çekirdeklerinin Hedef Hattında Farklı Yüzeyler Üzerindeki Etkilerinin İnc, 2023.
 3. Göz Yaşartıcı Gazlar., 2023.
 4. Kurusıkı Silahlar, Elektro Şok Tabancaları, Havalı Silahlar, 2023.
 5. Sualtı Olay Yeri İnceleme., 2023.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS BOOK, ISSN:, 2021.
 2. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FORENSIC SCIENCE AND LAW, ISSN:, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Kıymetli Madenlerin Adli Açıdan Ayar Değerlerinin Spektroskobik Yöntemlerle İncelenmesi, 2023.
 2. Ayakkabı İzleri Bireysel Karakteristiklerinin Kullanıma Bağlı Değişimlerinin Adli Amaçlı olarak Mikroskobik Yöntemlerle İncelenmesi, 2023.
 3. Mermi Çekirdekleri Üzerindeki Adli Balistik İzlere Toprak Etkisinin Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi, 2023.
 4. Adli Amaçlı Mürekkep Analizlerinde Heterojen Bölgelerin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak İncelenmesi, 2023.
 5. Mermi Çekirdekleri Üzerindeki Adli Balistik İzlere Suyun Deformasyon Etkisinin Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi, 2023.
 6. Toprak Numunelerinin Konuma Bağlı Değişiminin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak Adli Amaçlı İncelenmesi, 2023.
 7. Hedef Yüzeyler Üzerindeki Atış Artıklarından Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak Adli Amaçlı İncelenmesi, 2023.
 8. Examination of Forensic Paints Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 2022.
 9. Examination of Forensic Fibers Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 2022.
 10. UK-Romanian Concorsium and Turkey Twining Project - Improving Crime Scene Investigaion Capacity of Turkey, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 2. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 3. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 4. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 5. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 6. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 7. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 8. 4. ULUSLARARASI 20. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 9. 14th bALKAN ACADEMY of FORENSİC SİENCE, 2023.
 10. 14 th Annual Balkan Academy of Forensic Science Congress, 2023.
 11. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 12. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 13. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 14. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 15. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 16. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 17. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 18. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 3. Uluslararası Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 19. 2023 31st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2023.
 20. 7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, 2023.
 21. Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik” Sempozyumunun, 2023.
 22. 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 23. 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 24. 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 25. 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 26. 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 27. 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 28. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 29. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 30. 13th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING BALKAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCE, 2022.
 31. 38. International Physics Congress, 2022.
 32. 16. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2022.
 33. 16. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİİLMLER KONGRESİ, 2022.
 34. 16. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2022.
 35. 16. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 36. 16. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 37. 6. Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2022.
 38. 6. Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2022.
 39. 6. Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2022.
 40. 37. Fizik Kongresi, 2021.
 41. 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS, 2021.
 42. ISARC 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS, 2021.
 43. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 20. YIL ÇALIŞTAYI, 2021.
 44. AAFS 73rd Annual Scientific Metting, 2021.
 45. 73RD AMERICAN ACADEMY OF FORENSİC SCIENCES CONGRESS 2021, 2021.
 46. 1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, 2021.
 47. 1. Uluslararası Fen Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 2020.
 48. 1st INTERNATIONAL SCIENCE AND INNOVATION CONGRESS, 2020.
 49. 2. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 2020.
 50. Adım Fizik Günleri VIII, 2019.
 51. TFD 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 2019.
 52. Turcmos 2019, 2019.
 53. 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 54. 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 55. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 56. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 57. 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 58. 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 59. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 60. 71. American Academt of Forensic Sciences Congress, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Times Higher Education - SDG Etiket Veri Giriş Sorumlusu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, KALİTE VE VERİMLİLİK KULÜBÜ, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2022 - Devam ediyor.)
 5. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 8. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Ceza Adaleti, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 15. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 17. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 19. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2018 - Devam ediyor.)
 20. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 21. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 23. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. En İyi Sözel Bildiri, (16. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi TOBB ETÜ Üniversitesi), 2022.

Bilimsel Üyelikler

 1. Fizik Mühendisleri Odası Üyelik 2023
 2. Tübitak UME Danışma Kurulu Üyeliği 2023
 3. Tübitak UME Danışma Kurulu Üyeliği 2023
 4. Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2023
 5. Fizik Mühendisleri Odası Üyeliği 2022
 6. Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2022
 7. Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2021
 8. Fizik mühendisleri Odası Üyeliği 2021
 9. Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2020
 10. Fizik Mühendisleri Odası Üyeliği 2020

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Suç Önleme Stratejileri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 4. Ceza Adalet Sistemleri, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 5. Adli Bilimlerde Etik, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 6. Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 7. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Etik,Kriminal Laboratuvar Yönetimi ve Kalite Güvencesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Olay Yeri İnceleme II, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Bitirme Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Kriminal Laboratuvar Kalite Güvencesi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 12. Adli Fiziğe Giriş II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 13. Adli Matematik II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 14. Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 15. Ateşli Silahlar ve İz Analizi, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 16. Ateşli Silahlar ve İz Analizi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 17. Olay Yeri İnceleme I, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 18. Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 19. Bitirme Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 20. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 21. Olay Yeri İnceleme, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 22. Kriminalistik I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 23. Adli Fiziğe Giriş I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 24. Adli Matematik I, (Lisans / 2022-2023 Güz)