Aylin YALÇIN SARIBEY, Ph.D

FENS / Forensic Science

aylin.yalcinsaribeyuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2449

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0975-8630

Citation : 42 | h-index : 4 | i10-index : 1


Research Fields

Forensic Science, Firearms, Forensic Physics, Crime Scene Investigation

Short CV

Assoc. Prof. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY was born  in Ankara in 1978. She graduated from Engineering Physics Department of Ankara University and started to work Turkish Gendarmerie General Command Criminal Department in 1998. She worked Gendarmerie General Command Ankara, Aydın and Van Regional Laboratories Balistics, Research and Developmnet, Education and Training Departments. Asst. Prof. Aylin YALÇIN SARIBEY is the first female Forensic Ballistic Expert in Turkey. Until today, she examined more than 15 000 forensic cases. She received master degree in 2004 and doctorate degree in 2008 from Engineering Physics Department of Ankara University. She has international/national published articles and international/national congress presantations.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ BAĞLAMINDA COVİD-19 DÖNEMİNDE YER ALAN PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ, 2022.
 • Tırnak Cilalarının FTIR ile İncelenmesi, 2022.
 • ADLİ YÜZ KARŞILAŞTIRMADA ADLİ ANTROPOLOJİNİN ROLÜ, 2022.
 • K A D I N L A R İ Ç İ N B İ R Ö Z S A V U N M A M E R K E Z M O D E L Ö N E R İ S İ, 2021.
 • Adli Bilimler Eğitiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi, 2021.
 • Piyasadan Temin Edilen Farklı Özelliklerdeki Tütünlerde Menşei Tayini, 2021.
 • Kriminal Amaçlı Veri Tabanlarının Karşılaştırmalı İncelemesi, 2021.
 • Cinsel Saldırı Mağdurları için Gönüllülük Esaslı Barınma Hizmetleri için Model Önerisi, 2021.
 • Olay Yeri İncelemesinde Adli Antropolojik Deliller, 2020.
 • Ola y Yeri İncelemesinde İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları, 2020.
 • Sualtı Olay Yeri İncelemesi, 2020.
 • Taklit İmza/Paraflar Üzerindeki Mesleki Tecrübenin Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
 • Silahla Yaralanmalarda Acil Servis Çalışanlarının Tanı ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2020.
 • Hastane Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Olay Yeri Yaklaşım AlgoritmasınınBelirlenmesi, 2020.
 • Ola Yeri İncelemesinde Adli Antropolojik Deliller, 2020.
 • Kurusıkı Silahlar ile Farklı özellikteki Tekstil Yüzeylere Yapılan Atışlarda Mermi Çekirdeği Giriş Deliği Karakteristiklerinin İncelenmesi, 2019.
 • Ceza Davalarında Uzman Görüşü ve Bilimsel Mütalaanın Etkilerinin İncelenmesi, 2019.
 • Farklı çaplarda Tabancalar ile Hedef Yüzeylere Yapılan Atışlarda Atışın Yeniden CAnlandırılması, 2019.
 • El yazılarında Garafolojik İncelemeler, 2019.
 • 2018 yılında Beşiktaş Olay Yeri İnceleme Kısmına İntikal Eden Öldürme Olaylarının İncelenmesi, 2019.
 • Su Altı Olay Yeri İnceleme, 2018.
 • Hastane öncesi acil sağlık ekiplerinin olay yeri yönetimi, delillerin korunması ve yasal sorumlulukları, 2018.
 • Ceza Adaleti Sisteminde Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşünün Değeri ve Etkileri, 2018.
 • 2017 Yılında Türkiye’de En Çok Tıklanan Üç Haber Sitesinde Yer Alan “Aile içi Şiddet” Haberlerinin Değerlendirilmesi, 2018.
 • Duvar Üzerine Çeşitli Kalemler ile Yazılmış El Yazılarının İncelenmesi., 2018.
 • Taklit İmzalar Üzerinde Mesleki Bilgi ve Tecrübenin Etkilerinin İncelenmesi, 2018.
 • Kurusıkı Silahlar ile yapılan atışların Tekstil Yüzeyleri Üzerindeki Fiziksel Etkilerinin İncelenmesi, 2018.
 • Olay Yerinde Atış Açısının Belirlenmesinde Güncel Yöntemler, 2018.
 • Yeniden Yüzlendirmenin Türkiye’deki Durumu ve Etik Boyutu, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 9

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 27

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF FIRST RESPONDERS

Journal of Security Sciences (2022)

KARIŞIM DNA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ

Turkish Journal of Forensic Sciences (Adli Bilimler Dergisi) (2022)

Üç Boyutlu Yazıcı ile Basılan Silahlar

Turkish Journal of Forensic Science (Adli Bilimler Dergisi) (2021)

Kurusıkı Silahların Çeşitli Hedef Yüzeyler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Turkish Journal of Forensic Science (Adli Bilimler Dergisi) (2021)

Suç Aleti Olarak Ateşsiz Silahlar

Jandarma Dergisi (2011)

The Effect of the Legal Status of Blank Cartridge Firing Pistols on Their Use in Crime

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2011)

Shotgun Modified after a Domestic Shooting

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2011)

Kısa Namlulu Silahlarla Kumaş Yüzeylere Yapılan Atışlar Sonrasında Hedef Yüzeyde Oluşan Atış Artıklarının GFAAS ile İncelenmesi

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2010)

Homemade Copies of Commercial Factory Made Self Loading Pistols

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2010)

Turkish Mole Guns Examined Between 2006 and 2008

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2010)

Fişekler ve Fişeklerin Dip Tablalarında Bulunan Tanımlayıcı İşaretler

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2010)

Artı ve Eksileriyle Rüzgar Enerjisi

Jandarma Dergisi (2010)

Elektromanyetik Radyasyon ve İnsan Sağlığına Etkileri

Jandarma Dergisi (2009)

Modified Pistol Cartridges used in Crimes in Turkey between January 2006 September 2008

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners) Journal (2009)

Fatal Shooting Involving a Fired Shotgun Cartridge that had been Exposed to Fire

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2009)

Tabancalarla Cam Yüzeylere Yapılan Atışlarda Mermi Çekirdeği Giriş Deliği Karakteristikleri

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2009)

Shotgun Firing Pin and Extractor Altered After a Shooting Incident

The Association of Firearms and Toolmarks Examiners Journal (2009)

Kurusıkı Tabanca Gerçeği

Paralel Dergisi (2008)

Radyasyon

Jandarma Dergisi (2007)

Kurusıkı Tabanca İle Yapılan Atışlarda Karton ve Kumaş Yüzeyler Üzerinde Atış Artığı İncelemesi

Turkish Journal of Forensic Science (2007)

Kurusıkı Tabancaların Tadilat Yöntemleri ve Yasal Durumları

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE (2007)

Güneş Pilleri

Jandarma Dergisi (2006)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Adli Amaçlı Lif İncelemeleri, 2022.
 • Mermi Çekirdeklerinin Hedef Hattında Farklı Yüzeyler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 2022.
 • GÖZ YAŞARTICI GAZLAR, 2022.
 • Sualtı Olay Yeri İnceleme, 2022.
 • KURUSIKI ELEKTRO ŞOK HAVALI SİLAHLAR, 2022.

Academic Activities > Editörlük

 • INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS BOOK, ISSN:, 2021.
 • 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FORENSIC SCIENCE AND LAW, ISSN:, 2022.

Projects > Projects

 • Kıymetli Madenlerin Adli Açıdan Ayar Değerlerinin Spektroskobik Yöntemlerle İncelenmesi, 2022.
 • Ayakkabı İzleri Bireysel Karakteristiklerinin Kullanıma Bağlı Değişimlerinin Adli Amaçlı olarak Mikroskobik Yöntemlerle İncelenmesi, 2022.
 • Adli Amaçlı Mürekkep Analizlerinde Heterojen Bölgelerin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak İncelenmesi, 2022.
 • Mermi Çekirdekleri Üzerindeki Adli Balistik İzlere Suyun Deformasyon Etkisinin Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi, 2022.
 • Toprak Numunelerinin Konuma Bağlı Değişiminin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak Adli Amaçlı İncelenmesi, 2022.
 • Hedef Yüzeyler Üzerindeki Atış Artıklarından Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) Kullanılarak Adli Amaçlı İncelenmesi, 2022.
 • Examination of Forensic Paints Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 2022.
 • Examination of Forensic Fibers Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 2022.
 • UK-Romanian Concorsium and Turkey Twining Project - Improving Crime Scene Investigaion Capacity of Turkey, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 13th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING BALKAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCE, 2022.
 • 16. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2022.
 • 16. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİİLMLER KONGRESİ, 2022.
 • 16. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2022.
 • 16. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 16. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 6. Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2022.
 • 6. Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2022.
 • 6. Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2022.
 • ISARC 1. INTERNATIONAL ADDICTION CONGRESS, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Metting, 2021.
 • 1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, 2021.
 • 1st INTERNATIONAL SCIENCE AND INNOVATION CONGRESS, 2020.
 • Adım Fizik Günleri VIII, 2019.
 • TFD 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 2019.
 • Turcmos 2019, 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 71. American Academt of Forensic Sciences Congress, 2018.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2022 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Ceza Adaleti, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Awards

 • En İyi Sözel Bildiri, (16. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi TOBB ETÜ Üniversitesi), 2022.

Scientific Memberships

 • Fizik Mühendisleri Odası Üyeliği 2022
 • Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2022
 • Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2021
 • Fizik mühendisleri Odası Üyeliği 2021
 • Adli Bilimler Derneği Üyeliği 2020
 • Fizik Mühendisleri Odası Üyeliği 2020

Education and Training Activities

 • Suç Önleme Stratejileri, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimlerde Etik, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • İleri Kriminalistik II, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Suç Önleme Stratejileri, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Etik,Kriminal Laboratuvar Yönetimi ve Kalite Güvencesi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Olay Yeri İnceleme II, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Bitirme Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Fiziğe Giriş II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Matematik II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Balistik, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Ateşli Silahlar ve İz Analizi, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Balistik, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Ateşli Silahlar ve İz Analizi, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme I, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Temel Adli Bilimler I, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Bitirme Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Çalışma, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Kriminal Laboratuvar Kalite Güvencesi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Adli Fiziğe Giriş I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Adli Matematik I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

9 16

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index