Üsküdar University

Close

Aylin TUTGUN ÜNAL , Ph.D

Doctor Academic Member of Journalism

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

Citation : 99 | h-index : 7 | i10-index : 4


Aylin Tutgun Ünal was born in İstanbul, in 1983. After her primary and high School education in Sakarya she started to Computer and Instructional Technology Teaching Education in Faculty of Education at Marmara University in İstanbul. She completed her Bachelor’s degree as top third student. She graduated from Computer and Instructional Technology Education at Marmara University with Master’s Degree in 2009. She completed her PhD in Informatics at the department of Journalism at Marmara University in 2015. She worked at many universities as a lecturer in İstanbul.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


  • Z Nesli Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği, 2019.
  • Siberkondri, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 15
Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması

(2019)

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

(2016)

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL)
Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 2 (GPİKÖ2)’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları

(2016)

The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL)
Development of the Social Media Addiction Scale

(2015)

Online Academic Journal of Information Technology
A comparative study of social network usage and adoption among Turkish prospective teachers

(2013)

Mevlana International Journal of Education
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç Benimseme Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı

(2013)

Global Media Journal TR
Öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları, amaçları ve oyun tercihlerinin incelenmesi: Maltepe Üniversitesi örneği

(2013)

Online Academic Journal of Information Technology (AJIT-e)
A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

(2013)

International Journal of Educational Research
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması

(2013)

Gaziantep University Journal of Social Sciences
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi

(2013)

International Journal of Human Sciences
The Model Explaining and Predicting Loneliness Level and the Problematic Internet Use of Turkish Computer Education and Instructional Technologies CEIT Students

(2013)

International Journal of Social Sciences and Education
A Study on Robot Technologies Used in Intelligent Systems with Nanotechnology Perspective

(2012)

Academic Journal of Information Technology
BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi

(2012)

Academic Journal of Information Technology
A Comparative Study of Problematic Internet Use and Loneliness Among Turkish and Korean Prospective Teachers

(2011)

The Turkish Online Journal of Educational Technology
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği

(2011)

Academic Journal of Information Technology-AJIT-e

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 2
Congress - Conference Name Congress Date
5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi 07 / 2019
6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu 05 / 2019

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu 2019
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2018

Education and Training Activities


Academic Year Term Course Name Course Type
2018-2019 Güz Yeni Medya Teknolojileri Lisans
2018-2019 Güz Yeni Medya Teknolojileri Lisans
2018-2019 Güz Masaüstü Yayıncılık Lisans
2018-2019 Güz Masaüstü Yayıncılık Lisans
2018-2019 Güz Masaüstü Yayıncılık Lisans
2018-2019 Güz Yeni Medya Programlama Lisans
2018-2019 Güz Yeni Medya Programlama Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index