Aylin TUTGUN ÜNAL , Ph.D

Doctor Academic Member of Journalism

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 748 | h-index : 17 | i10-index : 21


Short CV

Aylin Tutgun Ünal was born on October 1, 1983 in Kartal / Yakacık. After completing her primary and high school education in Sakarya, she started Computer Education and Instructional Technologies Program in 2002 at Marmara University Atatürk Education Faculty. She completed her education as the third most successful student. In 2009, she received her master’s degree from Marmara University Computer Education and Instructional Technologies Department. In 2015, she completed her Ph.D. in the Department of Informatics within the Department of Journalism, Faculty of Communication, Marmara University. She worked as a lecturer at many universities in Istanbul. She is currently working as assistant professor at Üsküdar University New Media and Journalism Department. She is working on new media, social media, social media addiction, social media journalism, loneliness, generations, youth and family.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Türk Toplumundaki Bireylerin Ebeveyn İlişki Algısı ve Genç Yetişkinlikte Eş Seçme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 • Z Kuşağının Yaşam Amaç Becerilerinin İncelenmesi, 2021.
 • X ve Baby Boomer Kuşağının Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Z Kuşağının PUBG Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2020.
 • Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2020.
 • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2020.
 • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 32

The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies

The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (2021)

Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying (2021)

Social Media Generations’ Levels of Acceptance of Diversity

TOJET- The Turkish Online Journal of Educational Technology (2021)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2021)

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YAYILIM VE EDEBİYAT, 2021.
 • Sosyal Medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi (2.Baskı), 2021.
 • Sosyal Ağlarda Yeni Trend Toplantılar ve Yeni Yorgunluklar: "Zoom Yorgunluğu" Örneği, 2021.
 • Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık Üzerine, 2021.
 • Dezenformasyona İnanma Yayma Psikolojisi, 2021.
 • DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, 2021.
 • Health Literacy and Cyberchondria, 2021.
 • Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), 2020.
 • Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, 2020.
 • Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.
 • Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), 2020.
 • Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 • Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • Sosyal Medya Psikolojisi, ISSN:, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • SineFilozofi Dergisi, Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV, 2021.
 • International Educational Technology Conference (IETC 2021), 2021.
 • International Teacher Education Conference, 2021.
 • INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 • INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 • PSİKO-SOSYAL TÜKENMİŞLİĞİN MEDYATİK TÜKETİMİ: ŞİDDET, 2021.
 • 6. İstanbul Güvenlik Konferansı, 2020.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 • IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSÇÖZÜM, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - 2022)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 • BOSİAD Z PLANI PROJESİNE DESTEK VE KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ, (BOSİAD), 2021.

Education and Training Activities

 • Yeni Medya Programlama, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Teknolojileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Araştırmaları, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Medya ve İzleyici, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Araştırma Dizaynı, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index