Aylin TUTGUN ÜNAL, Ph.D

Doctor Academic Member of Journalism

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 1035 | h-index : 18 | i10-index : 26


Short CV

Aylin Tutgun Ünal was born on October 1, 1983 in Kartal / Yakacık. After completing her primary and high school education in Sakarya, she started Computer Education and Instructional Technologies Program in 2002 at Marmara University Atatürk Education Faculty. She completed her education as the third most successful student. In 2009, she received her master’s degree from Marmara University Computer Education and Instructional Technologies Department. In 2015, she completed her Ph.D. in the Department of Informatics within the Department of Journalism, Faculty of Communication, Marmara University. She worked as a lecturer at many universities in Istanbul. She is currently working as assistant professor at Üsküdar University New Media and Journalism Department. She is working on new media, social media, social media addiction, social media journalism, loneliness, generations, youth and family.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Türk Toplumundaki Bireylerin Ebeveyn İlişki Algısı ve Genç Yetişkinlikte Eş Seçme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 • Üniversite Öğrencilerinin Medya Kullanımları ile Otoriteryenlik Algısı İlişkisi, 2021.
 • Pandemi Döneminde Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Sosyal Medya Çağında Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Z Kuşağının Yaşam Amaç Becerilerinin İncelenmesi, 2021.
 • X ve Baby Boomer Kuşağının Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Z Kuşağının PUBG Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2020.
 • Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2020.
 • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2020.
 • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 37

DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi (2021)

Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies

The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (2021)

Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying (2021)

Social Media Generations’ Levels of Acceptance of Diversity

TOJET- The Turkish Online Journal of Educational Technology (2021)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2021)

Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Sosyal Medya Kuşağından Metaverse Kuşağına Dijital Oyunlar, 2022.
 • SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YAYILIM VE EDEBİYAT, 2021.
 • DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, 2021.
 • Sosyal Medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi (2.Baskı), 2021.
 • Sosyal Ağlarda Yeni Trend Toplantılar ve Yeni Yorgunluklar: "Zoom Yorgunluğu" Örneği, 2021.
 • Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık Üzerine, 2021.
 • Dezenformasyona İnanma Yayma Psikolojisi, 2021.
 • Health Literacy and Cyberchondria, 2021.
 • KUŞAKLARIN İLETİŞİMİ VE FARKLILIKLARI (İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA: EĞİTİM-ÖĞRETİME ETKİLERİ VE KUŞAK İLETİŞİMİNDEKİ YERİ (YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİSTASYON ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 • Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), 2020.
 • Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), 2020.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 • Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.
 • Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, 2020.
 • Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 • Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • Sosyal Medya Psikolojisi, ISSN:, 2021.
 • METAVERSE DİJİTAL OYUN PSİKOLOJİSİ, ISSN:, 2022.

Projects > Projects

 • Değişim Benden Başlar, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • International Educational Technology Conference IETC 2022, 2022.
 • Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2022.
 • SineFilozofi Dergisi, Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV, 2021.
 • International Educational Technology Conference (IETC 2021), 2021.
 • International Teacher Education Conference, 2021.
 • INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 • INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 • PSİKO-SOSYAL TÜKENMİŞLİĞİN MEDYATİK TÜKETİMİ: ŞİDDET, 2021.
 • 6. İstanbul Güvenlik Konferansı, 2020.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 • IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSÇÖZÜM, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - 2021)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği, (2020 - 2021)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 • BOSİAD Z PLANI PROJESİNE DESTEK VE KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ, (BOSİAD), 2021.

Education and Training Activities

 • Yeni Medya Programlama, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Teknolojileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Araştırmaları, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Medya ve İzleyici, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Araştırma Dizaynı, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index