Aylin TUTGUN ÜNAL , Ph.D

Doctor Academic Member of Journalism

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 403 | h-index : 12 | i10-index : 13


Short CV

Aylin Tutgun Ünal was born on October 1, 1983 in Kartal / Yakacık. After completing her primary and high school education in Sakarya, she started Computer Education and Instructional Technologies Program in 2002 at Marmara University Atatürk Education Faculty. She completed her education as the third most successful student. In 2009, she received her master’s degree from Marmara University Computer Education and Instructional Technologies Department. In 2015, she completed her Ph.D. in the Department of Informatics within the Department of Journalism, Faculty of Communication, Marmara University. She worked as a lecturer at many universities in Istanbul. She is currently working as assistant professor at Üsküdar University New Media and Journalism Department. She is working on new media, social media, social media addiction, social media journalism, loneliness, generations, youth and family.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Lise Öğrencilerinin Playerunknown’s Battlegrounds (Pubg) Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, 2020.
 • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2019.
 • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.
 • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2019.
 • Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 22

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), 2020.
 • Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, 2020.
 • Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.
 • Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), 2020.
 • Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 • Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 • IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, BAP Komisyon Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Yeni Medya Programlama, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Teknolojileri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Araştırmaları, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Medya ve İzleyici, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Araştırma Dizaynı, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index