Aylin TUTGUN ÜNAL , Ph.D

Doctor Academic Member of Journalism

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 338 | h-index : 12 | i10-index : 12


Short CV

Aylin Tutgun Ünal was born in İstanbul, in 1983. After her primary and high School education in Sakarya she started to Computer and Instructional Technology Teaching Education in Faculty of Education at Marmara University in İstanbul. She completed her Bachelor’s degree as top third student. She graduated from Computer and Instructional Technology Education at Marmara University with Master’s Degree in 2009. She completed her PhD in Informatics at the department of Journalism at Marmara University in 2015. She worked at many universities as a lecturer in İstanbul.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Lise Öğrencilerinin Playerunknown’s Battlegrounds (Pubg) Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, 2020.
 • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2019.
 • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.
 • Z Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2019.
 • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 20

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.
 • Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 • Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 • IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi, BAP Komisyon Üyeliği 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020.

Education and Training Activities

 • Yeni Medya Programlama, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Araştırmaları, (lisansustu) Bahar.
 • Sosyal Medya ve İzleyici, (lisans) Bahar.
 • Yeni Medya Araştırma Dizaynı, (lisans) Bahar.
 • Gazetecilik Uygulamaları, (lisans) Bahar.
 • Gazetecilik Uygulamaları, (lisans) Bahar.
 • Gazetecilik Uygulamaları, (lisans) Bahar.
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans) Bahar.
 • Yeni Medya Programlama, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Programlama, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index