Aylin TUTGUN ÜNAL,

Associate Professor

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 1619 | h-index : 20 | i10-index : 40

: 1
: 0

Research Fields

Digital Communication, Communication Technologies, New Media, Social Media, Social Media Addiction, Communication Studies, Generations, Youth Researchs, Scale Development, Digital Diseases, Metaverse Architecture, Digital Games, Digital Game Design

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 10 12 16

Short CV

Assoc. Prof. Aylin Tutgun Ünal, after completing her primary and high school education in Sakarya, she started Computer Education and Instructional Technologies Program in 2002 at Marmara University Atatürk Education Faculty. She completed her education as the third most successful student. In 2009, she received her master’s degree from Marmara University Computer Education and Instructional Technologies Department. In 2015, she completed her Ph.D. in the ‘Department of Informatics’ within the Department of Journalism, Faculty of Communication, Marmara University. In 2021, she received her associated prof. degree from the field of Communication Studies. She worked as a lecturer at many universities in Istanbul. She is currently working as Assoc. Professor at Uskudar University New Media and Journalism Department at Faculty of Communication. In addition, she works as a Solution-Oriented Women's Problems Application and Research Center (ÜSÇÖZÜM) Manager and Scale Development Coordinator. She is working on new media, social media, social media addiction, digital communication, social media literacy, generations, generation Z and youth research, woman studies and scale development. She is currently conducting some studies on metaverse and digital game psychology. And also, metaverse instructional architecture.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Z Kuşağının Yaşam Anlam ve Amaç Algılarının İncelenmesi, 2022.
 2. Türk Toplumundaki Bireylerin Ebeveyn İlişki Algısı ve Genç Yetişkinlikte Eş Seçme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 3. Pandemi Döneminde Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 4. Sosyal Medya Çağında Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 5. Z Kuşağının Yaşam Amaç Becerilerinin İncelenmesi, 2021.
 6. X ve Baby Boomer Kuşağının Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 7. Z Kuşağının PUBG Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 8. Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2020.
 9. Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2020.
 10. Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2020.
 11. Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 56

Uskudar Life Meaning and Goals Scale Validity and Reliability Studies.

The Journal of Neurobehavioral Sciences-JNBS (2022)

Transformation of Education with The Metaverse Awareness and Metaverse Generation

International Journal of Academic Research in Education (2022)

Üsküdar Nomofobi Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry (2022)

Z Kuşağının Yaşam Anlam ve Amaç Algısının İncelenmesi

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi (2022)

METAVERSE'E YÖNELİK METAFORLARIN İÇERİK ANALİZİ

Social Research: Scientific-analytical journal (2022)

Kurgulanmış Youtube İçeriklerine Dikkat

Halkbank Kurumsal İletişim Dergisi (2022)

DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi (2021)

Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies

The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (2021)

Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying (2021)

Social Media Generations’ Levels of Acceptance of Diversity

TOJET- The Turkish Online Journal of Educational Technology (2021)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2021)

Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

Tam Bir sosyal Medya Kuşağı Z

Lacivert Dergisi (2020)

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. METAVERSE MİMARİSİNİ ANLAMAK, 2023.
 2. METAVERSE VE İLETİŞİMİN GELECEĞİ, 2023.
 3. Yeni Medya ve İnsan Hakları Bağlamında Sosyal Medyada Hak İhlalleri, 2023.
 4. Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar: Sosyal Bilimlerde Ölçek Geliştirme, 2023.
 5. Sosyal Medyada Değişen Değerler, Duygusal Yayılım ve Mahremiyet Algısı, 2023.
 6. Sosyal Medya Kuşağından Metaverse Kuşağına Dijital Oyunlar, 2022.
 7. Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı, 2022.
 8. CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANLARI: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 2022.
 9. Türkiye'de Kadına Yönelik Ayrımcılık Karşıtı Medya Politikaları: T24 Örneği, 2022.
 10. Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi, 2022.
 11. SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ VE DUYGUSAL ETKİ YARATMA STRATEJİLERİ, 2022.
 12. SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YAYILIM VE EDEBİYAT, 2021.
 13. Sosyal Medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi (2.Baskı), 2021.
 14. Sosyal Ağlarda Yeni Trend Toplantılar ve Yeni Yorgunluklar: "Zoom Yorgunluğu" Örneği, 2021.
 15. Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık Üzerine, 2021.
 16. Dezenformasyona İnanma Yayma Psikolojisi, 2021.
 17. KUŞAKLARIN İLETİŞİMİ VE FARKLILIKLARI (İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 18. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA: EĞİTİM-ÖĞRETİME ETKİLERİ VE KUŞAK İLETİŞİMİNDEKİ YERİ (YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİSTASYON ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 19. DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, 2021.
 20. Health Literacy and Cyberchondria, 2021.
 21. Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), 2020.
 22. Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, 2020.
 23. Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.
 24. Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), 2020.
 25. Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 26. Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 27. Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.

Academic Activities > Editörlük

 1. Sosyal Medya Psikolojisi, ISSN:, 2021.
 2. Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı, ISSN:, 2022.
 3. METAVERSE DİJİTAL OYUN PSİKOLOJİSİ, ISSN:, 2022.
 4. EMPAS - Emanate Proceedings of Addiction Studies (EMPAS), ISSN:xxxx-xxxx, 2023.
 5. Metaverse Çok Boyutlu Yaşam Başlıyor!, ISSN:, 2023.

Projects > Projects

 1. Değişim Benden Başlar, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu, 2023.
 2. Selçuk 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022.
 3. 3. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022), 2022.
 4. 3. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022), 2022.
 5. YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi - YETZ 2022, 2022.
 6. International Educational Technology Conference IETC 2022, 2022.
 7. International Educational Technology Conference 2022, 2022.
 8. Global HR Summit 2022, 2022.
 9. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2022.
 10. SineFilozofi Dergisi, Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV, 2021.
 11. International Educational Technology Conference (IETC 2021), 2021.
 12. International Teacher Education Conference, 2021.
 13. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 14. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 15. PSİKO-SOSYAL TÜKENMİŞLİĞİN MEDYATİK TÜKETİMİ: ŞİDDET, 2021.
 16. 6. İstanbul Güvenlik Konferansı, 2020.
 17. 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 18. Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 19. IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 20. 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 21. 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.
 22. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2015.

Administrative Activities

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu / Positive Psychiology Research Group, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSÇÖZÜM, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - 2021)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyonu, (2020 - 2021)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2021)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - 2021)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - 2021)
 12. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 1. BOSİAD Z PLANI PROJESİNE DESTEK VE KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ, (BOSİAD), 2021.

Scientific Memberships

 1. İLAD İletişim Araştırmaları Derneği 2023
 2. Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) 2023
 3. Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) 2022

Education and Training Activities

 1. Yeni Medya Araştırmaları, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2*, (PhD / 2022-2023 Bahar)