Aydan AKKURT YALÇINTÜRK,

Assistant Professor

aydan.akkurtyalcinturkuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3239

ORCID: 0000-0002-5386-0624

Citation : 31 | h-index : 4 | i10-index : 0


Research Fields

Geropsychiatry, Nursing, Innovation, Psychiatric Nursing, Simulation

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 9

Short CV

Aydan AKKURT YALCİNTURK graduated from Kastamonu University, School of Health, Department of Nursing in 2011. She completed her master's degree at HaliÇ University Nursing Department Psychiatric Nursing Program in 2014. YALCİNTURK graduated from the Department of Psychiatric Nursing Doctorate Program at the University of Health Sciences in 2022 and received the title of doctor. In 2022, at Üsküdar University, She started to work as a faculty member with the title of Ass.Dr. in the Faculty of Health Sciences, Nursing Department.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. SANAL GERÇEKLİK İLE VERİLEN EĞİTİMİN HEMŞİRELERİN RUH SAĞLIĞI OKURYAZARLIK VE RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK DAMGALAMA DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2024.
 2. KANSER TANISI ALAN BİREYLERDE BİLGİ YÜKÜ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE ANKSİYETE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2023.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Şizofreni Tanılı Bireylerde Müzik Terapinin Etkisi

Journal of Health Sciences and Technologies (2024)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Yaşlılık Dönemi Anksiyete ve Dissosiyatif Bozukluklar ve Profesyonel Yaklaşım, 2023.
 2. Ağır Evre Nörobilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Birey ve Hemşirelik Bakımı, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Hemşirelikte Bakımın Gücü ve Yenilikçi Uygulamalar, 2024.
 2. Mutlu Yaş Alma ve Yaşlılık Sempozyumu, 2024.
 3. 7.uluslararası 11.ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 2023.
 4. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 5. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 6. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 7. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 8. 1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 9. 6. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2022.

Administrative Activities

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)

Awards

 1. Dijitalleşme ve Sağlık alanındaki TÜBİTAK 1503 Proje Pazarı Diji- Sağlık İnovatif Çözümler Zirvesi’nde “OTI-STOP” adlı proje 11. olmuştur., (Haliç Üniversitesi), 2023.

Education and Training Activities

 1. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Hemşirelikte Öğretim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Sağlığın Değerlendirilmesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Sağlık Hizmetlerinde İletişim, (Master / 2022-2023 Güz)
 9. Mezuniyet Projesi (Proje), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Hemşirelikte İletişim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)