Ayça DEMİR YILDIRIM, Ph.D.

Assistant Professor

ayca.demiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-8385-3954

Citation : 149 | h-index : 6 | i10-index : 3

: 6
: 4

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 9

Short CV

Ayça DEMİR YILDIRIM received her undergraduate degree from Marmara University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery in 2005. She completed her master's degree in the Department of Public Health at Marmara University in 2011. She completed her doctorate education at Istanbul University-Cerrahpaşa Women's Health and Diseases Nursing Department in 2022.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Gebelik Terminasyonu Sonrası Verilen Yas Danışmanlığının Perinatal Yas Düzeyleri Üzerine Etkisi, 2023.
 2. Gebelik Kaybı Yaşayan Çiftlere Verilen Swanson Bakıma Göre Temellendirilmiş Ebelik Bakımının Yas ve Genel İyi Oluşluk Düzeyine Etkisi, 2023.
 3. Ebe Liderli Sürekli Bakımın Perinatal Sonuçlara Etkisi, 2022.
 4. Mandala Aktivitesinin Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Ameliyat Sonrası Ağrı ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi, 2022.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 6

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 14

EBELİK ALANINDA KULLANILAN MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

Karya Journal of Health Science (2023)

Ebelik İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Aidiyetlerinin Değerlendirilmesi

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022)

Anne Ölümlerinin Önlenmesi: Uluslararası Bakım ve İzlem Modelleri

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (2022)

Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Risklerin Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2020)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. GEBELİĞİN OLUŞUMU VE FETÜSÜN FİZYOLOJİSİ, 2023.
 2. Tüm kadınlar ve tüm yenidoğanlar için kaliteli ebelik bakımı:Lancet’in ebelik serisi’nden öğrenme ve seri’yi kullanma, 2022.
 3. EBELİK BAKIMINDA GÜNCEL BİLGİLER: OMUZ DİSTOSİSİNDE YENİ İKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ, 2022.
 4. Hemşireler ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları-Aile Planlaması, 2022.
 5. GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, 2021.
 6. Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, 2021.
 7. Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.
 8. Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.

Projects > Projects

 1. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 2. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 3. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 4. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 5. Doğum Sonrası Kadınların Genital Estetik Algıları ve Cinsel Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, 2022.
 6. EBEBUL, 2024.
 7. EBEBUL APLİKASYON, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitici Eğitimleri, 2023.
 2. 6. Uluslarararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 3. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 4. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 5. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 6. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 7. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği, 2022.
 8. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 9. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 10. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 11. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 12. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 13. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 14. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 15. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 16. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 17. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 18. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 19. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 20. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 21. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongres, 2022.
 22. 3. Koruyucu Hekimlik Günleri, 2022.
 23. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 24. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 25. 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 26. 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 27. 5. uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 28. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 29. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 30. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 31. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 32. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 33. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 34. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 35. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 36. Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, 2021.
 37. Sürdürülebilir Gelecek İçin Ebeler Her Yerde Sempozyumu, 2021.
 38. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2021.
 39. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 40. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 41. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 42. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 43. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 44. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 45. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 46. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 47. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 48. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2020.
 49. 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, 2020.
 50. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 51. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 52. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 53. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 54. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 13. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 16. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 17. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2020)
 18. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2020)

Awards

 1. Poster Bildiri Birincilik Ödülü, (7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi), 2021.
 2. Doğumda Uygulanan Fundal Basının Doğum Memnuniyeti ve Doğum Süresi Üzerine Etkisi başlıklı S-171 nolu Sözel bildiri 3. Ödülü Alınmıştır, (2. Uluslararası Anadolu Ebelik Kongresi), 2022.

Scientific Memberships

 1. EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 2. Anadolu Ebeler Derneği 2019
 3. Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği 2018
 4. Tüberküloz Derneği 2013
 5. Türk Ebeler Derneği 2005

Education and Training Activities

 1. Ebeveynliğe Hazırlık, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı, (Master / 2022-2023 Güz)
 7. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)