Asil ÖZDOĞRU, Ph.D

Associate Professor of Educational Psychology

asil.ozdogruuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2310

ORCID ID: 0000-0002-4273-9394

Citation : 1687 | h-index : 17 | i10-index : 24


Short CV

Asil Özdoğru completed his undergraduate degree in Guidance and Psychological Counseling and Psychology double major program at Boğaziçi University. He obtained his master’s and doctorate degrees in educational psychology from the State University of New York at Albany. He worked as a research and evaluation specialist at several public and private institutions in New York State and taught courses in education, psychology, and research in various colleges. In addition to books, book chapters, and articles, he has many papers that were presented at scientific meetings in Turkey and other countries. His areas of academic interest include child development, adult learning, and applied psychology.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Üç Boyutlu Azim Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, 2022.
 • İstismar Mağduru Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik Tutumları ve Travma Sonrası Gelişimleri, 2022.
 • Altı ve Yedi Yaşındaki Çocuklarda Fonolojik Farkındalık ile Teknoloji Kullanımı ve Ebeveyn Tutumu Arasındaki İlişki, 2022.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇ, YANSITICI DÜŞÜNME VE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, 2022.
 • ALTI OTURUMLUK BİR DUYGU DÜZENLEME EĞİTİMİ UYGULAMASININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME VE SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2022.
 • Ergenlerin Suç Eğilimi ile Sosyodemografik Özellikleri ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki: Zonguldak Örneği, 2021.
 • HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS KATILIMCILARININ SERBEST ZAMAN DOYUMLARI, AKIŞ DENEYİMİ VE İYİ OLUŞLARININ İNCELENMESİ, 2021.
 • Öğretimin Kavranması ve Zihin Kuramı Becerilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Karşılaştırılması, 2021.
 • Öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının okul öncesi dönem çocuklarının değerleri ile ilişkisi, 2021.
 • Otizm spektrum bozukluğu olan altı yaşındaki çocukların problem davranışları ile anne baba tutumları arasındaki ilişki, 2021.
 • Çocuk yaşta evlenmiş bireylerin genç yetişkin dönemindeki çift uyumları ve aile bütünlükleri, 2021.
 • Beş oturumluk bir psikososyal destek programının mülteci ve Türk ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisi: Sultanbeyli örneği, 2020.
 • Uçak Bakım Çalışanlarında Örgütsel Narsisizmin Haset ve Gıpta ile İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki ilk kuşak Azerbaycanlı göçmenlerde kültürleşme, 2020.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 13

Robert F. McMorris (1934–2020).

American Psychologist (2021)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Developmental Systems Theory, 2022.
 • Revisiting Effective Instructional Strategies for Twenty-First-Century Learners, 2022.
 • Improving the Quality of the Early Childhood Care and Education Workforce in Turkey, 2022.
 • Çocuk ve gençlerin yaşamında bir gelişim bağlamı olarak okul dışı zaman, 2021.

Projects > Projects

 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 17th European Congress of Psychology, 2022.
 • 17th European Congress of Psychology, 2022.
 • 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 • Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları Kongresi, 2021.
 • PSACON21: Psychological Science Accelerator 2021 Conference, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, 2021.
 • 32. International Congress of Psychology, 2021.
 • 32. International Congress of Psychology, 2021.
 • 24. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2021.
 • 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020.
 • VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 • V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2020.
 • V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 • 16th European Congress of Psychology, 2019.

Administrative Activities

 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Uluslararası Öğreciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, İHAMER Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Psikoloji (İngilizce), (2019 - 2022)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜDEMER Müdür Yardımcısı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2014 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2013 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2013 - 2021)

Education and Training Activities

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Independent Research I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Guidance and Psychological Counseling, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Developmental Psychology I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Introduction to Psychology I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Gelişim Psikolojisi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Nörobilimde Etik, Metot ve Modeller, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Aile Gelişim Psikoloji, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Current Topics in Psychology, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Applied Statistics, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Developmental Psychology II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Psychology II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojiye Giriş, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 17

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index